VEYA

TRUE değerini döndürmek için bağımsız değişkenlerden birinin TRUE olup olmadığını denetler. Her iki bağımsız değişken de FALSE ise işlev FALSE döndürür.

Sözdizimi

OR(<logical1>,<logical2>) 

Parametreler

Süre Tanım
mantıksal_1, mantıksal_2 Test etmek istediğiniz mantıksal değerler.

Döndürülen değer

Boole değeri. İki bağımsız değişkenden biri TRUE olduğunda değer TRUE, iki bağımsız değişken birden FALSE olduğunda değer FALSE olur.

Açıklamalar

 • DAX içindeki OR işlevi yalnızca iki (2) bağımsız değişken kabul eder. Birden fazla ifadede OR işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa hesaplama dizisi oluşturabilir veya daha da iyisi OR işlecini (||) kullanarak tümünü birleştirip daha basit bir ifade elde edebilirsiniz.

 • İşlev, ilk TRUE bağımsız değişkenine kadar olan bağımsız değişkenleri değerlendirir ve ardından TRUE döndürür.

Örnek

Aşağıdaki örnek, Circle of Excellence'a ait olan satış temsilcilerini almak için OR işlevinin nasıl kullanılacağını göstermektedir. Circle of Excellence, 2007 yılında bir milyon dolardan fazla Gezi Bisikleti satışı veya iki buçuk milyon dolardan fazla satış yapmış olan satış temsilcilerine verilen bir unvandır.

IF(  OR(  CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), 'ProductSubcategory'[ProductSubcategoryName]="Touring Bikes") > 1000000 
     ,  CALCULATE(SUM('ResellerSales_USD'[SalesAmount_USD]), 'DateTime'[CalendarYear]=2007) > 2500000 
     ) 
  , "Circle of Excellence" 
  , "" 
  ) 

Şunu döndürür:

Satır Etiketleri 2005 2006 2007 2008 - Genel Toplam
Abbas, Syed E
Alberts, Amy E
Ansman-Wolfe, Pamela O
Blythe, Michael G Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence
Campbell, David R
Carson, Jillian Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence
Ito, Shu K
Jiang, Stephen Y
Mensa-Annan, Tete A
Mitchell, Linda C Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence
Pak, Jae B Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence
Reiter, Tsvi Michael
Saraiva, José Edvaldo Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence
Tsoflias, Lynn N
Valdez, Rachel B
Vargas, Garrett R
Varkey Chudukatil, Ranjit R Circle of Excellence
Genel Toplam Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence Circle of Excellence

Ayrıca bkz.

Mantıksal işlevler