Selvstudium: Form og kombiner data i Power BI Desktop

Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til mange forskellige typer datakilder og derefter forme dataene, så de passer til dine behov, hvilket giver dig mulighed for at oprette visuelle rapporter, som du kan dele med andre. At forme data betyder, at dataene transformeres: kolonner eller tabeller omdøbes, tekst ændres til tal, rækker fjernes, den første række angives som overskrifter osv. At kombinere data betyder, at der oprettes forbindelse til to eller flere datakilder, at dataene formes efter behov, og at de derefter konsolideres i en nyttig forespørgsel.

I dette selvstudium lærer du, hvordan du:

 • Figurdata ved hjælp af Power Query-editor.
 • Opretter forbindelse til forskellige datakilder.
 • Kombinerer disse datakilder og oprette en datamodel, der kan bruges i rapporter.

I dette selvstudium kan du se, hvordan en forespørgsel formes ved hjælp af Power BI Desktop med fokus på nogle af de mest almindelige opgaver. Den forespørgsel, der bruges her, er beskrevet mere detaljeret under Introduktion til Power BI Desktop, hvor du også kan se, hvordan de opretter forespørgslen fra bunden.

Power Query-editor i Power BI Desktop gør rigelig brug af genvejsmenuer samt båndet Transformér. Det meste af det, du kan vælge på båndet, er også tilgængeligt, hvis du højreklikker på et element, f.eks. en kolonne, og vælger fra den viste menu.

Form data

Når du former data i Power Query-editor, skal du angive en trinvis vejledning til, Power Query-editor skal udføre, så du kan justere dataene, efterhånden som de indlæses og præsenteres. Den oprindelige datakilde påvirkes ikke. Det er kun denne bestemte visning af dataene, der tilpasses eller formes.

De trin, du angiver (f.eks. omdøbe en tabel, transformere en datatype eller slette en kolonne), registreres af Power Query-editor. Hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udfører Power Query-editor disse trin, så dataene altid er formet på den måde, du angiver. Denne proces forekommer, når du bruger Power Query-editor, eller for alle, der bruger din delte forespørgsel, f.eks. på Power BI-tjeneste. Disse trin er hentet, i rækkefølge, i ruden Forespørgselsindstillinger under Anvendte trin. Vi gennemgår hvert af disse trin i de næste par afsnit.

Applied steps in Query Settings

Hvis vi bruger de pensionsdata fra Introduktion til Power BI Desktop, som vi hentede ved at oprette forbindelse til en webdatakilde, kan vi forme dataene, så de passer til vores behov. Vi tilføjer en brugerdefineret kolonne for at beregne rangering, baseret på at alle data er ligeværdige faktorer, og sammenligner denne kolonne med den eksisterende kolonne Rangering.

 1. På båndet Tilføj kolonne skal du vælge Brugerdefineret kolonne, som giver dig mulighed for at tilføje en brugerdefineret kolonne.

  Select Custom Column

 2. I vinduet Brugerdefineret kolonne under Nyt kolonnenavn skal du angive Ny rangering. Angiv følgende data i Formel for brugerdefineret kolonne:

  ([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8
  
 3. Kontrollér, at der står Der er ikke registreret nogen syntaksfejl i statusmeddelelsen, og vælg OK.

  Custom Column page with no snytanx errors

 4. Transformér de nye kolonneværdier til heltal for at sikre, at kolonnedataene er ensartet. Du ændrer dem ved at højreklikke på kolonneoverskriften og vælge Skift type > Heltal.

  Hvis du har brug for at vælge mere end én kolonne, skal du markere en kolonne, holde Skift nede, markere yderligere tilstødende kolonner og derefter højreklikke på en kolonneoverskrift. Du kan også holde Ctrl nede for at vælge kolonner, der ikke støder op til hinanden.

  Select Whole Number column data

 5. Hvis du vil transformere kolonnedatatyper, hvori du transformerer den aktuelle datatype til en anden, skal du vælge Tekst for datatype på båndet Transformér.

