Aracılığıyla paylaş


BaseView Sınıf

Tanım

Dikkat

This type is for internal use only and will be removed in a future version.

Altyapı

public ref class BaseView abstract
public abstract class BaseView
[System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")]
public abstract class BaseView
type BaseView = class
[<System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")>]
type BaseView = class
Public MustInherit Class BaseView
Devralma
BaseView
Türetilmiş
Öznitelikler

Oluşturucular

BaseView()
Geçersiz.

Altyapı

Özellikler

Context
Geçersiz.

İstek bağlamı

HtmlEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan HTML kodlayıcı.

JavaScriptEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan JavaScript kodlayıcı.

Output
Geçersiz.

Çıkış akışı

Request
Geçersiz.

İstek

Response
Geçersiz.

Yanıt

UrlEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan URL kodlayıcı.

Yöntemler

BeginWriteAttribute(String, String, Int32, String, Int32, Int32)
Geçersiz.

Altyapı

EndWriteAttribute()
Geçersiz.

Altyapı

ExecuteAsync()
Geçersiz.

Tek bir isteği yürütme

ExecuteAsync(HttpContext)
Geçersiz.

Tek bir isteği yürütme

HtmlEncodeAndReplaceLineBreaks(String)
Geçersiz.

Altyapı

Write(HelperResult)
Geçersiz.

WriteTo(TextWriter) çağrılır

Write(Object)
Geçersiz.

Dize ve html kodlamasına dönüştürme

Write(String)
Geçersiz.

Html kodlama ve yazma

WriteAttributeTo(TextWriter, String, String, String, AttributeValue[])
Geçersiz.

Verilen özniteliği verilen yazıcıya yazar

WriteAttributeValue(String, Int32, Object, Int32, Int32, Boolean)
Geçersiz.

Altyapı

WriteLiteral(Object)
Geçersiz.

Verilen değeri doğrudan çıkışa yazma

WriteLiteral(String)
Geçersiz.

Verilen değeri doğrudan çıkışa yazma

WriteLiteralTo(TextWriter, Object)
Geçersiz.

belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine writeryazar.

WriteLiteralTo(TextWriter, String)
Geçersiz.

Belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine Outputyazar.

WriteTo(TextWriter, Object)
Geçersiz.

Belirtilen value öğesini öğesine writeryazar.

WriteTo(TextWriter, String)
Geçersiz.

HTML kodlaması ile belirtilen value öğesini öğesine writeryazar.

Şunlara uygulanır