Använda en Docker-container som utvecklingsmiljö med Visual Studio Code

Nybörjare
Utvecklare
Student
Visuell Studio-kod

Hämta, skapa och konfigurera en containerbaserad utvecklingsmiljö med tillägget Dev Containers för Visual Studio Code

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Installera Tillägget Dev Containers för Visual Studio Code
  • Läsa in och ansluta till ett projekt i en Docker-container
  • Komma åt portar i containern från din lokala dator
  • Anpassa inställningar när du arbetar med containern
  • Lägga till programvara i containermiljön

Förutsättningar

  • Grundläggande kunskaper om programvaruutveckling, till exempel vad det innebär att köra kod och installera ett nytt språk.
  • Docker och grundläggande Docker-kunskaper (kunskaper om begreppet avbildningar, containrar och register).
  • Git och grundläggande kunskaper om GitHub, till exempel veta vad en lagringsplats är