  Select Data Type Text

 6. I ruden Forespørgselsindstillinger afspejler Anvendte trin de trin til formning, der er anvendt på dataene. Du fjerner et trin fra processen til formning ved at vælge X til venstre for trinnet.

  På følgende billede afspejler Anvendte trin de trin, der er tilføjet indtil videre:

  • Kilde: Opretter forbindelse til webstedet.

  • Udtrukket tabel fra HTML: Vælg tabellen.

  • Ændret type: Ændring af tekstbaserede talkolonner fra Tekst til Heltal.

  • Tilføjet brugerdefineret: Tilføjelse af en brugerdefineret kolonne.

  • Ændret type1: Det senest anvendte trin.

   List of Applied Steps

Tilpas data

Inden vi kan arbejde med denne forespørgsel, skal vi foretage nogle få ændringer for at tilpasse dataene:

 • Tilpas rangeringerne ved at fjerne en kolonne.

  Vi har besluttet, at Leveomkostninger ikke er en faktor i vores resultater. Efter vi har fjernet denne kolonne, opdager vi, at dataene forbliver uændret.

 • Ret nogle få fejl.

  Fordi vi har fjernet en kolonne, skal vi tilpasse vores beregninger igen i kolonnen Ny rangering, hvilket omfatter en ændring af formlen.

 • Sortér dataene.

  Sortér dataene ud fra kolonnerne Ny rangering og Rangering.

 • Erstat dataene.

  Vi fremhæver, hvordan man erstatter en bestemt værdi og behovet for at indsætte et Anvendt trin.

 • Skift navnet på tabellen.

  Da Tabel 0 ikke er en nyttig beskrivelse af tabellen, ændrer vi navnet.

 1. Du fjerner kolonnen Leveomkostninger ved at markere kolonnen, vælge fanen Start på båndet og derefter vælge Fjern kolonner.

  Select Remove Columns

  Bemærk, at værdierne i Ny rangering ikke er blevet ændret pga. rækkefølgen af trinnene. Da Power Query-editor registrerer trinnene sekventielt, men uafhængigt af hinanden, kan du flytte hvert anvendte trin op eller ned i sekvensen.

 2. Højreklik på et trin. Power Query-editor indeholder en menu, hvor du kan udføre følgende opgaver:

  • Omdøb: Omdøb trinnet.
  • Slet: Slet trinnet.
  • DeleteUntilEnd: Fjern det aktuelle trin og alle efterfølgende trin.
  • Flyt før: Flyt trinnet op på listen.
  • Flyt efter: Flyt trinnet ned på listen.
 3. Flyt det sidste trin Fjernede kolonner op til lige over trinnet Tilføjet brugerdefineret.

  Move up step in Applied Steps

 4. Vælg trinnet Tilføjet brugerdefineret.

  Bemærk, at der nu vises Fejl for dataene, hvilket vi skal håndtere.

  Error result in column data

  Der findes et par metoder til at få vist flere oplysninger om hver enkelt fejl. Hvis du markerer cellen uden at klikke på ordet Fejl, vises fejloplysningerne Power Query-editor.

  Error information in Power Query Editor

  Hvis du vælger ordet Fejl direkte, opretter Power Query-editor et anvendt trin i ruden Forespørgsel Indstillinger og viser oplysninger om fejlen.

 5. Da vi ikke behøver at vise oplysninger om fejlene, skal du vælge Annuller.

 6. For at rette fejlene skal du markere kolonnen Ny rangering og derefter få vist kolonnens dataformel ved at markere afkrydsningsfeltet Formellinje under fanen Vis.

  Select Formula Bar

 7. Fjern parameteren Leveomkostninger, og formindsk divisoren ved at ændre formlen på følgende måde:

   Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)
  
 8. Markér det grønne flueben til venstre for formelfeltet, eller tryk på Enter.

Power Query-editor erstatter dataene med de reviderede værdier, og trinnet Tilføjet brugerdefineret fuldføres uden fejl.

