Přehled Microsoft Copilot Studio

Důležité

Schopnosti a funkce Power Virtual Agents jsou nyní součástí Microsoft Copilot Studio po významných investicích do generativní umělé inteligence a vylepšených integracích napříč Microsoft Copilot.

Některé články a snímky obrazovky mohou odkazovat na Power Virtual Agents, zatímco aktualizujeme dokumentaci a obsah školení.

Microsoft Copilot Studio umožňuje vytvářet výkonné kopiloty s umělou inteligencí pro řadu požadavků – od poskytování jednoduchých odpovědí na běžné otázky až po řešení problémů vyžadujících složité konverzace. Komunikujte se zákazníky a zaměstnanci v různých jazycích napříč weby, mobilními aplikacemi, sítěmi Facebook, Microsoft Teams nebo jakýmkoli kanálem podporovaným v prostředí Azure Bot Framework.

Tyto kopiloty lze snadno vytvořit bez potřeby datových vědců nebo vývojářů. Některé ze způsobů použití kopilotů Copilot Studio jsou:

  • Míra infekce a informace o sledování COVID-19.
  • Problémy s nápovědou a podporou prodeje.
  • Informace o otevírací době a prodejně.
  • Zaměstnanecké výhody týkající se zdraví a dovolené.
  • Běžné dotazy zaměstnanců ohledně firmy.

Copilot Studio je k dispozici jako samostatná webová aplikace i jako samostatná aplikace v rámci Teams. Většina funkcí je v obou verzí stejná. Mohou však existovat různé důvody pro výběr jedné nebo druhé verze v závislosti na způsobech, jak chcete používat Copilot Studio.

Verze Copilot Studio Případy použití Více informací
Webová aplikace na https://copilotstudio.microsoft.com - Správce IT, který chce pro zákazníky vytvářet kopiloty.
- Jste obeznámeni se službami kopilotů a chcete vyzkoušet nebo otestovat Copilot Studio.
- Uživatel kopilota, který chce prozkoumat rozšířené koncepce kopilota, jako jsou entity a proměnné, a vytvářet komplexní kopiloty.
Prozkoumání ukázky Copilot Studio
Aplikace Teams Zaměstnanec nebo člen organizace, který chce pomocí kopilotů odpovídat na běžné otázky zaměstnanců.
- Chcete používat rozšířené koncepty, jako jsou entity a proměnné, a mít v Teams k dispozici interně dostupného kopilota.
- Chcete vytvořit a distribuovat kopilota v co nejkratším čase.
Otevření nebo přidání aplikace Microsoft Copilot Studio v Teams

Důležité informace

Důležité

Microsoft Copilot Studio (1) není určen nebo zpřístupněn jako zdravotnický prostředek pro diagnostiku onemocnění nebo jiných stavů nebo při léčbě, zmírnění, léčbě nebo prevenci onemocnění, ani jinak k použití jako součást jakékoli klinické nabídky nebo produktu, a není udělena žádná licence ani právo k používání Microsoft Copilot Studio pro takové účely, (2) není navrženo ani zamýšleno jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnózu, léčbu nebo úsudek a nemělo by být používáno jako náhrada nebo náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnózu, léčbu nebo úsudek a (3) by se nemělo používat v případě nouze a nepodporuje tísňová volání. Jakýkoli kopilot, který vytvoříte pomocí Microsoft Copilot Studio, je váš vlastní produkt nebo služba, oddělená od společnosti Microsoft Copilot Studio. Jste výhradně zodpovědní za návrh, vývoj a implementaci svého kopilota (včetně jeho začlenění do jakéhokoli produktu nebo služby určené pro lékařské nebo klinické použití) a za výslovné poskytování příslušných varování a vyloučení odpovědnosti koncovým uživatelům týkající se používání vašeho kopilota. Jste výhradně odpovědní za jakékoli osobní zranění nebo smrt, ke kterým může dojít v důsledku vašeho kopilota nebo vašeho používání Microsoft Microsoft Copilot Studio v souvislosti s vaším kopilotem, včetně (bez omezení) jakýchkoli takových zranění koncových uživatelů.