Power BI hizmetinde tasarımcılara yönelik temel kavramlar

Bu makalenin amacı Power BI hizmetinde yolunuzu bulmanızı sağlamaktır: farklı öğeler nelerdir, birlikte nasıl çalışırlar ve bunlarla nasıl çalışabilirsiniz? Zaten Power BI hizmetine kaydolduysanız ve veri eklediyseniz bu makaleden daha iyi yararlanabilirsiniz. Bir tasarımcı olarak, normal iş akışınız genellikle Power BI Desktop'ta raporlar oluşturmakla başlar. Ardından bunları Power BI hizmetine yayımlarsınız ve burada raporlarda değişiklik yapmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca Power BI hizmetinde raporlarınızı temel alan panolar da oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, henüz kendi raporlarınız yoksa Power BI örneklerinden birini yüklemeyi deneyin.

Aşağıda listelenen numaralandırılmış alanların yer aldığı, Power BI hizmeti giriş ekranının bir tarayıcıdaki ekran görüntüsünü gösteren diyagram.

Power BI hizmetini tarayıcıda açtığınızda kendi Giriş ekranınızdan başlarsınız. Burada görebileceğiniz öğeler şunlardır:

 1. Gezinti bölmesi
 2. Microsoft 365 uygulama başlatıcısı
 3. Power BI giriş düğmesi
 4. Simge düğmeleri (ayarlar, yardım ve geri bildirim gibi)
 5. Arama kutusu
 6. En çok kullandığınız sık kullanılan panolar
 7. Sık kullanılan panolar, raporlar ve çalışma alanları
 8. Power BI Topluluğu tarafından oluşturulan ve Power BI ekibi tarafından seçilen raporlar

Siz ve raporlarınızın ve panolarınızın son kullanıcıları, tarayıcıdaki Power BI hizmetinde aynı başlangıç deneyimine sahipsiniz.

Daha sonra bu özelliklerin ayrıntısına ineceğiz ancak şimdi bazı Power BI kavramlarını inceleyelim. Öte yandan önce bu videoyu izlemeniz de faydalı olabilir. Videoda Will, temel kavramları inceliyor ve sizi Power BI hizmetinde bir tura çıkarıyor.

Not

Bu videoda Power BI Desktop veya Power BI hizmeti önceki sürümleri kullanılabilir.

Power BI kavramları

Power BI'ın başlıca beş yapı taşı şunlardır: panolar, raporlar, çalışma kitapları, veri kümeleri ve veri akışları. Bunların hepsi çalışma alanları olarak düzenlenir ve kapasiteler üzerinde oluşturulur. Beş yapı taşını ayrıntılı olarak incelemeden önce kapasiteleri ve çalışma alanlarını anlamanız önemli olduğundan bu kavramla başlayacağız.

Kapasiteler

Kapasiteler, Power BI içeriğinizi barındırmak ve sunmak için kullanılan bir dizi kaynağı (depolama, işlemci ve bellek) temsil eden temel bir Power BI kavramıdır. Kapasiteler paylaşılır veya ayrılmıştır. Paylaşılan kapasite diğer Microsoft müşterileri ile paylaşılırken, ayrılmış kapasite tek bir müşteri için ayrılmıştır. Ayrılmış kapasiteler bir abonelik gerektirir ve Premium kapasiteleri yönetme makalesinde tam olarak açıklanmıştır.

Varsayılan olarak, çalışma alanları paylaşılan bir kapasitede oluşturulur. Paylaşılan kapasitede iş yükleri, diğer müşterilerle paylaşılan hesaplama kaynaklarında çalışır. Kapasitenin kaynakları paylaşması gerektiğinden, “tarafsızlığı” sağlamak için maksimum model boyutu (1 GB) ve maksimum günlük yenileme sıklığı (günde sekiz defa) gibi sınırlamalar uygulanır.

Çalışma alanları

Çalışma alanları kapasitelerde oluşturulur. Çalışma alanları, Power BI'daki panolar, raporlar, çalışma kitapları, veri kümeleri ve veri akışları için kapsayıcı görevi görür.

