Dialoogvenster

Screenshot of a dialog overlay with yes and no buttons shown on HoloLens

Dialoogvensterbesturingselementen zijn ui-overlays die contextuele app-informatie bieden, vaak een gebruikersactie aanvragen. Gebruik dialoogvensters om gebruikers belangrijke informatie te geven en bevestiging of extra informatie aan te vragen voordat een actie kan worden voltooid.Dialoogvenster in MRTK (Mixed Reality Toolkit) voor Unity

MRTK biedt dialoogvensterbesturing in drie grootten met een of twee knopopties. U kunt ook de plaatsingsafstand opgeven voor bijna of verinteractiebereik.

  • DialogSmall_192x96.prefab: 192x96mm
  • DialogMedium_192x128.prefab: 192x128mm
  • DialogLarge_192x192.prefab: 192x192mm

Screenshot of different size dialog overlays running on HoloLensZie ook