Delen via


Apps toevoegen aan Microsoft Intune

Voordat u apps kunt configureren, toewijzen, beveiligen of bewaken, moet u ze toevoegen aan Microsoft Intune.

Intune-apps verwijzen naar de toepassingen die worden beheerd door Microsoft Intune. Deze apps kunnen worden geïmplementeerd, geconfigureerd, beveiligd en bijgewerkt voor toegang tot de resources van uw organisatie. Intune ondersteunt verschillende app-typen, zoals Store-apps, web-apps en LOB-apps (Line-Of-Business). Intune ondersteunt ook verschillende platforms, zoals iOS/iPadOS en Android.

Het beheren van Microsoft Intune-apps biedt verschillende voordelen voor uw organisatie, waaronder het volgende:

 • Gegevensbescherming voor uw beheerde apps
 • Brede app-ondersteuning
 • Toegangsbeheer voor uw beheerde apps
 • App-configuratie voor uw beheerde apps
 • App-updates voor uw beheerde apps

Voorbeelden van wanneer u beheerde apps moet toevoegen, configureren, beveiligen en implementeren met behulp van Intune zijn onder andere:

 • Uw organisatie moet de app configureren met specifieke instellingen voor uw organisatie.
 • Uw organisatie moet gevoelige gegevens beveiligen die worden gebruikt in een beheerde app.
 • Uw organisatie moet de toegang tot een beheerde app beveiligen.
 • Uw organisatie moet uw beheerde apps bewaken om ervoor te zorgen dat gegevens worden beveiligd en dat apps zo nodig worden bijgewerkt.

De gebruikers van apps en apparaten in uw organisatie kunnen verschillende app-vereisten hebben. Voordat u apps toevoegt aan Intune en deze beschikbaar maakt voor uw werknemers, is het misschien handig om enkele basisprincipes van apps te beoordelen en te begrijpen. Er zijn verschillende soorten apps beschikbaar voor Intune. U moet app-vereisten bepalen die nodig zijn voor de gebruikers in uw organisatie, zoals de platformen en mogelijkheden die uw werknemers nodig hebben. U moet bepalen of u Intune wilt gebruiken om de apparaten (inclusief apps) te beheren of Intune de apps te beheren zonder de apparaten te beheren. U moet ook bepalen welke mogelijkheden en apps uw werknemers nodig hebben en wie ze nodig heeft. De informatie in dit artikel helpt u op weg.

App-typen in Microsoft Intune

Intune ondersteunt een breed scala aan app-typen. De beschikbare opties verschillen per app-type. Intune kunt u de volgende app-typen toevoegen en toewijzen:

App-typen Installatie Updates
Apps uit de Store (Store-apps) Intune installeert de app op het apparaat. App-updates worden automatisch uitgevoerd.
Apps die intern zijn geschreven of als een aangepaste app (Line-Of-Business) Intune installeert de app op het apparaat (u geeft het installatiebestand op). U moet de app bijwerken.
Apps die zijn ingebouwd (ingebouwde apps) Intune installeert de app op het apparaat. App-updates worden automatisch uitgevoerd.
Apps op het web (webkoppeling) Intune maakt een snelkoppeling naar de web-app op het startscherm van het apparaat. App-updates worden automatisch uitgevoerd.
Apps van andere Microsoft-services Intune maakt een snelkoppeling naar de app in de Bedrijfsportal. Zie Opties voor app-broninstellingen voor meer informatie. App-updates worden automatisch uitgevoerd.

