Zabezpečení MySQL

Středně pokročilý
Správce databáze
Database for MySQL
Active Directory

Seznamte se se zabezpečením a šifrováním v Azure Database for MySQL.

Cíle výuky

Po dokončení modulu budete schopni:

  • Popis ověřování
  • Bezpečné konfigurace přístupu superuživatele
  • Popis předdefinovaných databázových rolí Azure MySQL
  • Vysvětlení šifrování v MySQL

Požadavky

Předvedení porozumění relačním databázím Předvedení porozumění základnímu SQL