Dokumentacja usługi Azure Information Protection (AIP)

Dowiedz się, jak kontrolować i zabezpieczać wiadomości e-mail, dokumenty i poufne dane wewnątrz i poza murami firmy przy użyciu usługi Azure Information Protection. Należy pamiętać, że ujednolicony klient etykietowania usługi AIP jest obecnie w trybie konserwacji. W przypadku funkcji z aplikacji Office zalecamy użycie wbudowanego etykietowania.

Informacje o usłudze Azure Information Protection

Omówienie

Klasyfikowanie i ochrona danych w lokalnych magazynach danych

Omówienie

Przewodnik z instrukcjami

Dostosowywanie klienta

Przewodnik z instrukcjami

Zestaw SDK usługi Microsoft Information Protection

Omówienie

Szybki start

Odwołanie

Monitorowanie użycia etykiet i odnajdywania informacji poufnych

Przewodnik z instrukcjami

Odwołanie