COMBINA

Belirli bir öğe sayısı için kombinasyon (tekrarlarla) sayısını döndürür.

Sözdizimi

COMBINA(number, number_chosen)  

Parametreler

Süre Tanım
number 0 değerinden büyük veya eşit olmalı ve Number_chosen değerinden büyük veya eşit olmalıdır. Tamsayı olmayan değerler kesilir.
number_chosen 0 değerinden büyük veya 0 değerine eşit olmalıdır. Tamsayı olmayan değerler kesilir.

Döndürülen değer

Belirli bir öğe sayısı için kombinasyon (tekrarlarla) sayısını döndürür.

Açıklamalar

  • Bağımsız değişkenlerden birinin değeri kısıtlamaların dışındaysa COMBINA, #NUM! hata değerini döndürür.

  • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal olmayan bir değer ise COMBINA, #VALUE! hata değerini döndürür.

  • Aşağıdaki denklemde $N$ Number, $M$ ise Number_chosen değeridir:

    $${N+M-1 \choose N-1}$$

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= COMBINA(4,3) 4 ve 3 için kombinasyon (tekrarlarla) sayısını döndürür. 20
= COMBINA(10,3) 10 ve 3 için kombinasyon (tekrarlarla) sayısını döndürür. 220