Hulpprogramma-bronnen

Van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum beheerd door 21Vianet | Partnercentrum voor Microsoft Cloud voor de Amerikaanse overheid

De REST API van Partnercentrum bevat veel resources waarin algemene gegevensmodellen worden beschreven die in de SDK worden gebruikt.

Adres

Adres dat moet worden gebruikt voor de klant- of partnerprofielen. Zie Adresopmaakregels ophalen per markt voor meer informatie over de ondersteunde indelingen en eigenschappen in verschillende landen/regio's.

Eigenschap Type Lengte (min, max) Beschrijving
AddressLine1 tekenreeks (1, 200) De eerste regel van het adres.
AddressLine2 tekenreeks (0, 200) De tweede regel van het adres. Deze eigenschap is optioneel.
City tekenreeks n.v.t. De plaats.
Provincie tekenreeks (0, 2) De staat.
PostalCode tekenreeks n.v.t. De postcode.
Land/regio tekenreeks (2, 2) Het land/de regio in iso-landcode-indeling.
Regio tekenreeks n.v.t. De regio.
Voornaam tekenreeks (1, 50) De voornaam van een contactpersoon bij het bedrijf/de organisatie van de klant.
Achternaam tekenreeks (1, 50) De achternaam van een contactpersoon bij het bedrijf/de organisatie van de klant.
PhoneNumber tekenreeks n.v.t. Het telefoonnummer van een contactpersoon bij het bedrijf/de organisatie van de klant. Deze eigenschap is optioneel.
PhoneNumber tekenreeks n.v.t. Het telefoonnummer van een contactpersoon bij het bedrijf/de organisatie van de klant. In het klantprofiel is deze eigenschap verplicht voor het bedrijf/de organisatie van de klant in de volgende landen/regio's: Armenië(AM), Azerbeidzja(AZ), Wit-Rusland(BY), Hongarije(HU), Kazachstan(KZ), Kirgizië(KG), Moldavië(MD), Rusland(RU), Tadzjikistan(TJ), Samenvoegen(UZ), Oekraïne(UA)), India, Brazilië, Zuid-Afrika, Polen, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Türk kroatië, Thailand, Vietnam, Myanmar, Irak, Zuid-Soedan, en Venezuela. Anders is dit optioneel.

Contactpersoon

Beschrijft contactgegevens voor een specifieke persoon.

Eigenschap Type Beschrijving
Voornaam tekenreeks De voornaam van de contactpersoon.
Achternaam tekenreeks De achternaam van de contactpersoon.
E-mail tekenreeks Het e-mailadres van de contactpersoon.
PhoneNumber tekenreeks Het telefoonnummer van de contactpersoon.
MiddleName tekenreeks De middelste naam van de contactpersoon.

FieldFilter

Beschrijft een filter dat kan worden toegepast op zoekresultaten.

Eigenschap Type Beschrijving
Operator tekenreeks De filteroperator: 'is gelijk aan', 'not_equals', 'greater_than', 'greater_than_or_equals', 'less_than', 'less_than_or_equals', 'subtekenreeks', 'en', 'or', 'starts_with', 'not_starts_with'.

Fileinfo

Vertegenwoordigt een extern bestand dat is geüpload naar het Partnercentrum.

Eigenschap Type Beschrijving
Comment tekenreeks Een opmerking die is gekoppeld aan het uploaden van het bestand.
FileExtension tekenreeks De bestandsextensie.
FileNameWithoutExtension tekenreeks De naam van het bestand, extensie niet inbegrepen.
FileSize long De grootte van het bestand.
Id tekenreeks De unieke id voor het uploaden van het bestand.
Locatie tekenreeks De bestands-URI.

Bevat een URI-koppeling en bijbehorende informatie.

Eigenschap Type Beschrijving
URI tekenreeks De URI.
Method tekenreeks De methode die wordt vertegenwoordigd door de URI.
Headers Matrix van KeyValuePairs De headers voor de koppeling.

PasswordProfile

Beschrijft een specifiek wachtwoord en of dat wachtwoord moet worden gewijzigd.

Notitie

Niet ondersteund in partnercentrum beheerd door 21Vianet.

Eigenschap Type Beschrijving
Wachtwoord SecureString Het wachtwoord.
ForceChangePassword boolean Bepaalt of het wachtwoord geforceerd moet worden gewijzigd bij de volgende aanmelding.

Bevat een lijst met koppelingen voor een resource.

Eigenschap Type Beschrijving
Self Koppeling De zelf-URI.
Volgende Koppeling De volgende pagina met items.
Vorige Koppeling De vorige pagina met items.
Kenmerken ResourceAttributes De metagegevenskenmerken die overeenkomen met de gebruiker.

ResourceAttributes

Bevat kenmerkmetagegevens voor een resource.

Eigenschap Type Beschrijving
Etag tekenreeks De etag, ook wel bekend als de objectversie.
ObjectType tekenreeks Het type object van de basisresource.

SecureString

Hiermee worden beveiligde gegevens opgeslagen, zoals een wachtwoord.

Eigenschap Type Beschrijving
Length geheel getal (int) De lengte van de beveiligde tekenreeks.

Validatiecode

Vertegenwoordigt de Government Community Cloud-validatiecode van een partner.

Eigenschap Type Beschrijving
PartnerId GUID Partner-id
OrganizationName tekenreeks De naam van de organisatie die is opgegeven tijdens het validatieproces
Validatie-id geheel getal (int) Een unieke id voor validatie
MaxCreates nullable int Het maximum aantal klanten dat met deze validatiecode mag worden gemaakt
RemainingCreates nullable int Resterende klant maakt onder deze validatie-id
ETag tekenreeks De specifieke versie van deze resource. Wijzigingen wanneer de resource wordt gewijzigd.