Share via


Steg 3. Aktivera och Microsoft Defender för Office 365

Gäller för:

  • Microsoft Defender XDR

Den här artikeln beskriver processen för att aktivera och Microsoft Defender för Office 365. Kontrollera att du har granskat den övergripande processen för att utvärdera Microsoft Defender XDR innan du påbörjar den här processen och att du har skapat Microsoft Defender XDR utvärderingsmiljö.

Använd följande steg för att aktivera och testa Microsoft Defender för Office 365.

Stegen för att lägga till Microsoft Defender för Office i Microsoft Defender utvärderingsmiljön.

I följande tabell beskrivs stegen i bilden.

Stegnummer Länk Beskrivning
1 Granska arkitekturkrav och viktiga begrepp Förstå Defender för Office-arkitekturen och se till att din Exchange Online miljö uppfyller kraven för arkitekturen.
2 Aktivera utvärderingsmiljön Följ stegen för att konfigurera utvärderingsmiljön.
3 Konfigurera piloten Skapa pilotgrupper, konfigurera skydd och bekanta dig med viktiga funktioner och instrumentpaneler.

Tips

Vill du veta mer? Engage med Microsofts säkerhetscommunity i vår Tech Community: Microsoft Defender XDR Tech Community.