İki tür çalışma alanı vardır: Çalışma alanım ve çalışma alanları.

 • Çalışma alanım, Power BI müşterilerinin kendi içeriği üzerinde çalışma yapabileceği kişisel çalışma alanıdır. Çalışma Alanım sayfasına yalnızca siz erişebilirsiniz. Çalışma Alanım sayfanızda panoları ve raporları paylaşabilirsiniz. Panolar ve raporlar üzerinde işbirliği yapmak veya uygulama oluşturmak istiyorsanız, bir çalışma alanında çalışmak istersiniz.

 • Çalışma alanları, iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmak ve içerik paylaşmak için kullanılır. Çalışma alanlarınıza iş arkadaşlarınızı ekleyerek panolar, raporlar, çalışma kitapları ve veri kümeleri üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Tek bir özel durum dışında, her çalışma alanı üyesinin bir Power BI Pro veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisansına ihtiyacı vardır. Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Çalışma alanlarında ayrıca kuruluşunuz için uygulama oluşturur, yayımlar ve yönetirsiniz. Bunları bir Power BI uygulamasını oluşturacak içerik için hazırlık alanı ve kapsayıcı olarak düşünebilirsiniz. Peki uygulama nedir? Uygulama, kuruluşunuzdaki Power BI tüketicilerine ana ölçümleri sunmak için oluşturulmuş bir pano ve rapor koleksiyonudur. Uygulamalar etkileşimlidir ancak tüketiciler bunları düzenleyemez. Uygulamalara erişimi olan iş arkadaşları olan uygulama tüketicilerinin Pro veya Kullanıcı Başına Premium (PPU) lisanslarına ihtiyacı yoktur.

Paylaşma hakkında genel olarak daha fazla bilgi edinmek için Çalışmanızın panolarını paylaşmanın yolları ile başlayın.

Şimdi Power BI'ın beş yapı taşına geçelim.

Veri akışları

Veri akışı, kuruluşların verileri farklı kaynaklardan birleştirmelerine yardımcı olur. Bunlar isteğe bağlıdır ve genellikle karmaşık ya da daha büyük projelerde kullanılır. Bunlar, veri kümeleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanan verileri temsil eder. Veri akışları, raporlamayı etkinleştirmek için ayrılmış bir bağlayıcı ile Power BI Desktop'de ortaya alınır. Bir veri akışına bağlandığınızda, veri kümeniz önceden hazırlanmış verileri ve iş mantığını kullanarak tek bir gerçeklik kaynağını ve verilerin yeniden kullanılabilirliğini tanıtabilir. Bunlar, kapsamlı Microsoft veri bağlayıcıları koleksiyonundan yararlanarak şirket içi ve bulut tabanlı veri kaynaklarından veri alımını sağlar.

Veri akışları yalnızca çalışma alanlarında oluşturulur ve yönetilir (ancak Çalışma Alanım’da değil) ve Azure Data Lake Storage 2. Nesil’deki Common Data Model’da (CDM) varlık olarak depolanır. Bunlar genellikle güncel verileri depolamak için yinelenen şekilde yenilenmek üzere zamanlanır. Veri kümeleriniz tarafından kullanılmak ve muhtemelen yeniden kullanılmak üzere veri hazırlamak için harikadırlar. Daha fazla bilgi için Power BI’da self servis veri hazırlama makalesine bakın.

Veriler olmadan panonuz veya raporunuz olamayacağından (boş panolarınız veya raporlarınız olabilir ancak bunlar veri içerene kadar kullanışlı değildir) veri kümelerini tanıyalım.

Veri kümeleri

Bir veri kümesi, içeri aktardığınız veya bağlandığınız bir veri koleksiyonudur. Power BI, her türden veri kaynağına bağlanmanın ve bunları içeri aktarmanın yanı sıra hepsini tek bir yerde toplamanızı sağlar. Veri kümeleri veri akışlarının verilerini de kaynak olarak kullanabilir.

