ISERROR

Değerin bir hata olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISERROR(<value>) 

Parametreler

Süre Tanım
değer Sınamak istediğiniz değer.

Döndürülen değer

Değer bir hata ise TRUE, değilse FALSE Boole değeri.

Açıklamalar

 • ISERROR kullanırken en iyi uygulamalar için bkz. hata Işlevlerinin uygun kullanımı.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, İnternetten yapılan toplam satış miktarının toplam bayi satışı miktarına olan oranını hesaplar. ISERROR işlevi, sıfıra bölme gibi hataları denetlemek için kullanılır. Hata varsa boş değer döndürülür, yoksa oran döndürülür.

= IF( ISERROR( 
    SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
    /SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
       ) 
  , BLANK() 
  , SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
   /SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) 
  ) 

Ayrıca bkz.

Information işlevleri
IFERROR işlevi
IF işlevi