Dokumentacja usługi Azure Information Protection (AIP)

Dowiedz się, jak kontrolować i zabezpieczać wiadomości e-mail, dokumenty i poufne dane wewnątrz i poza murami firmy przy użyciu usługi Azure Information Protection. Należy pamiętać, że klient ujednoliconego etykietowania usługi AIP jest obecnie w trybie konserwacji. W przypadku funkcji z aplikacja pakietu Office lications zalecamy użycie wbudowanego etykietowania.

Informacje o usłudze Azure Information Protection

Omówienie

Zarządzanie głównym kluczem szyfrowania

Przewodnik z instrukcjami

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection

Omówienie

Szybki start

Odwołanie