Dokumentacja usługi Azure IoT Central

Usługa Azure IoT Central to platforma aplikacji IoT (aPaaS), która upraszcza tworzenie rozwiązań IoT. Usługa Azure IoT Central udostępnia gotowy do użycia interfejs użytkownika i powierzchnię interfejsu API utworzoną w celu łączenia i obsługi floty urządzeń na dużą skalę oraz zarządzania nimi. Dowiedz się, jak używać usługi IoT Central, korzystając z naszych przewodników Szybki start, samouczków i dokumentacji interfejsu API REST.