Zabezpieczenia w usłudze Microsoft Fabric

Zabezpieczenia i niezawodność są kluczowymi podstawowymi funkcjami dla każdej organizacji. W usłudze Microsoft Fabric, gdy dostarczasz dane do chmury i używasz ich z różnymi środowiskami analitycznymi, takimi jak Power BI, Data Factory i następna generacja usługi Synapse, firma Microsoft zapewnia, że wbudowane funkcje zabezpieczeń i niezawodności zabezpieczają dane magazynowane i przesyłane. Firma Microsoft zapewnia również, że dane są możliwe do odzyskania w przypadku awarii infrastruktury lub awarii.

Funkcje zabezpieczeń

Zapoznaj się z tą sekcją, aby uzyskać listę funkcji zabezpieczeń dostępnych w usłudze Microsoft Fabric.

  • Dostęp warunkowy — zabezpieczanie aplikacji przy użyciu usługi Azure Active Directory (Azure AD).

  • Odporność — niezawodność i odporność regionalna ze strefami dostępności platformy Azure.

  • Lockbox — kontrolowanie sposobu uzyskiwania dostępu do danych przez inżynierów firmy Microsoft.

  • Tagi usługi — włącz Azure SQL Managed Instance (MI), aby zezwolić na połączenia przychodzące z usługi Microsoft Fabric.

Następne kroki

Licencje usługi Microsoft Fabric