BITOR

İki sayıdan bit olarak VEYA döndürür.

Sözdizimi

BITOR(<number>, <number>)

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Sayı döndüren herhangi bir skaler ifade. Tamsayı değilse kesilir.

Döndürülen değer

İki sayıdan bit olarak VEYA.

Açıklamalar

  • Bu işlev hem pozitif hem de negatif sayıları destekler.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE 
    { BITOR(9, 10) }

11 döndürür.

Ayrıca bkz.

BITAND
BITXOR
BITLSHIFT
BITRSHIFT