Dokumentacja uwierzytelniania usługi Azure Active Directory

Dowiedz się, jak wdrażać samoobsługowe resetowanie hasła, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, niestandardowe listy zakazanych haseł i inteligentną blokadę usługi Azure Active Directory oraz zarządzać tymi funkcjami.