Gegevens opschonen automatiseren met Power Query

Beginner
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI
Power Query

Power Query in Microsoft Excel is een krachtige technologie voor gegevensverbinding, opschoning en vormgeving die een kernonderdeel is van de moderne analysesuite van Microsoft met hulpprogramma's voor bedrijfsinformatie. Het bereiken van schone gegevens voor analyse kost talloze uren voor professionals in alle branches. Met Power Query worden uw gegevensvoorbereiding en -opschoning getransformeerd, geautomatiseerd en verbeterd, zodat u tijd hebt voor analyse en voor het stimuleren van de impact op uw bedrijf.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Meer informatie over de rol van Power Query in het moderne analyse-ecosysteem.
  • Start Power Query vanuit Excel.
  • Navigeer in de gebruikersinterface (UI) van Power Query.
  • Maak verbinding met verschillende gegevensbronnen met behulp van Power Query.
  • Gebruik Power Query om gegevens voor een gegevensmodel op te schonen en te transformeren.

Vereisten

Microsoft Excel