Dokumentacja programu Visual Studio dla komputerów Mac

Ważne! Program Visual Studio dla komputerów Mac ma zostać wycofany 31 sierpnia 2024 r. zgodnie z zasadami nowoczesnego cyklu życia firmy Microsoft. Mimo że możesz nadal pracować z programem Visual Studio dla komputerów Mac, istnieje kilka innych opcji dla deweloperów na komputerze Mac, takich jak wersja zapoznawcza nowego rozszerzenia zestawu deweloperskiego języka C# dla programu VS Code.

Języki

Za pomocą programu Visual Studio dla komputerów Mac można pisać w językach C#, F#, Razor, HTML5, CSS, JavaScript, TypeScript, XAML i XML.

Zadania

Programowanie

Funkcja IntelliSense, refaktoryzacja i wyróżnianie składni dla ulubionego języka.

Kompilacja

Skonfiguruj kompilator i opracuj swoją aplikację.

Debugowanie

Uruchom aplikację w debugerze, aby zbadać problemy.

Kontrola wersji

Udostępniaj kod przy użyciu technologii kontroli wersji, takich jak Git i Subversion.