Details van specifiek app-type

De volgende tabel bevat de specifieke app-typen en hoe u deze kunt toevoegen in het deelvenster Intune App-type selecteren:

App-specifiek type Algemeen type App-specifieke procedures
Android Store-apps Store-app Selecteer Android Store-app als app-type, klik op Selecteren en voer vervolgens de URL van de Google Play Store voor de app in.
iOS-/iPadOS Store-apps Store-app Selecteer iOS Store-app als het app-type, zoek de app en selecteer de app in Intune.
Microsoft Store-apps Store-app Selecteer Microsoft Store-app als het app-type en voer de MICROSOFT Store-URL voor de app in.
Beheerde Google Play-apps Store-app Selecteer Beheerde Google Play als het app-type, zoek de app en selecteer de app in Intune.
Android Enterprise-apps Store-app Selecteer Beheerde Google Play als het app-type, zoek de app en selecteer de app in Intune. 1
Microsoft 365-apps voor Windows 10 en hoger Store-app (Microsoft 365) Selecteer Windows 10 en hoger onder Microsoft 365-apps als het app-type en selecteer vervolgens de Microsoft 365-app die u wilt installeren.
Microsoft 365-apps voor macOS Store-app (Microsoft 365) Selecteer macOS onder Microsoft 365-apps als het app-type en selecteer vervolgens het Microsoft 365-app-pakket.
Microsoft Edge, versie 77 en hoger voor Windows 10 en hoger Store-app Selecteer Windows 10 en hoger onder Microsoft Edge versie 77 en hoger als het app-type.
Microsoft Edge, versie 77 en hoger voor macOS Store-app Selecteer macOS onder Microsoft Edge, versie 77 en hoger als het app-type.
Lob-apps (Line-Of-Business) voor Android LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en voer vervolgens een Android-installatiebestand in met de extensie .apk.
LOB-apps voor iOS/iPadOS LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en voer vervolgens een iOS-/iPadOS-installatiebestand in met de extensie .ipa.
Windows LOB-apps LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als het app-type , selecteer het app-pakketbestand en voer vervolgens een Windows-installatiebestand in met de extensie .msi, .appx, .appxbundle, .msix en .msixbundle.
Ingebouwde iOS-/iPadOS-app Ingebouwde app Selecteer Ingebouwde app als het app-type en selecteer vervolgens de ingebouwde app in de lijst met opgegeven apps.
Ingebouwde Android-app Ingebouwde app Selecteer Ingebouwde app als het app-type en selecteer vervolgens de ingebouwde app in de lijst met opgegeven apps.
Web-apps Web-app Selecteer Webkoppeling als het app-type en voer vervolgens een geldige URL in die verwijst naar de web-app.
iOS-/iPadOS-webclip Web-app Selecteer iOS-/iPadOS-webclip als het app-type en voer vervolgens een geldige URL in die verwijst naar de web-app. Houd er rekening mee dat dit app-type alleen van toepassing is op het iOS-/iPadOS-platform.
macOS-webclip Web-app Selecteer macOS-webclip als het app-type en voer vervolgens een geldige URL in die verwijst naar de web-app. Houd er rekening mee dat dit app-type alleen van toepassing is op het macOS-platform.
Windows-webkoppeling Web-app Selecteer Windows-webkoppeling als het app-type en voer vervolgens een geldige URL in die verwijst naar de web-app. Houd er rekening mee dat dit app-type alleen van toepassing is op het Windows-platform.
Platformoverschrijdende web-apps Web-app Selecteer Webkoppeling als het app-type en voer vervolgens een geldige URL in die verwijst naar de web-app.
Android Enterprise-systeem-apps Store-app Selecteer Android Enterprise-systeem-app als het app-type en voer vervolgens de naam, uitgever en pakketbestand van de app in.
Windows-app (Win32) LOB-app Selecteer Windows-app (Win32) als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en selecteer vervolgens een installatiebestand met de extensie .intunewin.
App-catalogus voor ondernemingen (Win32) LOB-app Selecteer App-catalogus voor ondernemingen (Win32) als het app-type, selecteer de app in de Ondernemings-app-catalogus en stel vervolgens de app-informatie, installatieopdrachten, vereisten en detectieregels in.
macOS LOB-apps LOB-app Selecteer Line-Of-Business-app als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en selecteer vervolgens een installatiebestand met de extensie .pkg.
macOS-apps (DMG) LOB-app (niet-Store-app) Selecteer macOS-app (DMG) als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en selecteer vervolgens een installatiebestand met de extensie .dmg.
macOS-apps (PKG) LOB-app Selecteer macOS-app (PKG) als het app-type, selecteer het app-pakketbestand en selecteer vervolgens een installatiebestand met de extensie .pkg. Dit app-type wordt gebruikt om een onbeheerde macOS PKG-app toe te voegen aan Intune.
Microsoft Defender voor Eindpunt (macOS) Store-app (Microsoft Defender ATP) Selecteer macOS onder Microsoft Defender voor Eindpunt als het app-type en ga vervolgens verder met het instellen van de app in Intune.

