Tổng quan về trang tùy chỉnh cho ứng dụng dựa trên mô hình

Trang tùy chỉnh là một loại trang mới trong ứng dụng dựa trên mô hình, mang sức mạnh của các ứng dụng canvas vào trong ứng dụng dựa trên mô hình. Các trang tùy chỉnh làm tăng mức độ hội tụ của ứng dụng dựa trên mô hình và ứng dụng canvas, đồng thời có thể được dùng để thêm toàn bộ trang, hộp thoại hoặc ngăn với sự linh hoạt của công cụ thiết kế canvas. Trang tùy chỉnh cũng bao gồm trải nghiệm cấp phép trang mã thấp với các biểu thức và phép kiểm soát Power Apps Component Framework tùy chỉnh.

Trang mới này có thể linh hoạt hơn trang biểu mẫu, trang xem và trang bảng điều khiển trong ứng dụng dựa trên mô hình. Với trang mới này, bạn có thể bao gồm một hoặc nhiều bảng. Sau đó, người tạo có thể xác định dữ liệu và sự tương tác của các thành phần. Trang tùy chỉnh là một phần tử giải pháp riêng biệt, cho phép một người tạo chỉnh sửa một trang tùy chỉnh tại một thời điểm. Giống như các trang khác của ứng dụng dựa trên mô hình, trạng thái trang là từ các tham số được truyền hoặc truy xuất từ các bảng liên tục.

Quan trọng

Trang tùy chỉnh là một tính năng mới với những thay đổi đáng kể về sản phẩm và hiện có một số hạn chế đã biết như được nêu trong Các vấn đề đã biết về trang tùy chỉnh.

Khả năng Trạng thái Ghi chú
Thời gian chạy cho các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi
Giải pháp và ALM cho các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi
Trình kết nối trong trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi Danh sách tất cả các trình kết nối Power Apps
Các điều khiển hiện đại trong các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi Danh sách điều khiển được hỗ trợ
Các cấu phần mã trong các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi
Hỗ trợ giám sát cho các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi
Tạo trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi Công cụ thiết kế ứng dụng hiện đại và công cụ thiết kế canvas dự kiến sẽ được sử dụng để tạo trang tùy chỉnh được hỗ trợ trong thời gian chạy
Các cấu phần canvas trong các trang tùy chỉnh Phát hành rộng rãi
Trang tùy chỉnh trong ứng dụng dựa trên mô hình Teams Bản xem trước công khai
Trang tùy chỉnh trong điện thoại di động trực tuyến Bản xem trước công khai iOS phải cho phép bật "Cho phép theo dõi trang web chéo" mà quản lý thiết bị có thể ngăn chặn

Ví dụ về các trang tùy chỉnh

Hình dưới đây cho thấy trang tùy chỉnh bên trong ứng dụng dựa trên mô hình. Ứng dụng dựa trên mô hình có khoảng không trang trọn vẹn trong hình, không có tiêu đề và nút điều hướng.

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là trang chính.

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là trang chính

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là hộp thoại trung tâm.

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là hộp thoại trung tâm

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là hộp thoại bên.

Trang tùy chỉnh đóng vai trò là hộp thoại bên

Trang tùy chỉnh dưới dạng ngăn bên ứng dụng cho phép mở một trang tùy chỉnh bên trong ngăn bên ứng dụng mới ở bên phải của ứng dụng.

Trang tùy chỉnh dưới dạng ngăn bên ứng dụng

Các trang tùy chỉnh phải được tạo từ một giải pháp từ công cụ thiết kế ứng dụng hiện đại hoặc từ vùng Giải pháp trong Power Apps bằng Mới > Trang. Thông tin thêm: Thêm trang tùy chỉnh vào ứng dụng dựa trên mô hình

Trang tùy chỉnh khác với ứng dụng canvas tích hợp

Với trang tùy chỉnh, người tạo có thể tạo trải nghiệm trang mới bằng các chức năng của ứng dụng canvas. Điều này mang lại trải nghiệm xác thực mã thấp với bố cục linh hoạt hơn, khả năng kiểm soát tốt hơn với các tùy chọn về kiểu cách, khả năng thêm dữ liệu trình kết nối, dùng biểu thức, v.v. Quá trình xác thực trang tùy chỉnh diễn ra trong công cụ thiết kế ứng dụng canvas khi có thêm ngữ cảnh của ứng dụng dựa trên mô hình mà trang này đang chạy.

Ứng dụng canvas tích hợp cũng dùng các chức năng canvas với phương pháp lưu trữ nhưng lại không có mức độ tích hợp sâu như trang tùy chỉnh. Do ứng dụng canvas nhúng không chỉ có mức độ tích hợp đơn giản, nên hạn chế hiện tại trên một số ứng dụng canvas nhúng không thay đổi. Mức độ tích hợp sâu của trang tùy chỉnh giúp giải quyết những hạn chế đó. Ứng dụng canvas núng chỉ có thể được đặt trên biểu mẫu dựa trên mô hình, đóng vai trò như một thành phần mã thấp. Thông tin thêm: Nhúng ứng dụng canvas trong biểu mẫu dựa trên mô hình.

Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi khuyến khích bạn dùng trang tùy chỉnh thay vì ứng dụng canvas nhúng để có mức độ tích hợp chặt chẽ hơn và hiệu quả tốt hơn.

