Microsoft Entra rolleri belgeleri

Microsoft Entra rol tabanlı erişim denetimi, Microsoft Entra kaynaklarına erişimi yönetir. Özel roller oluşturun, denetim kapsamını kısıtlamak için yönetim birimlerini kullanan roller atayın, gruplara veya kullanıcılara uygulama erişimi atayın, Privileged Identity Management (PIM) ile uygunluk durumunu yönetin veya kimlik yönetim görevlerini dağıtmak için izinlere temsilci seçin.

Rol atamalarını listeleme

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Rol atama

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Gruplara roller atama

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Özel roller oluşturma

Nasıl Yapılır Kılavuzu

Yönetim birimleriyle kapsamı yönetme

Nasıl Yapılır Kılavuzu