1 Zie Gelicentieerde apps begrijpen voor meer informatie over Android Enterprise- en Android-werkprofielen.

U kunt een app toevoegen in Microsoft Intune door Apps>Alle apps>toevoegen te selecteren. Het deelvenster App-type selecteren wordt weergegeven en u kunt het app-type selecteren.

Tip

Een LOB-app is een app die u toevoegt vanuit een app-installatiebestand. Als u bijvoorbeeld een lob-app voor iOS/iPadOS wilt installeren, voegt u de toepassing toe door Line-Of-Business-app te selecteren als app-type in het deelvenster App-type selecteren. Vervolgens selecteert u het app-pakketbestand (extensie .ipa). Deze typen apps worden doorgaans intern geschreven of als een aangepaste app.

App-vereisten evalueren

Als IT-Beheer bepaalt u niet alleen welke apps uw groep moet gebruiken, maar u bepaalt ook de mogelijkheden die nodig zijn voor elke groep en subgroep. Voor elke app bepaalt u de platforms die nodig zijn, de groepen gebruikers die de app nodig hebben, het configuratiebeleid dat voor deze groepen moet worden toegepast en het beveiligingsbeleid dat moet worden toegepast. Voor inschrijvingstypen, waaronder een Android-werkprofiel in persoonlijk eigendom, kunt u een app voor surfen op internet implementeren om ervoor te zorgen dat gebruikers een manier hebben om koppelingen te openen.

Daarnaast moet u bepalen of u zich wilt richten op Mobile Apparaatbeheer (MDM) of alleen op Mobile Application Management (MAM).

Het gebruik van Intune om het apparaat te beheren met MDM is handig wanneer:

 • Gebruikers hebben een Wi-Fi of een VPN-bedrijfsconnectiviteitsprofiel nodig om productief te zijn.
 • Gebruikers moeten een set apps naar hun apparaat pushen.
 • Uw organisatie moet voldoen aan regelgeving of ander beleid dat specifieke MDM-besturingselementen aanroept, zoals beveiliging of versleuteling.

Het gebruik van Intune voor het beheren van apps met MAM zonder het apparaat te beheren, is handig wanneer:

 • U wilt toestaan dat gebruikers hun eigen apparaat (BYOD) gebruiken.
 • U wilt een eenmalig pop-upbericht opgeven om gebruikers te laten weten dat MAM-beveiligingen aanwezig zijn, in plaats van doorlopende melding op apparaatniveau.
 • U wilt voldoen aan beleidsregels waarvoor minder beheermogelijkheden op persoonlijke apparaten zijn vereist. U wilt bijvoorbeeld de bedrijfsgegevens voor de apps beheren in plaats van de bedrijfsgegevens voor het hele apparaat te beheren.

Ga voor meer informatie naar Planningshandleiding: Persoonlijke apparaten versus apparaten die eigendom zijn van de organisatie.

Bepalen wie de app gaat gebruiken

Wanneer u bepaalt welke apps uw werknemers nodig hebben, moet u rekening houden met de verschillende groepen gebruikers en de verschillende apps die ze gebruiken. Het is ook handig om deze groepen te kennen nadat u een app hebt toegevoegd. Nadat u een app hebt toegevoegd, wijst u een groep gebruikers toe die de app kunnen gebruiken.

