Plánování, implementace a správa podmíněného přístupu

Pokročilý
Administrator
Identity and Access Administrator
Security Engineer
Azure
Microsoft Entra
Microsoft Entra ID

Podmíněný přístup poskytuje podrobnou úroveň kontroly nad tím, kteří uživatelé můžou provádět konkrétní aktivity, přistupovat k jakým prostředkům a jak zajistit bezpečnost dat a systémů.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete umět:

  • Plánování a implementace výchozích hodnot zabezpečení
  • Plánování zásad podmíněného přístupu
  • Implementujte řízení a přiřazení zásad podmíněného přístupu (cílení, aplikace a podmínky).
  • Otestujte a vyřešte potíže se zásadami podmíněného přístupu.
  • Implementujte ovládací prvky aplikace.
  • Implementujte správu relací.
  • Nakonfigurujte prahové hodnoty inteligentního uzamčení.

Požadavky

Nic