Dokumentacja programu Visual Studio dla komputerów Mac

Dowiedz się, jak używać programu Visual Studio dla komputerów Mac do tworzenia aplikacji i gier internetowych oraz przeznaczonych dla systemów iOS i Android przy użyciu platformy .NET.

Języki

Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac można pisać w językach C#, F#, Razor, HTML5, CSS, JavaScript, TypeScript, XAML i XML.

Zadania

Programowanie

Funkcja IntelliSense, refaktoryzacja i wyróżnianie składni dla ulubionego języka.

Kompilacja

Skonfiguruj kompilator i opracuj swoją aplikację.

Debugowanie

Uruchom aplikację w debugerze, aby zbadać problemy.

Kontrola wersji

Udostępniaj kod przy użyciu technologii kontroli wersji, takich jak Git i Subversion.