Udostępnij za pośrednictwem


Co to jest program Visual Studio?

Visual Studio to zaawansowane narzędzie deweloperskie, którego można użyć do ukończenia całego cyklu programowania w jednym miejscu. Jest to kompleksowe zintegrowane środowisko projektowe (IDE), którego można użyć do pisania, edytowania, debugowania i kompilowania kodu. Następnie wdróż aplikację. Program Visual Studio obejmuje kompilatory, narzędzia do uzupełniania kodu, kontrolę źródła, rozszerzenia i wiele innych funkcji w celu ulepszenia każdego etapu procesu tworzenia oprogramowania.

Diagram przedstawia cykl tworzenia oprogramowania z programem Visual Studio odnoszącym się do każdej części procesu.

Dzięki obsłudze różnych funkcji i języków w programie Visual Studio możesz rozwijać się od pisania pierwszego programu "Hello World" do tworzenia i wdrażania aplikacji. Na przykład kompilowanie, debugowanie i testowanie aplikacji .NET i C++, edytowanie stron ASP.NET w widoku projektanta internetowego, opracowywanie aplikacji mobilnych i klasycznych dla wielu platform za pomocą platformy .NET lub tworzenie dynamicznych internetowych interfejsów użytkownika w języku C#.

Aby zainstalować program Visual Studio, wybierz poniższy przycisk i wybierz wersję programu Visual Studio do pobrania.

Aby zainstalować program Visual Studio, wybierz poniższy przycisk i wybierz wersję programu Visual Studio do pobrania.

Dlaczego warto używać programu Visual Studio?

Program Visual Studio udostępnia deweloperom zaawansowane środowisko programistyczne umożliwiające wydajne i wspólne opracowywanie kodu wysokiej jakości.

  • Instalator oparty na obciążeniach — zainstaluj tylko to, czego potrzebujesz
  • Zaawansowane narzędzia i funkcje kodowania — wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć aplikacje w jednym miejscu
  • Obsługa wielu języków — kod w języku C++, C#, JavaScript, TypeScript, Python i nie tylko
  • Programowanie międzyplatformowe — tworzenie aplikacji dla dowolnej platformy
  • Integracja kontroli wersji — współpraca nad kodem z kolegami z zespołu
  • Programowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję — wydajniejsze pisanie kodu przy użyciu pomocy sztucznej inteligencji

Odnajdywanie programu Visual Studio

Program Visual Studio obsługuje różne części cyklu tworzenia oprogramowania.

Opracowywanie kodu

Środowisko IDE programu Visual Studio udostępnia wiele funkcji , które ułatwiają pisanie kodu i zarządzanie nim z pewnością. Na przykład szybko i dokładnie kod za pomocą narzędzi programistycznych wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Te narzędzia obejmują narzędzia GitHub Copilot i IntelliCode. Wprowadzanie szybkich ulepszeń kodu przy użyciu żarówek sugerujących akcje lub rozwijanie/zwijanie bloków kodu przy użyciu konspektów. Organizuj i eksploruj kod za pomocą Eksplorator rozwiązań, który pokazuje kod zorganizowany według plików lub widoku klas, który pokazuje kod zorganizowany według klas.

Dowiedz się więcej o wszystkich funkcjach w środowisku IDE, które ułatwiają organizowanie i edytowanie zawartości:

Kompilowanie aplikacji

Aplikacje można kompilować i kompilować, aby tworzyć kompilacje natychmiast i testować je w debugerze. Można uruchamiać kompilacje wieloprocesorowe dla projektów C++ i C#. Program Visual Studio udostępnia również kilka opcji, które można skonfigurować podczas tworzenia aplikacji. Możesz utworzyć niestandardową konfigurację kompilacji oprócz wbudowanych konfiguracji, ukryć niektóre komunikaty ostrzegawcze lub zwiększyć informacje wyjściowe kompilacji.

Dowiedz się więcej na temat kompilowania i kompilowania w programie Visual Studio:

Debugowanie kodu

Zintegrowane debugowanie w programie Visual Studio umożliwia łatwe debugowanie, profilowanie i diagnozowanie. Przejdziesz przez kod i przyjrzysz się wartościom przechowywanym w zmiennych, ustawisz zegarki na zmienne, aby zobaczyć, kiedy wartości się zmieniają, zbadaj ścieżkę wykonywania kodu. Program Visual Studio oferuje inne sposoby debugowania kodu podczas jego uruchamiania.

