Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Osvědčené pokyny a osvědčené postupy, které vám pomůžou s jistotou přijmout cloud a dosáhnout obchodních výsledků.

Hodnocení

Naplánujte svou cestu ke cloudu s posouzeními, která vám pomůžou měřit rozdíl mezi vaším aktuálním stavem a cíli přechodu na cloud. Výsledky posouzení poskytují kurátorované technické pokyny, které vám pomůžou dosáhnout vašich cílů.

Vytváření dovedností pomocí školení k Microsoft Learn

Další informace o Azure a architekturě přechodu na cloud najdete v těchto studijních programech.

Vyhledání nápovědy

Microsoft má vyhrazené prostředky, které vám pomůžou odblokovat cestu přechodu na cloud.

Proč je architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu pro vaši firmu správná. https://aka.ms/adopt