Ukončení podpory v roce 2027

                               Přejděte prosím sem a vyhledejte životní cyklus svého produktu.

Následující seznam obsahuje produkty, které budou vyřazeny nebo jimž skončí podpora v roce 2027. Po vyřazení produktu nebo ukončení jeho podpory nebudou k dispozici žádné nové aktualizace zabezpečení, aktualizace, bezplatné nebo placené možnosti asistované podpory nebo technické aktualizace online. Chcete-li se dozvědět o zásadách fixního a moderního životního cyklu a aktualizacích Service Pack, přejděte sem.

Pokud máte dotazy týkající se podpory produktu, prosím obraťte se na vašeho zástupce společnosti Microsoft. Potřebujete-li technickou podporu, navštivte webovou stránku Podpora společnosti Microsoft.

Produkty, jimž končí podpora

Následujícím produktům, řídícím se Pevnými zásadami, skončí podpora v roce 2027.

Produkt Konec podpory
BizTalk Server 2016
Dynamics NAV 2017
Microsoft Host Integration Server 2016
System Center 2016 Data Protection
Správce operací System Center 2016
System Center 2016 Orchestrator
Správce služeb System Center 2016
Správce virtuálních strojů System Center 2016
Visual Studio Team Foundation Server 2017
pondělí 11. ledna 2027
HPC Pack 2016
Hyper-V Server 2016
Internetová informační služba (IIS), IIS 10 v systému Windows Server 2016
              Microsoft .NET Framework, .NET Framework 4.6.2
Microsoft System Center Configuration Manager (LTSB - verze 1606)
Windows 10 Enterprise LTSC 2021
Windows Azure Pack (ve Windows Serveru 2016)
Windows Defender pro Windows Server 2016
Windows Server 2016
Windows Server Update Services pro Windows Server 2016
Windows Storage Server 2016
úterý 12. ledna 2027
Visual Studio 2017
úterý 13. dubna 2027
SQL Server 2017
úterý 12. října 2027

Přesun produktů na rozšířenou podporu:

Následující produkty budou přesunuty z běžné podpory na rozšířenou podporu v roce 2027. Rozšířená podpora zahrnuje aktualizace zabezpečení bez jakýchkoli nákladů a také placené aktualizace a podporu bez zabezpečení. Microsoft navíc nebude během fáze rozšířené podpory přijímat požadavky na změny návrhu nebo nové funkce.

Produkt Ukončení standardní technické podpory
Dynamics 365 for Customer Engagement Apps, verze 9 (místní aktualizace)
Visual Studio 2022
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
úterý 12. ledna 2027
System Center 2022 Data Protection Manager
System Center 2022 Operations Manager
System Center 2022 Orchestrator
System Center 2022 Service Manager
System Center 2022 Virtual Machine Manager
úterý 13. dubna 2027