Dowiedz się więcej na temat efektywnego debugowania w programie Visual Studio:

testowanie kodu

Kod wysokiej jakości można napisać za pomocą kompleksowych narzędzi do testowania w programie Visual Studio. Testy jednostkowe zapewniają deweloperom i testerom szybki sposób znajdowania błędów logiki w kodzie. Możesz przeanalizować, ile kodu testujesz i zobaczyć natychmiastowe wyniki w zestawie testów. Znajomość wpływu każdej zmiany, którą wprowadzasz przy użyciu zaawansowanych funkcji testowych kodu podczas wpisywania.

Dowiedz się więcej o narzędziach do testowania dostępnych w programie Visual Studio:

Kontrola wersji

Dzięki zintegrowanym funkcjom usługi Git w programie Visual Studio można klonować, tworzyć lub otwierać własne repozytoria. Okno narzędzia Git zawiera wszystkie elementy potrzebne do zatwierdzania i wypychania zmian, zarządzania gałęziami i rozwiązywania konfliktów scalania. Jeśli masz konto usługi GitHub, możesz zarządzać tymi repozytoriami bezpośrednio w programie Visual Studio.

Dowiedz się więcej o kontroli wersji w programie Visual Studio:

Współpraca z innymi

Program Visual Studio Live Share umożliwia tworzenie współpracy w czasie rzeczywistym. Za pomocą usługi Live Share możesz udostępniać projekt swoim elementom równorzędnym, niezależnie od języka lub platformy. Szybko przejdź do dołu problemu, umożliwiając zespołowi łączenie, nawigowanie, ustawianie punktów przerwania i wpisywanie w sesji edytora.

Dowiedz się więcej o sposobie współpracy z usługą Live Share:

Wdrażanie aplikacji

Wdrażając aplikację, usługę lub składnik, dystrybuujesz ją do instalacji na innych komputerach, urządzeniach lub serwerach albo w chmurze. Możesz wybrać odpowiednią metodę w programie Visual Studio dla wymaganego typu wdrożenia. Udostępnij swoje aplikacje i kod, publikując je w internecie lub na platformie Azure albo wdrażając w udziale sieciowym lub folderze lokalnym.

Dowiedz się więcej o sposobie wdrażania aplikacji przy użyciu programu Visual Studio:

Programowanie wspomagane przez sztuczną inteligencję

GitHub Copilot, GitHub Copilot Chat i IntelliCode pomagają deweloperom pisać kod szybciej i z większą dokładnością, ułatwić lepsze zrozumienie bazy kodu i pomóc w tworzeniu innych zadań programistycznych, takich jak pisanie testów jednostkowych, debugowanie i profilowanie.

Dowiedz się więcej na temat programowania wspomaganego przez sztuczną inteligencję w programie Visual Studio:

Wybieranie wersji programu Visual Studio

Istnieją trzy wersje programu Visual Studio:

  • Społeczność — bezpłatne, w pełni funkcjonalne środowisko IDE dla uczniów, deweloperów open source i indywidualnych deweloperów.
  • Professional — opcja oparta na subskrypcji dla poszczególnych deweloperów lub małych zespołów.
  • Enterprise — opcja oparta na subskrypcji dla małych i dużych organizacji biznesowych i przedsiębiorstw.

Porównaj funkcje w różnych wersjach programu Visual Studio i uzyskaj wersję programu Visual Studio, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Zainstalować program Visual Studio

Wybierz poniższy przycisk, aby zainstalować program Visual Studio, a następnie wybierz wersję programu Visual Studio.

Rozpocznij

Poznaj kodowanie przy użyciu jednego z następujących samouczków specyficznych dla języka:

Aby opracować dowolny typ aplikacji lub nauczyć się języka, pracujesz w rozbudowanym środowisku Visual Studio Integrated Development Environment (IDE). Zapoznaj się z programem Visual Studio, aby zapoznać się z jednym z następujących artykułów wprowadzających: