Koşullu Erişimi planlama, uygulama ve yönetme

Gelişmiş
Administrator
Identity and Access Administrator
Security Engineer
Azure
Microsoft Entra
Microsoft Entra ID

Koşullu Erişim, hangi kullanıcıların belirli etkinlikleri gerçekleştirebileceği, hangi kaynaklara erişebileceği ve verilerin ve sistemlerin güvenli olmasını nasıl sağlayabileceğiniz konusunda ayrıntılı bir denetim sağlar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Güvenlik varsayılanlarını planlayın ve uygulayın.
  • Koşullu erişim ilkelerini planlayın.
  • Koşullu erişim ilkesi denetimleri ve atamaları (hedefleme, uygulamalar ve koşullar) uygulayın.
  • Koşullu erişim ilkelerini test edin ve sorunlarını giderin.
  • Uygulama denetimleri uygulayın.
  • Oturum yönetimini uygulama.
  • Akıllı kilitleme eşiklerini yapılandırın.

Önkoşullar

Hiçbiri