Veri kümeleri, çalışma alanlarıyla ilişkilendirilmiştir ve tek bir veri kümesi, birden fazla çalışma alanına ait olabilir. Bir çalışma alanını açtığınızda, ilişkili veri kümeleri Veri Kümeleri sekmesinde listelenir. Listelenen her veri kümesi, bir veya daha fazla rapor için kullanılabilen bir veri kaynağıdır ve veri kümesi bir veya daha fazla kaynaktan gelen verileri içerebilir. Örneğin, OneDrive'da bir Excel çalışma kitabı, şirket içi SSAS tablolu veri kümesi veya Salesforce veri kümesi. Desteklenen birçok veri kaynağı olmakla birlikte yenilerini eklemeye de hiç ara vermiyoruz. Power BI ile kullanılabilen veri kümesi türlerinin listesine göz atın.

Aşağıdaki örnekte Çalışma alanım'ı ve ardından Veri kümeleri + veri akışları sekmesini seçtim.

Veri Kümeleri'nin seçili olduğu örnek Çalışma Alanını gösteren Power BI'ın ekran görüntüsü.

BİR veri kümesi...

 • bir veya daha fazla çalışma alanında tekrar tekrar kullanılabilir.

 • birçok farklı raporda kullanılabilir.

 • Söz konusu veri kümesindeki görselleştirmeler farklı birçok panoda görüntülenebilir.

  Veri kümesinin Rapor ve Pano ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

Bir veri kümesine bağlanmak veya veri kümesini içeri aktarmak için gezinti bölmesinin en altındaki Veri Al'ı seçin. İlgili kaynağa bağlanmak veya kaynağı içeri aktarmak ve veri kümesini etkin çalışma alanına eklemek için yönergeleri uygulayın. Yeni veri kümeleri sarı yıldız işareti ile gösterilir. Power BI'da gerçekleştirdiğiniz çalışmalar, temel alınan veri kümesinde değişikliğe neden olmaz.

Bir çalışma alanı üyesi tarafından eklenen veri kümeleri yönetici, üye veya katkıda bulunan rolüne sahip diğer çalışma alanı üyeleri tarafından görülebilir.

Veri kümeleri yenilenebilir, yeniden adlandırılabilir, araştırılabilir ve kaldırılabilir. Veri kümesi kullanarak sıfırdan rapor oluşturabilir veya hızlı öngörülerden faydalanabilirsiniz. Veri kümesi kullanan raporları ve panoları görmek için İlişkilileri görüntüle'yi seçin. Araştırmak için veri kümesini seçmeniz gerekir. Aslında burada yaptığınız, veri kümesini, görselleştirmeler oluşturarak verilerinizin detaylarına gitmeye başlayabileceğiniz rapor düzenleyicisinde açmaktır.

Öyleyse, sonraki konumuz olan raporlara geçelim.

Derinlemesine

Raporlar

Power BI raporu çizgi grafikler, haritalar ve ağaç haritaları gibi görselleştirmeler içeren bir veya birden fazla sayfadan oluşur. Görselleştirmelere görseller adı da verilir. Bir rapordaki görselleştirmelerin tümü tek bir veri kümesinden gelir. Power BI'da sıfırdan rapor oluşturabilir, çalışma arkadaşlarınızın sizinle paylaştığı panolarla içeri aktarabilirsiniz veya Excel, Power BI Desktop, veritabanları ve SaaS uygulamaları’ndan veritabanlarına bağlanırken bunları Power BI oluşturabilir. Örneğin, bir SaaS uygulamasına bağlandığınızda Power BI önceden oluşturulmuş bir raporu içeri aktarır.

Raporları görüntülemek ve raporlarla etkileşimli çalışmak için iki mod vardır: Okuma görünümü ve Düzenleme görünümü. Bir raporu açtığınızda rapor Okuma görünümünde açılır. Düzenleme izinleriniz varsa, sol üst köşede Raporu düzenle seçeneğini görürsünüz ve raporu Düzenleme görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Rapor bir çalışma alanındaysa yönetici, üye veya katkıda bulunan rolüne sahip herkes tarafından düzenlenebilir. Bu kişiler, bu rapor için Düzenleme görünümünün tüm keşif, tasarım, oluşturma ve paylaşma özelliklerine erişebilir. Raporu paylaştıkları kişiler Okuma görünümünde söz konusu raporu araştırabilir ve raporla etkileşimli çalışabilir.

