Site feedback

PhamMinhThongHS-5591 avatar image
2 Votes"
PhamMinhThongHS-5591 suggested

Bản cập nhật mới nhất của win 10 pro của cuốt tháng 4 làm máy tôi rất tệ!!!

Hi microsoft. Tôi nhận được cập nhật trên thiết bị laptop của tôi Ngày 25 tháng 4 năm 2022—KB5011831 . Trước đó máy tôi dùng rất mượt và chơi game mượt. Nhưng từ lúc tôi cập nhật bản win 10 pro mới nhất của cuối tháng 4, làm máy tôi đã bị giảm hiệu năng của máy tôi . Chơi game rất lag và đứng ở màn hình win hay bị 1 số lỗi đen màn hình ( trước đó tôi đã cập nhật diver máy hết rồi ) . Nói chung bản mới này dùng rất tệ . Rất mong Mincrosoft cung cấp cho tôi bản win 10 pro trước ngày 20/04/2022 . Cảm ơn Mincrofot rất nhiều . Mong Mincrofot phản hồi sớm nhất

windows-sysinternals-misc-utilities
5 |1600 characters needed characters left characters exceeded

Up to 10 attachments (including images) can be used with a maximum of 3.0 MiB each and 30.0 MiB total.

No Solutions

Your Opinion Counts

Share your feedback, or help out by voting for other people's feedback.

Related Feedback