Ändringslogg för distribution av Resurstyper för Microsoft.ServiceBus

Den här artikeln sammanfattar ändringarna mellan API-versioner för Microsoft.ServiceBus. Den omfattar endast resurstyper som är tillgängliga under distributionen. Om du vill ha mer information om de egenskaper som har ändrats väljer du resurstyp.

2022-01-01-preview

2021-11-01

Förhandsversion av 2021-06-01

2021-01-01-preview

2018-01-01-preview

2017-04-01

2015-08-01