Di chuyển nội dung từ ứng dụng canvas độc lập sang các trang tùy chỉnh

Các ứng dụng canvas độc lập hiện tại không được hỗ trợ để sử dụng làm trang tùy chỉnh và cấu trúc ứng dụng dự kiến cũng khác. Ứng dụng canvas độc lập thường có nhiều màn hình với quyền truy cập toàn cục vào tất cả các phép kiểm soát và biến. Trang tùy chỉnh thường chỉ có một màn hình duy nhất với mối liên kết lỏng lẻo để mang lại hiệu quả và các chức năng đồng phát triển.

Để di chuyển ứng dụng canvas độc lập hiện có, trước tiên hãy bắt đầu bằng việc xác định cách ánh xạ các màn hình để tách các trang tùy chỉnh. Đối với từng trang tùy chỉnh riêng biệt, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Tạo một trang tùy chỉnh trống từ công cụ thiết kế ứng dụng dựa trên mô hình. Thông tin thêm: Thêm trang tùy chỉnh vào ứng dụng dựa trên mô hình
 2. Thêm nguồn dữ liệu ứng dụng canvas cho những dữ liệu mà màn hình sẽ dùng.
 3. Sao chép màn hình từ ứng dụng canvas gốc trong công cụ thiết kế ứng dụng canvas.
 4. Dán màn hình đó vào trang tùy chỉnh trống trong công cụ thiết kế canvas.
 5. Thay đổi các lệnh gọi điều hướng để sử dụng tên trang tùy chỉnh thay vì tên màn hình.
 6. Thêm trang tùy chỉnh vào sơ đồ trang của công cụ thiết kế ứng dụng dựa trên mô hình.

Các câu hỏi thường gặp

 • Trang tùy chỉnh có thể dùng những dữ liệu nào?

  Trang tùy chỉnh có thể sử dụng Microsoft Dataverse và tất cả các trình kết nối cho Power Apps. Thông tin khác: Danh sách tất cả trình kết nối Power Apps.

 • Trang tùy chỉnh có thể có những hoạt động tương tác nào với ứng dụng dựa trên mô hình?

  Trang tùy chỉnh có thể được thêm vào sơ đồ trang để điều hướng trực tiếp bằng Thêm trang tùy chỉnh vào sơ đồ trang. Các trang trong ứng dụng dựa trên mô hình có thể mở một trang tùy chỉnh bằng API máy khách navigateTo. Trang tùy chỉnh có thể điều hướng đến trang tùy chỉnh khác hoặc đến trang trong ứng dụng dựa trên mô hình như trang biểu mẫu, dạng xem hoặc bảng điều khiển với hàm điều hướng Power Fx. Thông tin thêm: Điều hướng đến trang tùy chỉnh

 • Làm cách nào để làm cho trang tùy chỉnh phản hồi kịp thời?

  Các phép kiểm soát bộ chứa thích ứng cho phép bạn xây dựng trang ứng dụng thích ứng mà không cần công thức. Thông tin thêm: Xây dựng trang thích ứng. Bạn cũng có thể tham khảo thêm hướng dẫn thiết kế trang tùy chỉnh trong bài viết Thiết kế trang tùy chỉnh cho ứng dụng dựa trên mô hình.

 • Trang tùy chỉnh được quản lý như thế nào trong một giải pháp?

  Mỗi trang tùy chỉnh là một thành phần riêng biệt trong giải pháp, cho phép một người tạo chỉnh sửa một trang tùy chỉnh tại một thời điểm. Hầu hết các trang tùy chỉnh sẽ chỉ có một màn hình duy nhất. Thay vì nhiều màn hình, các trang tùy chỉnh sẽ sử dụng các chức năng điều hướng để chuyển đến một trang tùy chỉnh khác hoặc trang ứng dụng theo mô hình. Khi một trang tùy chỉnh có nhiều màn hình, đó sẽ vẫn là một thành phần giải pháp duy nhất nên chỉ một người tạo có thể làm việc trên tập hợp màn hình được bao gồm.

 • Những giấy phép nào được phép sử dụng trang tùy chỉnh và trang tùy chỉnh có ảnh hưởng đến số lượng ứng dụng không?

  Trang tùy chỉnh sử dụng một loại ứng dụng canvas đặc biệt để cho phép quản lý theo một cách khác. Trang tùy chỉnh được coi là một phần thuộc cơ sở hạ tầng của ứng dụng dựa trên mô hình mô hình và chỉ có thể được sử dụng trong ứng dụng dựa trên mô hình. Vậy nên trang tùy chỉnh sẽ tuân theo giấy phép của ứng dụng dựa trên mô hình. Ngoài ra, các trang tùy chỉnh không được tính vào giới hạn ứng dụng vì chúng được coi là một trang thay vì một ứng dụng.

 • Trang tùy chỉnh có cần được chia sẻ như các ứng dụng canvas độc lập không?

  Trang tùy chỉnh phù hợp với cách chia sẻ của trang ứng dụng dựa trên mô hình, tức là phụ thuộc vào việc chia sẻ ứng dụng dựa trên mô hình chứ không phải chia sẻ từng trang riêng lẻ cho người dùng ứng dụng. Người tạo có thể phải chia sẻ trang tùy chỉnh để cho phép chỉnh sửa.

Xem thêm

Thêm trang tùy chỉnh vào ứng dụng dựa trên mô hình

Thiết kế trang tùy chỉnh cho ứng dụng dựa trên mô hình

Dùng PowerFx trong trang tùy chỉnh

Thêm trình kết nối vào trang tùy chỉnh

Dùng bộ giám sát để khắc phục sự cố với trang tùy chỉnh

Các vấn đề đã biết đối với trang tùy chỉnh của ứng dụng dựa trên mô hình