เรียกโฟลว์เป็นการดำเนินการ

เรียนรู้วิธีใช้โฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Virtual Agents โดยให้บอทมีความสามารถในการผลิตพยากรณ์อากาศตามคำขอ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณ สร้างโฟลว์ ที่ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศ ในตัวอย่างนี้ คุณจะใช้โหนด เรียกการดำเนินการ ในหัวข้อบอทเพื่อเรียกโฟลว์เมื่อลูกค้าถามถึงสภาพอากาศ

ถ้ายังไม่ สร้างโฟลว์พยากรณ์อากาศ ทำเดี๋ยวนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เรียกโฟลว์จากหัวข้อ

 1. ใน Power Virtual Agents ไปที่ หน้าหัวข้อ สำหรับบอทที่คุณต้องการแก้ไข

 2. สร้างหัวข้อใหม่ และตั้งชื่อว่า รับสภาพอากาศ

 3. เพิ่ม ข้อความทริกเกอร์ ต่อไปนี้:

  • ฝนจะตกไหม
  • การพยากรณ์ของวันนี้
  • รับสภาพอากาศ
  • สภาพอากาศคืออะไร

  ภาพหน้าจอของวลีทริกเกอร์ในหัวข้อใหม่

  โหนดข้อความจะถูกสร้างขึ้น

 4. ป้อน ฉันสามารถช่วยคุณได้ ลงในโหนดข้อความ และจากนั้น เลือก เพิ่มโหนด (+) ที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มโหนดใหม่

 5. เพิ่มสองโหนด ถามคำถาม สำหรับอินพุต เมือง และ รหัสไปรษณีย์ ที่โฟลว์ต้องการ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  ภาพหน้าจอของโหนดคำถามเมืองและรหัสไปรษณีย์ในหัวข้อ

  จดชื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองแต่ละครั้ง Var1 สำหรับ เมือง และ Var2 สำหรับ รหัสไปรษณีย์ คุณสามารถปล่อยไว้ตามเดิมหรือเลือกไอคอนดินสอและตั้งชื่อที่มีความหมายมากขึ้น เช่น "เมือง" และ "รหัสไปรษณีย์"

 6. เลือก เพิ่มโหนด (+) ภายใต้โหนดคำถาม รหัสไปรษณีย์

 7. ในหน้าต่างการเลือกโหนด ให้เลือก เรียกการดำเนินการ แล้วจากนั้น เลือกโฟลว์ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ รับการพยากรณ์อากาศ

  ภาพหน้าจอของโหนด การเรียกการดำเนินการ ที่เน้นโฟลว์รับการพยากรณ์อากาศ

 8. มอบหมายอินพุตโฟลว์กับตัวแปรเอาต์พุตจากโหนดคำถาม เมือง (ข้อความ) ได้รับค่าจาก Var1 และ รหัสไปรษณีย์ (หมายเลข) ได้รับค่าจาก Var2 หากคุณเปลี่ยนชื่อตัวแปร ให้ป้อนชื่อใหม่แทน

 9. ภายใต้โหนดของโฟลว์ ให้เพิ่มโหนด ข้อความ และจากนั้น ป้อนข้อความที่ใช้เอาต์พุตของโฟลว์ ตัวอย่างเช่น

  การพยากรณ์ของวันนี้สหรับ (x)location:{x}day_summary โอกาสที่จะมีฝนตกคือ {x}chance_of_rain%

  ภาพหน้าจแของอินพุตและเอาต์พุตโฟลว์และเอาต์พุตที่ใช้ในโหนดข้อความ

 10. เลือก บันทึก

จัดการโฟลว์ที่ใช้ในหัวข้อบอท

หลังจากที่คุณเรียกโฟลว์จากโหนดการดำเนินการในหัวข้อบอท คุณสามารถใช้เมนูโหนดเพื่อจัดการโฟลว์ได้ พื้นที่ทำงานการสร้างของ Power Virtual Agents ให้คุณสามตัวเลือก:

 • ลบ: เลือกเพื่อลบโหนดและโฟลว์อย่างถาวรจากหัวข้อ

 • รีเฟรชโฟลว์: หากมีการเปลี่ยนแปลงโฟลว์ในพอร์ทัล Power Automate เลือกตัวเลือกนี้เพื่อโหลดโฟลว์ซ้ำและตรวจสอบความถูกต้องโฟลว์ในหัวข้อ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโฟลว์ก่อนจึงจะบันทึกหัวข้อได้

 • แทนที่โฟลว์: เลือกเพื่อเปิดตัวเลือกการดำเนินการ ซึ่งคุณสามารถเลือกหรือสร้างโฟลว์อื่นได้

ภาพหน้าจอของตัวเลือกโฟลว์ในพื้นที่ทำงานการสร้าง Power Virtual Agents

ทดสอบโฟลว์และหัวข้อของคุณ

เป็นความคิดที่ดีที่จะทดสอบโฟลว์และหัวข้อที่เรียกใช้

ในบานหน้าต่าง บอททดสอบ พิมพ์หนึ่งในข้อความทริกเกอร์ของหัวข้อเพื่อเริ่มบทสนทนากับบอท ป้อนเมืองและรหัสไปรษณีย์ของคุณเมื่อบอทถามหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอทส่งคืนการพยากรณ์อากาศของวันนี้ และข้อความของคุณมีลักษณะตามที่คุณคาดหวัง

ภาพหน้าจอของการทดสอบบอท

แก้ไขปัญหาบอทของคุณ

ทดสอบบอทของคุณ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงหัวข้อและโฟลว์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงาน ถ้าบอทพบปัญหาระหว่างการสนทนา บอทจะตอบกลับด้วย ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณจะพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโฟลว์ส่วนใหญ่ใน ตัวตรวจสอบโฟลว์ ปัญหาใดๆ บนพื้นที่ทำงานการสร้างจะปรากฏในส่วน ตัวตรวจสอบหัวข้อ