เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรคืออะไร?

หมายเหตุ

เราได้แยกเอกสารเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรลงใน เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับ Power BI และ เนื้อหาทั่วไปที่ใช้กับบริการทั้งหมดที่ เกตเวย์สนับสนุน คุณกำลังอยู่ในเนื้อหาของ Power BI อยู่ในขณะนี้ หากต้องการแสดงคำติชมเกี่ยวกับบทความนี้หรือประสบการณ์การใช้งานเอกสารของเกตเวย์โดยรวม ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของบทความ

เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรทำหน้าที่เป็นสะพาน โดยให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัยระหว่างข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบคลาวด์) และบริการคลาวด์ของ Microsoft อีกหลายบริการ บริการคลาวด์เหล่านี้ประกอบรวมด้วย Power BI, PowerApps, Power Automate, Azure Analysis Services และ Azure Logic Apps โดยการใช้เกตเวย์ องค์กรสามารถเก็บฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บนเครือข่ายภายในองค์กรของตนได้ และยังใช้ข้อมูลภายในองค์กรในบริการคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย

เกตเวย์ทำงานอย่างไร

Gateway overview

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเกตเวย์ โปรดดูที่สถาปัตยกรรมของเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร

ชนิดของเกตเวย์

เกตเวย์มีทั้งหมดสามชนิดสําหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน:

  • เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายในองค์กรหลายแหล่งได้ ด้วยการติดตั้งเกตเวย์เดียว คุณสามารถใช้เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรกับบริการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด เกตเวย์นี้เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งหลายคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

  • เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร (โหมดส่วนบุคคล): อนุญาตให้ผู้ใช้หนึ่งรายเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและไม่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้ เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กร (โหมดส่วนบุคคล) จะสามารถใช้กับ Power BI เท่านั้น เกตเวย์นี้เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ที่คุณเป็นเพียงบุคคลเดียวที่สร้างรายงาน และคุณไม่จําเป็นต้องแชร์แหล่งข้อมูลใด ๆ กับผู้อื่น

  • เกตเวย์ข้อมูลเครือข่ายเสมือน: อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่รักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายเสมือน ไม่จําเป็นต้องติดตั้งเนื่องจากเป็นบริการที่จัดการโดย Microsoft เกตเวย์นี้เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งหลายคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ใช้เกตเวย์

มีห้าขั้นตอนหลักสําหรับการใช้เกตเวย์:

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งเกตเวย์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
  2. กําหนดค่าเกตเวย์ โดยยึดตามไฟร์วอลล์ของคุณและข้อกําหนดของเครือข่ายอื่น ๆ
  3. เพิ่มผู้ดูแลระบบเกตเวย์ ซึ่งสามารถจัดการและดูแลข้อกำหนดของเครือข่ายอื่น ๆ ได้ด้วย
  4. ใช้เกตเวย์ เพื่อรีเฟรชแหล่งข้อมูลภายในองค์กร
  5. แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเกตเวย์

ขั้นตอนถัดไป

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ลองไปที่ชุมชน Power BI