Eerst moet u bepalen welke groep toegang moet hebben tot de app, op basis van de gevoeligheid van de gegevens die de app bevat. Mogelijk moet u bepaalde typen rollen in uw organisatie opnemen of uitsluiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat alleen bepaalde LOB-apps vereist zijn voor uw verkoopgroep, terwijl mensen die zich richten op engineering, financiën, HR of juridische zaken, de LOB-apps mogelijk niet hoeven te gebruiken. Daarnaast heeft uw verkoopgroep mogelijk extra gegevensbeveiliging en toegang tot interne bedrijfsservices op hun mobiele apparaten nodig. U moet bepalen hoe deze groep verbinding maakt met resources met behulp van de app. Worden de gegevens waartoe de app toegang heeft, in de cloud of on-premises weergegeven? Hoe kunnen de gebruikers ook verbinding maken met resources met behulp van de app?

Intune ondersteunt ook het inschakelen van toegang tot client-apps waarvoor beveiligde toegang tot on-premises gegevens is vereist, zoals Line-Of-Business-app-servers. Normaal gesproken biedt u dit type toegang met behulp van Intune beheerde certificaten voor toegangsbeheer, gecombineerd met een standaard VPN-gateway of proxy in de perimeter, zoals Microsoft Entra toepassingsproxy. De Intune App Wrapping Tool en App SDK kunnen helpen de geopende gegevens in uw Line-Of-Business-app te bevatten, zodat deze geen bedrijfsgegevens kunnen doorgeven aan consumenten-apps of -services.

Gebruik de handleiding voor het plannen, ontwerpen en implementeren van Intune implementatie om te bepalen hoe u de organisatiegroepen identificeert. Zie Apps toewijzen aan groepen met Microsoft Intune voor meer informatie over het toewijzen van apps aan groepen.

Het type app voor uw oplossing bepalen

U kunt kiezen uit de volgende app-typen:

 • Apps uit de Store: Apps die zijn geüpload naar de Microsoft Store, de iOS/iPadOS Store of de Android Store zijn store-apps. De provider van een Store-app onderhoudt en biedt updates voor de app. U selecteert de app in de lijst met winkels en voegt deze toe met behulp van Intune als een beschikbare app voor uw gebruikers.
 • Apps die intern zijn geschreven of als een aangepaste app (Line-Of-Business): Apps die intern of als een aangepaste app zijn gemaakt, zijn LOB-apps (Line-Of-Business). De functionaliteit van dit type app is gemaakt voor een van de Intune ondersteunde platforms, zoals Windows, iOS/iPadOS, macOS of Android. Uw organisatie maakt en biedt u updates als een afzonderlijk bestand. U verstrekt updates van de app aan gebruikers door de updates toe te voegen en te implementeren met behulp van Intune.
 • Apps op het web: web-apps zijn client-servertoepassingen. De server biedt de web-app, die de gebruikersinterface, inhoud en functionaliteit bevat. Daarnaast bieden moderne webhostingplatforms vaak beveiliging, taakverdeling en andere voordelen. Dit type app wordt afzonderlijk onderhouden op het web. U gebruikt Intune om naar dit app-type te verwijzen. U wijst ook toe welke groepen gebruikers toegang hebben tot de app.
 • Apps van andere Microsoft-services: apps die afkomstig zijn van Microsoft Entra ID of Office Online. Microsoft Entra Enterprise-toepassingen worden geregistreerd en toegewezen via het Microsoft Intune-beheercentrum. Office Online-toepassingen worden toegewezen met behulp van de licentiebesturingselementen die beschikbaar zijn in het M365 Beheer Center. U kunt Microsoft Entra Enterprise- en Office Online-toepassingen verbergen of weergeven aan eindgebruikers in de Bedrijfsportal. Selecteer in het Microsoft Intune-beheercentrumDe optie Aanpassing van tenantbeheer> om deze configuratie-instelling te vinden. Selecteer om Microsoft Entra Enterprise-toepassingen of Office Online-toepassingen te verbergen of weer te geven in de Bedrijfsportal voor elke eindgebruiker. Elke eindgebruiker ziet de volledige toepassingscatalogus van de gekozen Microsoft-service. Standaard wordt elke extra app-bron ingesteld op Verbergen. Zie Opties voor app-broninstellingen voor meer informatie.

