Dokumentace k modelem řízeným aplikacím Power Apps

Vytvářejte výkonné aplikace se snadno použitelnými nástroji, které fungují napříč spektrem zařízení.