GEOMEAN

Sütundaki sayıların geometrik ortalamasını döndürür.

Bir tablodaki her satır için değerlendirilen bir ifadenin geometrik ortalamasını döndürmek için GEOMEANX işlevini kullanın.

Sözdizimi

GEOMEAN(<column>)  

Parametreler

Süre Tanım
sütun Geometrik ortalamanın hesaplanacağı sayıları içeren sütun.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

  • Yalnızca sütundaki sayılar sayılır. Boşluklar, mantıksal değerler ve metin yok sayılır.

  • GEOMEAN( Tablo[Sütun] ) formülü GEOMEANX( Tablo, Tablo[Sütun] ) formülü ile eşdeğerdir.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki formül, Investment tablosunun Return sütununun geometrik ortalamasını hesaplar:

= GEOMEAN( Investment[Return] )  

Ayrıca bkz.

GEOMEANX işlevi