Spravovat žádosti o schválení v Power Automate

Power Automate usnadňuje automatizaci procesů pracovního postupu schvalování. V tomto podrobném návodu se naučíte zobrazit, schválit a odmítnout žádosti o schválení odeslané z Power Automate.

Zobrazení žádostí čekajících na schválení

Pokud chcete zobrazit všechny žádosti čekající na schválení, použijte následující kroky:

 1. Přihlaste se do Power Automate
 2. Zvolte Schválení v levém navigačním podokně.
 3. Vaše žádosti čekající na schválení se zobrazí na kartě Přijaté.

Schválení žádosti

Pokud jste schvalovatel ve schvalovacím toku, obdržíte e-mail vždy, když někdo vytvoří žádost. Žádost o schválení se také odešle do centra schválení. Žádosti můžete schválit nebo odmítnout prostřednictvím e-mailu, schvalovacího centra nebo aplikace Power Automate.

Postup při schválení žádosti:

Z e-mailu

 1. Vyberte Schválit v e-mailu, který dostanete, když se do seznamu SharePointu Online přidá položka.

  Poznámka: Pokud používáte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Power Automate, spustí se aplikace Power Automate. V opačném případě se v prohlížeči otevře schvalovací centrum.

 2. Zadejte komentář a potom vyberte tlačítko Potvrdit.

Z centra schválení

 1. Přihlaste se do Power Automate
 2. Zvolte Schválení v levém navigačním podokně.
 3. V žádosti, kterou chcete schválit, vyberte Schválit.
 4. Přidejte jakékoli komentáře a poté vyberte Potvrdit ve spodní části obrazovky.

Z aplikace Power Automate

 1. Na mobilním telefonu s nainstalovanou aplikací Power Automate vyberte Schválit z e-mailu s žádostí o schválení.

 2. Vyberte Potvrdit v pravém horním rohu obrazovky.

  vyberte potvrdit

 3. Zobrazí se stránka s potvrzením úspěšného provedení. Tato stránka indikuje, že vaše schválení je zaznamenané.

Poznámka:

Obrazovky v systémech Android, iOS a Windows Phone se můžou poněkud lišit, ale funkce jsou na všech zařízeních stejné.

Odmítnutí žádosti

Žádost můžete odmítnout prostřednictvím e-mailu, schvalovacího centra nebo aplikace Power Automate. Pokud chcete odmítnout žádost, použijte stejný postup jako při schválení žádosti, ale místo Schválit vyberte Odmítnout.

Jakmile svoje rozhodnutí (odmítnutí žádosti) potvrdíte, tok spustí tyto kroky:

 1. Odešle e-mail osobě, která žádala o dovolenou.
 2. Aktualizuje seznam SharePointu Online tímto rozhodnutím a případnými poznámkami od schvalovatele.

Další informace