ISNONTEXT

Değerin metin dışında (boş hücreler metin değildir) bir değer olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISNONTEXT(<value>) 

Parametreler

Süre Tanım
değer Denetlemek istediğiniz değer.

Döndürülen değer

Değer metin veya boş değilse TRUE, değer metin ise FALSE.

Açıklamalar

 • Boş dize, metin olarak değerlendirilir.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örneklerde, ISNONTEXT işlevinin davranışı gösterilmektedir.

//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISNONTEXT(1), "Is Non-Text", "Is Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISNONTEXT(BLANK()), "Is Non-Text", "Is Text") 
 
//RETURNS: Is Text 
= IF(ISNONTEXT(""), "Is Non-Text", "Is Text") 

Ayrıca bkz.

Bilgi işlevleri