Terwijl u bepaalt welke apps uw organisatie nodig heeft, moet u overwegen hoe de apps worden geïntegreerd met cloudservices, welke gegevens de apps openen, of de apps beschikbaar zijn voor BYOD-gebruikers en of de apps internettoegang vereisen.

Voor meer informatie over de typen apps die uw organisatie nodig heeft, Creatie een ontwerp.

Inzicht in app-beheer en beveiligingsbeleid

met Intune kunt u de functionaliteit wijzigen van apps die u implementeert om ze af te stemmen op het nalevings- en beveiligingsbeleid van uw bedrijf. Met dit besturingselement kunt u bepalen hoe uw bedrijfsgegevens worden beveiligd. Intune beheerde apps worden ingeschakeld met een uitgebreide set beveiligingsbeleid voor mobiele toepassingen, zoals:

 • Functies voor kopiëren en plakken en opslaan als beperken.
 • Webkoppelingen configureren om te worden geopend in de Microsoft Edge-app.
 • Het gebruik van meerdere identiteiten en voorwaardelijke toegang op app-niveau inschakelen.

Intune beheerde apps kunnen ook app-beveiliging inschakelen zonder inschrijving, waardoor u de keuze hebt om beleid voor preventie van gegevensverlies toe te passen zonder het apparaat van de gebruiker te beheren. Daarnaast kunt u mobile-app-beheer opnemen in uw mobiele en Line-Of-Business-apps met behulp van de Intune App SDK en App Wrapping Tool. Zie overzicht van Intune App SDK voor meer informatie over deze hulpprogramma's.

Meer informatie over gelicentieerde apps

Naast het begrijpen van web-apps, store-apps en LOB-apps, moet u ook rekening houden met de bestemming van apps voor volume-aankoopprogramma's en gelicentieerde apps, zoals:

 • Apple Volume Purchase Program for Business (iOS): met de iOS-/iPadOS-App Store kunt u meerdere licenties kopen voor een app die u in uw bedrijf wilt uitvoeren. Als u meerdere exemplaren koopt, kunt u apps in uw bedrijf efficiënt beheren. Zie iOS-/iPadOS-apps beheren die via het volume-aankoopprogramma zijn gekocht voor meer informatie.

 • Volledig beheerd Android Enterprise-werkprofiel: de wijze waarop u apps toewijst aan apparaten met een volledig beheerd android-werkprofiel verschilt van hoe u ze toewijst aan standaard Android-apparaten. Alle apps die u installeert voor volledig beheerde android enterprise-werkprofielen zijn afkomstig uit de beheerde Google Play Store. U gebruikt Intune om naar de gewenste apps te bladeren en deze goed te keuren. De app wordt vervolgens weergegeven in het knooppunt Gelicentieerde apps van de portal en u kunt de toewijzing van de app beheren zoals elke andere app.

 • Microsoft Store voor Bedrijven (Windows 10): Microsoft Store voor Bedrijven biedt u een plek om apps voor uw organisatie te vinden en te kopen, afzonderlijk of op volume. Door de Store te verbinden met Microsoft Intune, kunt u apps beheren die via het volume-aankoopprogramma zijn gekocht in de portal. Zie Apps beheren vanuit Microsoft Store voor Bedrijven voor meer informatie.

  Opmerking

  De bestandsextensies voor Windows-apps zijn .msi, .appx, .appxbundle, .msix en .msixbundle.

Voordat u apps toevoegt

Houd rekening met de volgende punten voordat u begint met het toevoegen en toewijzen van apps:

 • Wanneer u een app uit een store toevoegt en toewijst, moeten uw gebruikers een account bij die store hebben om de app te kunnen installeren.
 • Sommige apps of items die u toewijst, zijn mogelijk afhankelijk van ingebouwde iOS-/iPadOS-apps. Als u bijvoorbeeld een boek toewijst in de iOS/iPadOS Store, moet de app iBooks aanwezig zijn op het apparaat. Als u de ingebouwde iBooks-app hebt verwijderd, kunt u Intune niet gebruiken om deze opnieuw in te stellen.
 • Er gelden limieten voor het aantal apps dat u aan Intune kunt toevoegen.