Bir çalışma alanını açtığınızda, ilişkili raporlar İçerik sekmesinin altında listelenir. Listelenen her rapor, temel alınan veri kümelerinden yalnızca birini temel alan bir veya daha fazla görselleştirme sayfasını temsil eder. Bir raporu açmak için seçin.

Bir uygulamayı açtığınızda bir pano görüntülenir. Rapordan sabitlenmiş pano kutucuklarını (ilerleyen bölümlerde kutucuklar ayrıntılı olarak anlatılır) seçerek kaynak raporlara erişebilirsiniz. Tüm kutucukların raporlardan sabitlenmediğini, bir rapora ulaşmak için birden fazla kutucuğa tıklamanız gerekebileceğini unutmayın.

Raporlar varsayılan olarak Okuma Görünümü'nde açılır. Raporu, Düzenleme Görünümü'nde açmak için Raporu düzenle'yi seçmeniz yeterlidir (gerekli izinlere sahipseniz).

Aşağıdaki örnekte Çalışma alanım'ı ve ardından İçerik sekmesini seçtim.

Örnek Raporlar İçeren Çalışma Alanının seçili olduğunu gösteren Power BI’ın ekran görüntüsü.

BİR rapor...

 • tek bir çalışma alanında yer alır.

 • Bu çalışma alanı içindeki birden fazla panoyla ilişkilendirilebilir. Söz konusu rapordan sabitlenen kutucuklar birden fazla panoda görünebilir.

 • bir veri kümesindeki veriler kullanılarak oluşturulabilir. Power BI Desktop birden fazla veri kümesini tek bir raporda birleştirebilir ve bu rapor Power BI'a aktarılabilir.

  Raporun Veri Kümesi ve Pano ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

Derinlemesine

Panolar

Pano, Power BI hizmetinde sizin oluşturduğunuz veya bir iş arkadaşınız tarafından Power BI hizmetinde oluşturulup sizinle paylaşılan bir öğedir. Bir veya daha fazla kutucuk ve pencere öğesi içeren (veya hiç içermeyen) tek bir tuvaldir. Bir rapordan veya Soru-Cevap'tan& sabitlenen her kutucuk, bir veri kümesinden oluşturulmuş ve panoya sabitlenmiş tek bir görselleştirme görüntüler. Rapor sayfalarının tamamı da bir panoya tek bir kutucuk olarak sabitlenebilir. Panonuza, bu genel bakış konusunda ele alınamayacak kadar fazla sayıda yöntemle kutucuklar ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI'daki pano kutucukları.

Panolar neden oluşturulur? Nedenlerden bazıları şunlardır:

 • karar vermek için gereken tüm bilgileri tek bir bakışta görmek.
 • işinizle ilgili en önemli bilgileri izlemek.
 • tüm iş arkadaşlarının aynı doğrultuda ilerlediğinden, aynı bilgileri görüntülediğinden ve kullandığından emin olmak.
 • bir işletme, ürün, iş birimi veya pazarlama kampanyası vb. için durumu izlemesi yapmak
 • geniş bir panonun kişiselleştirilmiş (sizin için önemli olan tüm ölçümleri içeren) bir görünümünü oluşturmak.

Bir çalışma alanını açtığınızda, ilişkili panolar İçerik sekmesinin altında listelenir. Panoyu açmak için seçin. Bir uygulamayı açtığınızda bir pano görüntülenir. Her bir pano, temel alınan veri kümelerinin belirli bir alt kümesine ilişkin özelleştirilmiş bir görünümü temsil eder. Pano size aitse temel alınan veri kümelerinde de düzenleme erişimi sahibi olursunuz. Pano sizinle paylaşıldıysa panoyla ve temel alınan raporlarla etkileşim kurabilirsiniz ancak yaptığınız değişiklikleri kaydedemezsiniz.

