Rozrachunki z odbiorcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uwaga

Aby zastosować zaawansowane kryteria wyszukiwania w celu uzyskania pomocy dotyczącej systemu Microsoft Dynamics AX, użyj narzędzia ebSearchAx.

Moduł Rozrachunki z odbiorcami umożliwia śledzenie faktur dla odbiorcy i wszystkich płatności przychodzących od odbiorców. Można tworzyć faktury dla odbiorców, które są oparte na zamówieniach sprzedaży lub dokumentach dostawy. Można także wprowadzić faktury niezależne, które nie są powiązane z zamówieniami sprzedaży. Można otrzymywać płatności przy użyciu różnych typów płatności. Obejmują one weksle, gotówkę, czeki, karty kredytowe i płatności elektroniczne. Jeśli organizacja zawiera wiele firm, można użyć opcji płatności scentralizowanych w celu rejestracji płatności w jednej firmie w imieniu innych firm.

Użyj formularza Rozlicz otwarte transakcje do rozliczania faktur i płatności lub faktur korygujących. Można także wprowadzać i rozliczać płatności w formularzu Wprowadzanie płatności odbiorcy. Aby wyświetlić informacje o odbiorcy, użyj strony listy Wszyscy odbiorcy i powiązanych formularzy. Zarządzanie saldami zaległości, naliczanie odsetek i generowanie ponagleń jest realizowane za pomocą strony listy Windykacja i powiązanych formularzy.

Procesy biznesowe

Business process diagram for Accounts receivable

Rozrachunki z odbiorcami w skrócie

Ważne zadania

Formularze podstawowe

Popularne raporty

Kluczowe zadania: faktury niezależne

Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz)

Raport Faktura niezależna (FreeTextInvoice)

Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy

Odbiorcy (formularz)

Raport Faktura odbiorcy (SalesInvoice)

Najważniejsze zadania: windykacje

Faktura niezależna (formularz)

Raport transakcji odbiorcy faktury (CustInvoice)

Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych

Załącznik arkusza - Arkusz płatności odbiorcy (formularz)

Wyciąg z konta odbiorcy (raport) (CustAccountStatementExt)

Tworzenie ponagleń

Kolekcje (formularz)

Klient starzenie raport (CustAgingReport)

Integracja rozrachunków z odbiorcami

Można zintegrować Rozrachunki z odbiorcami z następującymi modułami i produktami Microsoft:

Patrz również

Konfigurowanie i obsługiwanie rozrachunków z odbiorcami

Praca z rozrachunkami z odbiorcami

Raporty oprogramowania Microsoft Dynamics AX