Belangrijk

Als u de naam van de app wijzigt via Intune nadat u de app hebt geïmplementeerd en geïnstalleerd, kan de app niet meer worden gericht met behulp van opdrachten.

Cloudopslagruimte

Alle apps die u maakt met behulp van het installatietype van het software-installatieprogramma (bijvoorbeeld een Line-Of-Business-app) worden verpakt en geüpload naar Intune cloudopslag. Een proefabonnement van Intune omvat 2 gigabyte (GB) cloudopslag die wordt gebruikt voor het opslaan van beheerde apps en updates. Een volledig abonnement beperkt de totale hoeveelheid opslagruimte niet.

Vereisten voor opslagruimte in de cloud zijn als volgt:

 • Alle app-installatiebestanden moeten zich in dezelfde map bevinden.
 • De maximale bestandsgrootte voor Lob-apps (Line-Of-Business), Windows Universal AppX, Windows Universal AppX-bundel, Windows Universal MSIX en Windows Universal MSIX-bundel hebben een maximale grootte van 8 GB per app.
 • Win32-apps hebben een maximale grootte van 30 GB per app.
 • Lob-apps voor iOS/iPadOS hebben een maximale grootte van 2 GB per app.

categorieën voor apps Creatie en bewerken

App-categorieën kunnen worden gebruikt om apps te sorteren, zodat gebruikers ze gemakkelijker kunnen vinden in de bedrijfsportal. U kunt een of meer categorieën toewijzen aan een app, bijvoorbeeld Ontwikkelaars-apps of Communicatie-apps.

Wanneer u een app toevoegt aan Intune, krijgt u de optie om de gewenste categorie te selecteren. Gebruik de platformspecifieke artikelen om een app toe te voegen en categorieën toe te wijzen. Als u uw eigen categorieën wilt maken en bewerken, gebruikt u de volgende procedure:

 1. Meld je aan bij het Microsoft Intune-beheercentrum.
 2. Selecteer Apps>App-categorieën.
  In het deelvenster App-categorieën wordt een lijst met huidige categorieën weergegeven.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een categorie wilt toevoegen, selecteert u toevoegen in het deelvenster Creatie categorie en voert u een naam in voor de categorie.
   Namen kunnen slechts in één taal worden ingevoerd en worden niet vertaald door Intune.
  • Als u een categorie wilt bewerken, selecteert u het beletselteken (...) naast de categorie en selecteert u vervolgens Vastmaken aan dashboard of Verwijderen.
 4. Selecteer Maken.

Apps die automatisch worden toegevoegd door Intune

Voorheen bevatte Intune een aantal ingebouwde apps die u snel kon toewijzen. Op basis van Intune feedback van klanten hebben we deze lijst verwijderd en worden de ingebouwde apps niet meer weergegeven. Als u echter al ingebouwde apps hebt toegewezen, blijven de apps zichtbaar in de lijst met apps. U kunt de apps zo nodig blijven toewijzen.

Opmerking

Voor de installatie van een vereiste niet-Line-Of-Business-app probeert Intune de app te installeren door een installatieopdracht te verzenden wanneer het apparaat wordt ingecheckt, aangezien de app niet wordt gedetecteerd en de installatiestatus van de app niet In behandeling is.

Vereiste apps installeren, bijwerken of verwijderen

Intune een vereiste app automatisch binnen 24 uur opnieuw installeren, bijwerken of verwijderen, in plaats van te wachten op de 7-daagse herevaluatiecyclus.