Pano paylaşmak için kullanabileceğiniz birçok farklı yöntem vardır. Pano paylaşmak için Power BI Pro gerekir ve bu uygulama paylaşılan bir panoyu görüntülemek için de gerekli olabilir.

BİR pano...

 • tek bir çalışma alanıyla ilişkilendirilir

 • birçok farklı veri kümesindeki görselleştirmeleri görüntüleyebilir

 • birçok farklı rapordaki görselleştirmeleri görüntüleyebilir

 • diğer araçlardan (örneğin, Excel) sabitlenen görselleştirmeleri görüntüleyebilir

  Panonun Veri Kümesi ve Rapor ile olan ilişkisini gösteren diyagram.

Derinlemesine

Çalışma kitapları

Çalışma kitapları özel bir veri kümesi türüdür. Yukarıdaki Veri kümeleri bölümünü okuduysanız, çalışma kitapları hakkında da bilmeniz gereken hemen her şeyi biliyorsunuzdur. Ancak Excel çalışma kitaplarının Power BI'da neden bazen Veri kümesi, bazen de Çalışma kitabı olarak sınıflandırıldığını merak ediyor olabilirsiniz.

Excel dosyalarını Veri al komutuyla kullandığınızda dosyada İçeri Aktar veya Bağlan seçeneklerine sahip olursunuz. Bağlan'ı seçtiğinizde çalışma kitabınız, Power BI'da tıpkı Excel Online'daki gibi görünecektir. Ancak, Excel Online’dan farklı olarak çalışma sayfalarınızdaki öğeleri doğrudan panolarınıza sabitlemenize yardımcı olacak harika özellikler edineceksiniz.

Çalışma kitabınızı Power BI’da düzenleyemezsiniz. Ancak, bazı değişiklikler yapmanız gerekirse Düzenle'ye tıklayıp çalışma kitabınızı Excel Online'da düzenlemeyi veya bilgisayarınızdaki Excel'de açmayı tercih edebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler OneDrive'daki çalışma kitabına kaydedilir.

Derinlemesine

Çalışma Alanım'da bir pano

Çalışma alanlarını ve yapı taşlarını inceledik. Şimdi bunları bir araya getirelim ve Power BI hizmetinde pano deneyimini oluşturan parçaları gözden geçirelim.

Aşağıda listelenen numaralandırılmış özellikleri gösteren, Power BI hizmetinin tarayıcıdaki ekran görüntüsü.

1. Gezinti bölmesi

Gezinti bölmesini kullanarak çalışma alanlarınızı ve Power BI yapı taşlarını (panolar, raporlar, çalışma kitapları ve veri kümeleri) bulup aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Gezinti bölmesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

 • Power BI'a veri kümesi, rapor ve pano eklemek içinVeri Al'ı seçin.
 • Gezinti bölmesini bu simgeyle genişletin ve daraltın Gezinti bölmesi simgesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü..
 • Sık Kullanılanlar'ı seçerek sık kullandığınız içerikleri açabilir veya yönetebilirsiniz.
 • Son görüntülenen'i seçerek en son incelediğiniz içeriği görüntüleyebilir ve açabilirsiniz
 • Oluştur'u seçerek rapor oluşturmak için veri ekleyin.
 • Veri kümeleri'ni seçerek gereksinimlerinize uygun verileri bulmak için kuruluşunuzdaki veri kümelerini keşfedin.
 • Uygulamalar'ı seçerek bir uygulamayı görüntüleyebilir, açabilir veya silebilirsiniz.
 • İş arkadaşlarınızdan biri sizinle bir içerik mi paylaştı? Aradığınız içeriği bulmak ve sıralamak için Benimle paylaşılan'ı seçebilirsiniz.
 • Keşfet'i seçerek Power BI Topluluğu tarafından oluşturulan ilham verici raporları keşfedin.
 • Öğren'i seçerek tüm Power BI eğitimleri için hub'ınıza erişin.
 • Çalışma alanları'nı seçerek çalışma alanlarınızı görüntüleyebilir ve açabilirsiniz.