Bemærk

Du kan også markere Fjern fejl ved hjælp af båndet eller genvejsmenuen, hvilket fjerner alle rækker, der indeholder fejl. Det vil vi dog ikke gøre i dette selvstudium, da vi gerne vil bevare dataene i tabellen.

 1. Sortér dataene ud fra kolonnen Ny rangering. Vælg først det sidste anvendte trin, Ændret type1, for at få vist de nyeste data. Vælg derefter rullemenuen ved siden af kolonneoverskriften Ny rangering, og vælg Sortér stigende.

  Sort data in New Rank column

  Dataene sorteres nu i henhold til Ny rangering. Men hvis du kigger i kolonnen Rangering, kan du se, at dataene ikke er sorteret korrekt i de tilfælde, hvor værdien Ny rangering er lig med Rangering. Vi løser dette i det næste trin.

 2. Du løser problemet med sortering af data ved at markere kolonnen Ny rangering og ændre formlen i Formellinjen til følgende formel:

   = Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})
  
 3. Markér det grønne flueben til venstre for formelfeltet, eller tryk på Enter.

  Rækkerne sorteres nu i henhold til både Ny rangering og Rangering. Du kan desuden vælge et vilkårligt trin på listen Anvendte trin og fortsætte med at forme dataene på det trin i sekvensen. Power Query-editor indsætter automatisk et nyt trin direkte efter det aktuelt valgte Anvendte trin.

 4. Under Anvendt trin skal du vælge det trin, der kommer før den brugerdefinerede kolonne, hvilket er trinnet Fjernede kolonner. Her erstatter vi værdien af rangeringen Vejr i Arizona. Højreklik på den relevante celle, der indeholder rangeringen Vejr for Arizona, og vælg derefter Erstat værdier. Bemærk, hvilket Anvendte trin der er valgt i øjeblikket.

  Select Replace Values for column

 5. Vælg Indsæt.

  Da vi indsætter et trin, advarer Power Query-editor os om faren ved at gøre det. Efterfølgende trin kan medføre, at forespørgslen afbrydes.

  Insert Step verification

 6. Skift dataværdien til 51.

  Power Query-editor erstatter dataene for Arizona. Når du opretter et nyt Anvendt trin, Power Query-editor navngiver det på baggrund af handlingen. I dette tilfælde Erstattet værdi. Hvis du har mere end ét trin med samme navn i forespørgslen, føjer Power Query-editor et tal (i rækkefølge) til hvert efterfølgende Anvendte trin for at skelne mellem dem.

 7. Markér det sidste Anvendte trin, Sorterede rækker.

  Bemærk, at dataene har ændret sig i forhold til Arizonas nye rangering. Denne ændring skyldes, at vi indsatte trinnet Erstattet værdi det rigtige sted, før trinnet Tilføjet brugerdefineret.

 8. Til sidst vil jeg ændre navnet på tabellen til noget mere beskrivende. I ruden Forespørgselsindstillinger under Egenskaber skal du angive det nye navn på tabellen og derefter vælge Enter. Navngiv denne tabel Pensionsstatistik.

  Rename table in Query Settings

  Når vi begynder at oprette rapporter, er det især praktisk at have beskrivende tabelnavne, når vi opretter forbindelse til flere datakilder, som vises i ruden Felter i Rapportvisning.

  Vi har nu formet dataene i det omfang, vi har brug for. Lad os derefter oprette forbindelse til en anden datakilde og kombinere dataene.

Kombiner data

Dataene for de forskellige stater er interessante og nyttige til at skabe yderligere analyser og forespørgsler. Men der er et problem: De fleste data anvender forkortelser på to bogstaver for statskoder og ikke statens fulde navn. Vi skal bruge en måde at knytte navnene på staterne til deres forkortelser.

