Kaydırıcı

Slider

Kaydırıcı, değer ayarlamak için kullanılan kullanıcı arabirimi bileşenidir. Ayarlanabilir içeriğin görsel bir göstergesini ve toplam içerik aralığındaki geçerli ayarı sağlar. Her iki tarafta da seçenekleri olan bir parça olarak görüntülenir. Seçim yapmak için bir düğme veya kol bir uca sürüklenerek geçerli değeri gösterir. Sıkıştırma Kaydırıcısı doğrudan veya uzaktan kaydırıcıyı doğrudan tutarak taşınabilir. Kaydırıcılar bakış, hava dokunma ve hareket denetleyicisi gibi çeşitli giriş türleriyle çalışır.Unity için MRTK'de kaydırıcı (Karma Gerçeklik Araç Seti)Ayrıca bkz.