Şu öğelere tek tıklayın:

 • bir simgeyi veya başlığı içerik görünümünde açabilirsiniz
 • Sık Kullanılanlar, Son Kullanılanlar ve Çalışma Alanları için açılır menüyü açmak için sağ ok (>).
 • Çalışma Alanım'daki kaydırılabilir pano, rapor, çalışma kitabı ve veri kümesi listesini görüntülemek için köşeli çift ayraç simgesi.

2. Tuval

Bir pano açtığımız için tuval alanında görselleştirme kutucukları görüntülenir. Örneğin, rapor düzenleyicisini açmış olsaydık tuval alanında bir rapor sayfası görüntülenecekti.

Panolar kutucuklardan oluşur. Kutucuklar rapor Düzenleme görünümünde, Q&A'da, diğer panolarda oluşturulur ve Excel, SSRS ve diğer öğelerden sabitlenebilir. Doğrudan panoya eklenen özel kutucuk türüne pencere öğesi adı verilir. Bir panoda görünen kutucuklar buraya rapor oluşturucusu/sahibi tarafından özel olarak yerleştirilmiştir. Bir panoya kutucuk ekleme eylemi sabitleme olarak adlandırılır.

Pano tuvalini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Daha fazla bilgi için bkz. Panolar (yukarıda).

3. Soru&kutusu

Verilerinizi keşfetmenin bir yolu, bir soru sormak ve Power BI Q&A'nın size görselleştirme biçiminde bir yanıt vermesine izin vermektir. Q&A, panoya veya rapora içerik eklemek için kullanılabilir.

Q&A, panoya bağlı veri kümelerinde bir yanıt arar. Söz konusu panoya sabitlenmiş en az bir kutucuğu bulunan veri kümelerine, bağlı veri kümeleri denir.

Soru-Cevap & soru kutusunu gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Sorunuzu yazmaya başladığınızda, Q&A sizi Q&A sayfasına götürür. Siz yazarken, Q&A doğru soruyu sormanıza ve yeniden ifadeler, otomatik doldurma, öneriler ve daha fazlası ile en iyi yanıtı bulmanıza yardımcı olur. Memnun olduğunuz bir görselleştirme (cevap) bulunduğunda bunu panonuza sabitleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da Q&A.

4. Siyah üst bilgi çubuğundaki simgeler

Sağ üst köşedeki simgeler; ayarlar, bildirimler, indirmeler, yardım alma ve Power BI ekibine geri bildirim sağlamaya yönelik kaynaklarınızdır.

Simge düğmelerini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

5. Pano başlığı

Hangi çalışma alanının ve panonun etkin olduğunu anlamak her zaman kolay olmadığından Power BI size çalışma alanını ve pano başlığını gösterir. Bu örnekte çalışma alanını (Çalışma alanım) ve pano başlığını (Mağaza Satışları'na Genel Bakış) görüyoruz. Bir rapor açarsak, raporun adı görüntülenir.

Pano başlığını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

6. Microsoft 365 uygulama başlatıcısı

Uygulama başlatıcısını kullanarak tüm Microsoft 365 uygulamalarınıza tek tıklamayla ulaşabilirsiniz. Buradan e-posta, belgeler, takvim ve diğer uygulamaları hızla başlatabilirsiniz.

Office uygulama başlatıcısını gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

7. Power BI giriş

Power BI'ın seçilmesi sizi Power BI giriş sayfasına döndürür.

Power BI giriş sayfasına geri dönme simgesini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

8. Gri menü çubuğundaki etiketli simgeler

Ekranın bu bölümünde içerikle (bu durumda pano) etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz ek seçenekler bulunur. Görebileceğiniz etiketli simgelerin yanı sıra Diğer seçenekler (...) simgesini seçtiğinizde ilgili içeriği görme, köken görünümünü açma, kullanım ölçümlerini açma ve daha fazlası için seçenekler gösterilir.

Etiketlenmiş simge düğmelerini gösteren Power BI hizmetinin ekran görüntüsü.

Sonraki adımlar