Hvad er Power BI Desktop?

Power BI Desktop er et gratis program, som du installerer på din lokale computer, og som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til, transformere og visualisere dine data. Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til flere forskellige datakilder og kombinere dem (også kaldet udformning) i en datamodel. Med denne datamodel kan du bygge visualiseringer og samlinger af visualiseringer, som du kan dele som rapporter med andre personer i organisationen. De fleste brugere, der arbejder på Business Intelligence-projekter, bruger Power BI Desktop til at oprette rapporter og bruger derefter Power BI-tjenesten til at dele deres rapporter med andre.

Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser prøvedata.

De mest almindelige anvendelsesområder for Power BI Desktop er følgende:

 • Opret forbindelse til data
 • Transformér og ryd disse data for at oprette en datamodel
 • Opret visuelle elementer, f.eks. diagrammer eller grafer, der giver visuelle præsentationer af dataene
 • Opret rapporter, der er samlinger af visuelle elementer på en eller flere rapportsider
 • Del rapporter med andre ved hjælp af Power BI-tjenesten

De personer, der oftest er ansvarlige for sådanne opgaver, opfattes ofte som dataanalytikere (kaldes også analytikere) eller Business Intelligence-medarbejdere (også kaldet rapportoprettere). Men mange, der ikke opfatter sig selv som analytiker eller rapportopretter, bruger Power BI Desktop til at oprette overbevisende rapporter eller til at trække data fra forskellige datakilder og oprette datamodeller, som de kan dele med kolleger og organisationer.

Vigtigt

Power BI Desktop opdateres og frigives hver måned med kundefeedback og nye funktioner. Det er kun den nyeste version af Power BI Desktop, der understøttes. Kunder, der kontakter support til Power BI Desktop, bliver bedt om at opgradere til den nyeste version. Du kan hente den nyeste version af Power BI Desktop fra Windows Store eller som en enkelt eksekverbar fil, der indeholder alle understøttede sprog, som du downloader og installerer på din computer.

Der er tre visninger i Power BI Desktop, som du kan vælge i venstre side af lærredet. Visningerne er som følger (vist i den rækkefølge, de forekommer i):

 • Rapport: I denne visning kan du oprette rapporter og visualiseringer, hvor du bruger mest tid på oprettelser.
 • Data: I denne visning kan du se tabeller, målinger og andre data, der bruges i den datamodel, som er knyttet til din rapport, og transformere dataene til den bedste brug i rapportens model.
 • Model: I denne visning kan du se og administrere relationerne mellem tabeller i din datamodel.

På følgende billede kan du se de tre visninger, som forekommer langs venstre side af lærredet:

Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser panelet Tre visninger.

Opret forbindelse til data

For at komme i gang med Power BI Desktop skal du som det første oprette forbindelse til data. Du kan oprette forbindelse til mange forskellige typer datakilder fra Power BI Desktop.

Sådan opretter du forbindelse til data:

 1. På båndet Hjem skal du vælge Hent data>Mere.

  Vinduet Hent data vises, og det indeholder de mange kategorier, som Power BI Desktop kan oprette forbindelse til.

  Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser dialogboksen Hent data.

 2. Når du vælger en datatype, bliver du bedt om at angive oplysninger, f.eks. URL-adressen og legitimationsoplysningerne, der er nødvendige, for at Power BI Desktop kan oprette forbindelse til datakilden på dine vegne.

  Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser dialogboksen SQL Server Database.

 3. Når du har oprettet forbindelse til en eller flere datakilder, kan du transformere dataene, så de er nyttige for dig.

Transformér og rens dataene, og opret en model

I Power BI Desktop kan du rense og transformere data ved hjælp af den indbyggede Power Query-editor. Med Power Query-editoren ændrer du dine data, f.eks. ændring af en datatype, fjernelse af kolonner eller kombination af data fra flere kilder. Det er lige som at lave en skulptur: Du starter med en stor klump ler (eller data), og derefter barberer du stykker af eller tilføjer nogle efter behov, indtil formen af dataene er, som du ønsker det.

Sådan starter du Power Query-editor:

 • Vælg Transformér data i sektionen Forespørgsler på båndet Hjem.

  Vinduet Power Query-editor vises.

  Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser vinduet Power Query-editor.

Hvert trin, du udfører, når du transformerer data (f.eks. omdøbning af en tabel, transformation af en datatype eller sletning af en kolonne), registreres af Power Query-editor. Hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udføres disse trin, så dataene altid formes på den måde, du angiver.

På følgende billede vises ruden Power Query-editor for en forespørgsel, der er formet og blevet til en model.

Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser vinduet Power Query-editor for en forespørgsel, som er dannet.

Når dine data er, som du ønsker det, kan du oprette visuelle elementer.

Opret visuelle elementer

Når du har en datamodel, kan du trække felter til rapportlærredet for at oprette visuelle elementer. Et visuelt element er en grafisk repræsentation af dataene i din model. Du kan vælge mellem mange forskellige typer visuelle elementer i Power BI Desktop. Det følgende visuelle element viser et simpelt søjlediagram.

Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser et eksempel på et søjlediagram.

Sådan opretter eller ændrer du et visuelt element:

 • Vælg ikonet for visuelt element i ruden Visualiseringer.

  Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser et ruden Visualiseringer.

  Hvis du allerede har et visuelt element, der er markeret på rapportlærredet, ændres det valgte visuelle element til den type, som du har valgt.

  Hvis der ikke er markeret et visuelt element på lærredet, oprettes der et nyt visuelt element ud fra din markering.

Opret rapporter

Typisk vil du oprette en samling visuelle elementer, der viser forskellige aspekter af de data, du har brugt til at oprette din model i Power BI Desktop. En samling visuelle elementer i én Power BI Desktop-fil kaldes en rapport. En rapport kan bestå af en eller flere sider, på samme måde som en Excel-fil kan bestå af et eller flere regneark.

Med Power BI Desktop kan du oprette komplekse og visuelt avancerede rapporter ved hjælp af data fra flere kilder – det hele i én rapport, som du kan dele med andre i din organisation.

På følgende billede kan du se den første side i en Power BI Desktop-rapport, der kaldes Overview som vist nederst på billedet.

Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser et fanen Oversigt.

Del rapporter

Når en rapport er klar til at blive delt med andre, kan du udgive rapporten til Power BI-tjenesten og gøre den tilgængelig for alle i din organisation, som har en licens til Power BI.

Sådan udgiver du en Power BI Desktop-rapport:

 1. Vælg Publicer fra båndet Hjem.

  Skærmbillede af Power BI Desktop, der viser knappen Publicer.

  Power BI Desktop opretter forbindelse til Power BI-tjenesten med din Power BI-konto.

 2. Power BI beder dig vælge, hvor i Power BI-tjenesten du vil dele rapporten, f.eks. dit arbejdsområde, et gruppearbejdsområde eller en anden placering i Power BI-tjenesten.

  Du skal have en licens til Power BI for at dele rapporter til Power BI-tjenesten.

Næste trin

For at komme i gang med Power BI Desktop skal du først downloade og installere programmet. Der er et par måder at få Power BI Desktop på: