Koşullu Erişimi planlama, uygulama ve yönetme

Gelişmiş
Yönetici
Kimlik ve Erişim Yöneticisi
Güvenlik Mühendisi
Azure
Azure Active Directory

Koşullu Erişim, hangi kullanıcıların belirli etkinlikler gerçekleştirebileceği, hangi kaynaklara erişebileceği ve verilerin ve sistemlerin güvenli olduğundan nasıl emin olabileceği konusunda ayrıntılı bir denetim sağlar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Güvenlik varsayılanlarını planlama ve uygulama.
  • Koşullu erişim ilkelerini planlama.
  • Koşullu erişim ilkesi denetimleri ve atamaları (hedefleme, uygulamalar ve koşullar) uygulayın.
  • Koşullu erişim ilkelerini test etme ve sorunlarını giderme.
  • Uygulama denetimleri uygulama.
  • Oturum yönetimini uygulama.
  • Akıllı kilitleme eşiklerini yapılandırın.

Önkoşullar

Hiçbiri