json_array_length-functie

Van toepassing op:controleren met ja Databricks SQL-controle gemarkeerd als ja Databricks Runtime 8.0 en hoger

Retourneert het aantal elementen in de buitenste JSON-matrix.

Syntaxis

json_array_length(jsonArray)

Argumenten

  • jsonArray: Een JSON-matrix.

Retouren

Een GEHEEL GETAL.

De functie retourneert NULL als jsonArray een ongeldige JSON-tekenreeks of NULL.

Voorbeelden

> SELECT json_array_length('[1,2,3,4]');
 4

> SELECT json_array_length('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4]');
 5

> SELECT json_array_length('[1,2');
 NULL