Vi er heldige. Der er en anden offentlig datakilde, som gør lige præcis dette, men den skal formes en del, før vi kan knytte den til vores pensionstabel. Hvis du vil forme dataene, skal du følge disse trin:

 1. På båndet Hjem i Power Query-editor skal du vælge Ny kilde > Web.

 2. Angiv adressen på webstedet for at finde forkortelser på stater, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations, og vælg derefter Opret forbindelse.

  Indholdet af webstedet vises i navigatoren.

  Navigator page

 3. Vælg Koder og forkortelser.

  Tip

  Der kræves en del formning for at få de data, vi vil have, i tabellen. Er der en hurtigere eller nemmere måde at udføre disse trin på? Ja, vi kunne oprette en relation mellem de to tabeller og forme dataene baseret på relationen. Nedenstående trin er stadig nyttige at lære, da de bruges, når man arbejder med tabeller. Relationer kan dog hjælpe dig med at bruge data fra flere tabeller hurtigt.

Følg disse trin for at forme dataene:

 1. Fjern den øverste række. Da den er et resultat af den måde, som websidens tabel er oprettet på, har vi ikke brug for den. På båndet Hjem skal du vælge Fjern rækker > Fjern de øverste rækker.

  Select Remove Top Rows

  Vinduet Fjern de øverste rækker åbnes, og du kan angive, hvor mange rækker du vil fjerne.

  Bemærk

  Hvis Power BI tilfældigvis importerer tabeloverskrifterne som en række i din datatabel, kan du vælge Brug første række som overskrift på båndet Hjem eller på fanen Transformér på båndet for at løse problemet i tabellen.

 2. Fjern de nederste 26 rækker. Disse rækker er amerikanske områder, som vi ikke behøver at inkludere. På båndet Hjem skal du vælge Fjern rækker > Fjern de nederste rækker.

  Select Remove Bottom Rows

 3. Da tabellen Pensionsstatistik ikke indeholder oplysninger om Washington D.C., har vi brug for at bortfiltrere den fra vores liste. Vælg rullelisten Områdestatus, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet ud for Føderalt distrikt.

  Clear Federal district check box

 4. Fjern nogle få unødvendige kolonner. Da vi kun har brug for tilknytningen af hver stat til den officielle forkortelse på to bogstaver, kan vi fjerne flere kolonner. Markér først en kolonne, hold derefter Ctrl-tasten nede, og markér hver af de andre kolonner, der skal fjernes. På fanen Hjem på båndet skal du vælge Fjern kolonner > Fjern kolonner.

  Remove column

  Bemærk

  Dette er et godt tidspunkt til at påpege, at rækkefølgen af anvendte trin i Power Query-editor er vigtig og kan påvirke, hvordan dataene formes. Det er også vigtigt at overveje, hvordan ét trin kan påvirke efterfølgende trin. Hvis du fjerner et trin fra Anvendte trin, fungerer de efterfølgende trin muligvis ikke som oprindeligt tiltænkt, på grund af effekten af rækkefølgen af trin i forespørgslen.

  Bemærk

  Når du tilpasser størrelsen på det Power Query-editor vindue for at gøre bredden mindre, komprimeres nogle elementer på båndet for at udnytte den synlige plads bedst muligt. Når du øger bredden på det Power Query-editor vindue, udvides elementerne på båndet for at få mest ud af det øgede båndområde.

 5. Omdøb kolonnerne og tabellen. Der er et par måder at omdøbe en kolonne på: Vælg først kolonnen, vælg derefter Omdøb under fanen Transformér på båndet, eller højreklik og vælg Omdøb. I det følgende billede vises pile til begge muligheder. Du skal kun vælge den ene mulighed.

  Rename column in Power Query Editor

 6. Omdøb kolonnerne til Statsnavn og Statskode. Du omdøber tabellen ved at angive Navn i ruden Forespørgselsindstillinger. Navngiv tabellen Statskoder.

Kombiner forespørgsler

Nu, hvor vi har formet tabellen Statskoder, som vi ønsker, kan vi kombinere disse to tabeller eller forespørgsler til én. Da de tabeller, vi har nu, er et resultat af de forespørgsler, vi anvendte på dataene, kaldes de ofte for forespørgsler.

Der er to primære måder, du kan kombinere forespørgsler på: fletning og tilføjelse.

 • Når du har en eller flere kolonner, som du vil føje til en anden forespørgsel, skal du flette forespørgslerne.
 • Når du har flere rækker med data, som du vil føje til en eksisterende forespørgsel, skal du tilføje forespørgslen.

I dette tilfælde fletter vi forespørgslerne. Hvis du vil gøre dette, skal du følge disse trin:

 1. I venstre rude i Power Query-editor skal du vælge den forespørgsel, som den anden forespørgsel skal flettes i. I dette tilfælde er det Pensionsstatistik.

 2. Vælg Flet forespørgsler > Flet forespørgsler under fanen Hjem på båndet.

  Select Merge Queries

  Du bliver måske bedt om at angive niveau for beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at dataene kombineres uden at inkludere eller overføre data, du ikke vil have overført.

  Vinduet Flet åbnes. I vinduet bliver du bedt om at vælge, hvilken tabel du vil have flettet med den valgte tabel og de tilsvarende kolonner, der skal bruges til fletningen.

 3. Vælg Stat i tabellen Pensionsstatistik, og vælg derefter forespørgslen Statskoder.

  Når du vælger de korrekte tilsvarende kolonner, aktiveres knappen OK.

  Merge window

 4. Vælg OK.

  Power Query-editor opretter en ny kolonne i slutningen af forespørgslen, som indeholder indholdet af den tabel (forespørgsel), der blev flettet med den eksisterende forespørgsel. Alle kolonner fra den flettede forespørgsel komprimeres til kolonnen, men du kan udvide tabellen og inkludere de kolonner, du vil have.

  NewColumn column

 5. Hvis du vil udvide den flettede tabel og vælge, hvilke kolonner der skal inkluderes, skal du vælge udvidelsesikonet (Expand icon).

  Vinduet Udvid vises.

  NewColumn in query

 6. I dette tilfælde vil vi kun have kolonnen Statskode. Vælg denne kolonne, fjern markeringen i Brug oprindeligt kolonnenavn som præfiks, og vælg derefter OK.

  Hvis vi havde beholdt markeringen i afkrydsningsfeltet for Brug oprindeligt kolonnenavn som præfiks, ville den flettede kolonne blive navngivet Ny kolonne.Statskode.

  Bemærk

  Vil du gerne udforske, hvordan du inkluderer tabellen Ny kolonne? Du kan eksperimentere lidt, og hvis du ikke kan lide resultatet, skal du bare slette dette trin på listen Anvendte trin i ruden Forespørgselsindstillinger. Din forespørgsel vender tilbage til tilstanden før trinnet Udvid blev anvendt. Du kan gøre dette, så mange gange du vil, indtil udvidelsesprocessen ser ud, som den skal.

  Nu har vi en enkelt forespørgsel (tabel), som kombinerer to datakilder, og hver af dem er formet efter vores behov. Denne forespørgsel kan fungere som udgangspunkt for mange yderligere og interessante dataforbindelser, f.eks. statistikker for boligomkostninger, demografi eller jobmuligheder i en vilkårlig stat.

 7. Hvis du vil anvende dine ændringer og lukke Power Query-editor, skal du vælge Luk & Anvend under fanen Hjem på båndet.

  Det transformerede datasæt vises i Power BI Desktop, hvor du nu kan bruge det til at oprette rapporter.

  Select Close & Apply

Næste trin

Du kan finde flere oplysninger om Power BI Desktop og dets egenskaber i følgende ressourcer: