BITXOR

İki sayıdan oluşan bit düzeyinde XOR döndürür.

Sözdizimi

BITXOR(<number>, <number>)

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Sayı döndüren herhangi bir skaler ifade. Tamsayı değilse, atılır.

Döndürülen değer

İki sayıdan oluşan bit düzeyinde XOR.

Açıklamalar

  • Bu işlev hem pozitif hem de negatif sayıları destekler.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE { BITXOR(9, 10) }

3 döndürür.

Ayrıca bkz.

BITOR
BITAND
BITLSHIFT
BITRSHıFT