Intune wordt een vereiste app automatisch opnieuw geïnstalleerd, bijgewerkt of verwijderd op basis van de volgende voorwaarden:

 • Als een eindgebruiker een app verwijdert die u op het apparaat van de eindgebruiker moet installeren, installeert Intune de app automatisch opnieuw wanneer deze planning is verstreken.
 • Als een vereiste app-installatie mislukt of als de app op een of andere manier niet aanwezig is op het apparaat, evalueert Intune de naleving en installeert de app opnieuw wanneer deze planning is verstreken.
 • Een beheerder richt zich op een app die beschikbaar is voor een gebruikersgroep en een eindgebruiker installeert de app vanuit de bedrijfsportal op het apparaat. Later werkt de beheerder de app bij van v1 naar v2. Intune werkt de app bij wanneer deze planning is verstreken, op voorwaarde dat een eerdere versie van de app nog steeds aanwezig is op het apparaat.
 • Als de beheerder een verwijderingsintentie implementeert en de app aanwezig is op het apparaat en niet kan worden verwijderd, evalueert Intune naleving en verwijdert de app wanneer deze planning is verstreken.

Opmerking

Met behulp van de Windows Bedrijfsportal kunnen eindgebruikers een app-installatie opnieuw starten als de voortgang lijkt te zijn vastgelopen of is geblokkeerd. Deze functionaliteit is toegestaan als de voortgang van de installatie van de app in twee uur niet is gewijzigd.

Op de pagina Geïnstalleerde apps van de windows-Bedrijfsportal of de Bedrijfsportal-website kunnen eindgebruikers de installatiestatus en details bekijken voor door het apparaat toegewezen vereiste apps. Deze functionaliteit wordt geboden naast de installatiestatus en details van door de gebruiker toegewezen vereiste apps.

Een app verwijderen

Wanneer u een app wilt verwijderen van de apparaten van de gebruiker, voert u de volgende stappen uit.

 1. Meld je aan bij het Microsoft Intune-beheercentrum.
 2. Selecteer Apps>Alle apps> de groepToewijzingen>toevoegen vande app>.
 3. Selecteer Verwijderen in het deelvenster Groep toevoegen.
 4. Selecteer Opgenomen Groepen om de groepen gebruikers te selecteren die worden beïnvloed door deze app-toewijzing.
 5. Selecteer de groepen die u de verwijderingstoewijzing wilt toepassen.
 6. Klik op Selecteren in het deelvenster Groepen selecteren .
 7. Klik op OK in het deelvenster Toewijzen om de toewijzing in te stellen.
 8. Als u wilt uitsluiten dat groepen gebruikers worden beïnvloed door deze app-toewijzing, selecteert u Uitsluiten Groepen.
 9. Als u ervoor hebt gekozen om groepen uit te sluiten, selecteert u in Groepen selecterende optie Selecteren.
 10. Selecteer OK in het deelvenster Groep toevoegen .
 11. Selecteer Opslaan in het deelvenster Toewijzingen van de app.

Belangrijk

Als u de app wilt verwijderen, verwijdert u de leden of groepstoewijzing voor installatie voordat u ze toewijst om te worden verwijderd. Als een groep is toegewezen om zowel een app te installeren als een app te verwijderen, blijft de app behouden en wordt deze niet verwijderd.

Opmerking

Eindgebruikers kunnen Win32-apps en Microsoft Store-apps verwijderen met behulp van de Windows-Bedrijfsportal als de apps zijn toegewezen als beschikbaar en op aanvraag zijn geïnstalleerd door de eindgebruikers. Voor Win32-apps hebt u de mogelijkheid om deze functie in of uit te schakelen (standaard uitgeschakeld). Voor Microsoft Store-apps is deze altijd ingeschakeld en beschikbaar voor uw eindgebruikers. Als een app kan worden verwijderd door de eindgebruiker, kan de eindgebruiker Verwijderen voor de app selecteren in de Windows-Bedrijfsportal.

Een app verwijderen uit Intune

Zodra u toewijzingen voor een app hebt verwijderd en eventuele app-licenties voor een app die aan een token is gekoppeld, hebt ingetrokken, kunt u de app verwijderen uit Intune. Verwijder de app in Microsoft Intune beheercentrum door Apps>Alle apps> te selecteren enklik met de rechtermuisknop op de app om Verwijderen te verwijderen>.

App-installatiefouten

Zie App-installatiefouten voor meer informatie over Intune app-installatiefouten.

Volgende stappen

Als je wilt leren hoe je voor elk platform apps aan Intune toevoegt, raadpleeg je: