Aracılığıyla paylaş


ErrorPage Sınıf

Tanım

Dikkat

This type is for internal use only and will be removed in a future version.

public ref class ErrorPage : Microsoft::AspNetCore::DiagnosticsViewPage::Views::BaseView
public class ErrorPage : Microsoft.AspNetCore.DiagnosticsViewPage.Views.BaseView
[System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")]
public class ErrorPage : Microsoft.AspNetCore.DiagnosticsViewPage.Views.BaseView
type ErrorPage = class
    inherit BaseView
[<System.Obsolete("This type is for internal use only and will be removed in a future version.")>]
type ErrorPage = class
    inherit BaseView
Public Class ErrorPage
Inherits BaseView
Devralma
ErrorPage
Öznitelikler

Oluşturucular

ErrorPage()
ErrorPage(ErrorPageModel)

Özellikler

Context
Geçersiz.

İstek bağlamı

(Devralındığı yer: BaseView)
HtmlEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan HTML kodlayıcı.

(Devralındığı yer: BaseView)
JavaScriptEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan JavaScript kodlayıcı.

(Devralındığı yer: BaseView)
Model
Output
Geçersiz.

Çıkış akışı

(Devralındığı yer: BaseView)
Request
Geçersiz.

İstek

(Devralındığı yer: BaseView)
Response
Geçersiz.

Yanıt

(Devralındığı yer: BaseView)
UrlEncoder
Geçersiz.

İçeriği kodlamak için kullanılan URL kodlayıcı.

(Devralındığı yer: BaseView)

Yöntemler

BeginWriteAttribute(String, String, Int32, String, Int32, Int32)
Geçersiz.
(Devralındığı yer: BaseView)
EndWriteAttribute()
Geçersiz.
(Devralındığı yer: BaseView)
ExecuteAsync()
ExecuteAsync(HttpContext)
Geçersiz.

Tek bir isteği yürütme

(Devralındığı yer: BaseView)
HtmlEncodeAndReplaceLineBreaks(String)
Geçersiz.
(Devralındığı yer: BaseView)
Write(HelperResult)
Geçersiz.

WriteTo(TextWriter) çağrılır

(Devralındığı yer: BaseView)
Write(Object)
Geçersiz.

Dize ve html kodlamasına dönüştürme

(Devralındığı yer: BaseView)
Write(String)
Geçersiz.

Html kodlama ve yazma

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteAttributeTo(TextWriter, String, String, String, AttributeValue[])
Geçersiz.

Verilen özniteliği verilen yazara yazar

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteAttributeValue(String, Int32, Object, Int32, Int32, Boolean)
Geçersiz.
(Devralındığı yer: BaseView)
WriteLiteral(Object)
Geçersiz.

Verilen değeri doğrudan çıkışa yazma

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteLiteral(String)
Geçersiz.

Verilen değeri doğrudan çıkışa yazma

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteLiteralTo(TextWriter, Object)
Geçersiz.

Belirtilen html kodlaması olmadan değerini value öğesine writeryazar.

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteLiteralTo(TextWriter, String)
Geçersiz.

Belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine Outputyazar.

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteTo(TextWriter, Object)
Geçersiz.

Belirtilen value öğesini öğesine writeryazar.

(Devralındığı yer: BaseView)
WriteTo(TextWriter, String)
Geçersiz.

Belirtilen HTML kodlaması ile belirtilen value öğesini öğesine writeryazar.

(Devralındığı yer: BaseView)

Şunlara uygulanır