Získání dat v Power BI

Středně pokročilý
Datový analytik
Power BI
Microsoft Power Platform

Dozvíte se, jak načítat data z nejrůznějších zdrojů dat, mezi které patří Microsoft Excel, relační databáze a úložiště dat NoSQL. Zároveň zjistíte, jak zvýšit výkon při načítání dat.

Cíle výuky

Na konci tohoto modulu budete schopni:

  • Identifikovat zdroj dat a připojit se k němu
  • Získat data z relační databáze, jako je Microsoft SQL Server
  • Získat data ze souboru, jako je Microsoft Excel
  • Získat data z aplikací
  • Získat data ze služby Azure Analysis Services
  • Vybrat režim úložiště
  • Vyřešit problémy s výkonem
  • Opravit chyby při importu dat

Požadavky

Žádné