BITAND

İki sayıdan bit olarak AND döndürür.

Sözdizimi

BITAND(<number>, <number>)

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Sayı döndüren herhangi bir skaler ifade. Tamsayı değilse kesilir.

Döndürülen değer

İki sayanın bit olarak AND'i.

Açıklamalar

  • Bu işlev hem pozitif hem de negatif sayıları destekler.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE { BITAND(13, 11) }

9 döndürür.

Ayrıca bkz.

BITLSHIFT
BITRSHIFT
BITOR
BITXOR