Hovedopgaver: Oprette indkøbskataloger

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Opret og vedligehold kataloger, som virksomhedens medarbejdere derefter kan bruge, når de bestiller varer og tjenesteydelser til intern brug. Hvis du vil oprette et katalog og gøre det tilgængeligt for medarbejderne, skal du udføre følgende opgaver:

 • Bestem, hvordan du ønsker, at brugere skal navigere i kataloget på indkøbswebstedet.

 • Vælg de produkter, brugerne kan se, og de kreditorer, brugerne kan bestille fra.

 • Hvis brugere har tilladelse til at bestille direkte fra en kreditor, kan du tilføje adgang til eksterne kreditorkatalogwebsteder.

 • Aktivér og udgiv kataloget, og konfigurer politikregler for kataloget, så brugeren kan se kataloget på indkøbswebstedet.

 • Vedligehold kataloget ved at publicere ændringer til produkter eller kataloger, og ved at føje billeder til kataloget.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Konfigurere de overordnede katalogindstillinger

Konfigurere individuelle katalogkategorier

Kopiere et katalog

Aktivere eller deaktivere et katalog

Vise eksempel af og publicere et katalog

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Oversigt over indkøbskataloger

Oversigt over importerede kreditorkataloger

Oversigt over eksterne kreditorkataloger

Konfigurere de overordnede katalogindstillinger

Benyt denne procedure til at oprette et nyt katalog og konfigurere de indstillinger, der gælder for hele kataloget.

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. I handlingsruden på listesiden Indkøbskataloger skal du klikke på Katalog.

 3. Angiv katalognavnet i dialogboksen Opret katalog, og følg derefter et af disse trin:

  • Hvis du ønsker at navigationsstrukturen for dit katalog skal oprettes automatisk, skal du markere afkrydsningsfeltet Udfyld katalog ved hjælp af indkøbskategorihierarki:. Alle produkter, attributter og kreditorer, der knyttes til indkøbskategorierne, føjes automatisk til kataloget.

  • Hvis du vil oprette navigationsstrukturen for dit katalog manuel, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Udfyld katalog ved hjælp af indkøbskategorihierarki:. Du kan derefter føje produkter, attributter og kreditorer til dit katalog manuelt.

 4. I formen Kataloger i handlingsruden skal du under fanen Katalog klikke på Rediger.

 5. Klik på katalogets rodnode i ruden til venstre i formen. Følg derefter følgende trin i oversigtspanelet Katalogindstillinger:

  1. Angiv en beskrivelse for kataloget.

  2. Vælg standardopdateringstypen for hele kataloget. Følgende indstillinger er tilgængelige:

   • Statisk – Kontrollér produktopdateringerne af kataloget manuelt.

   • Dynamisk – Send automatisk produktopdateringer fra din produktmaster til indkøbswebstedet.

   • Begge – Angiv standardopdateringstypen til enten Statisk eller Dynamisk for individuelle kategorier.

 6. Vælg et katalogets ejer i feltet Ejer.

 7. Sørg for, at feltet Katalogstatus er angivet til Inaktiv. Kataloget skal have statussen Inaktiv, indtil du er klar til at publicere det.

 8. Angiv de maksimale antal søgeresultater, der vises pr. side på indkøbswebstedet, i feltet Antal søgeresultater, der skal vises pr. side.

 9. Tilføj filtre for prisintervaller i oversigtspanelet Prisinterval. Brugerne kan da filtrere søgeresultater efter pris, når de leder efter produkter i kataloget på indkøbswebstedet.

  Bemærk

  Du kan også tilføje prisintervalfiltre for individuelle kategorier.

 10. Klik på Rediger i oversigtspanelet Præsentationer, og angiv derefter den teksten til velkomstmeddelelse, du vil have vist på webstedet Produktbestilling i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

 11. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Produktrelationstyper, og tilføj derefter produktrelationerne for produkterne i dit katalog. Brug knapperne Flyt op og Flyt ned til at angive den prioriterede rækkefølge, der skal bruges ved visning af søgeresultater.

Tilbage til toppen

Konfigurere individuelle katalogkategorier

Når du har konfigureret de indstillinger, der gælder for hele kataloget, kan du konfigurere indstillinger, der kun gælder for hver katalogkategori. Før du begynder, kan du gennemgå katalogets aktuelle menutræ og manuelt føje kategorier til katalogets menutræ.

Gennemgå katalogets navigationshierarki.

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil have vist, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Vælg en kategori i formen Kataloger, og gennemgå katalogets navigationshierarki.

Føje en ny kategori til katalogets menutræ

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil føje en kategori til, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. I formen Kataloger i handlingsruden skal du under fanen Katalog klikke på Rediger.

 4. Vælg den overordnede kategori, som du vil føje den nye kategori til, i ruden til venstre.

 5. Klik på Ny underordnet under fanen Katalog i handlingsruden.

 6. Skriv et navn og en beskrivelse til den nye kategori i oversigtspanelet Indstillinger til artnavigation.

Bemærk

Hvis du vælger at konfigurere katalogets navigationsstruktur manuelt, skal du udføre disse trin for at konfigurere alle katalogkategorier.

Aktivere, deaktivere, redigere eller slette en katalogkategori

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil arbejde med, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. I formen Kataloger i handlingsruden skal du under fanen Katalog klikke på Rediger.

 4. Hvis du vil vedligeholde en kategori i indkøbskataloget, men ikke vil have vist kategorien på indkøbswebstedet, skal du vælge kategorien i ruden til venstre og derefter klikke på Deaktiver i handlingsruden. Når du deaktiverer en kategori, deaktiveres også alle de underkategorier, der er knyttet til kategorien.

 5. Hvis du vil aktivere en deaktiveret kategori, så den vises på indkøbswebstedet, skal du vælge kategorien i ruden til venstre og derefter klikke på Aktivér i handlingsruden.

 6. Hvis du vil slette en kategori, som du ikke vil have vist på indkøbswebstedet, skal du vælge kategorien i ruden til venstre og derefter klikke på Slet i handlingsruden.

  Bemærk

  Når du sletter kategorinoden, sletter du også eventuelle underordnede noder, der er knyttet til kategorinoden, og eventuelle produkter, der er knyttet til noderne.

 7. Hvis du vil redigere en kategori eller underkategori, skal du vælge den i den venstre rude og derefter angive et nyt navn og en ny beskrivelse til kategorien i oversigtspanelet Indstillinger til artnavigation. Du kan også ændre kategoriernes konfiguration.

Konfigurere navigationskategoriindstillinger for hver kategori

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil konfigurere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. I formen Kataloger i handlingsruden skal du under fanen Katalog klikke på Rediger.

 4. Hvis du bruge navnet, beskrivelsen og al oversat tekst fra indkøbskategorien til en katalogkategori på indkøbswebstedet, skal du vælge kategorien i den venstre rude og derefter markere afkrydsningsfeltet Tilknyt tekst i oversigtspanelet Indstillinger til artnavigation.

  Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vil opdateringer, der udføres på disse felter, blive vist formen Kataloger. Opdateringerne vises også på indkøbswebstedet, når kataloget publiceres.

  Bemærk

  Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når katalognavigationskategorier oprettes automatisk fra indkøbskategorihierarkiet.

 5. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Standardopdateringstype:

  • Statisk – Kontrollér produktopdateringerne for den valgte kategori manuelt.

  • Dynamisk – Send automatisk produktopdateringer for den valgte kategori fra produktmasteren til indkøbswebstedet.

  Bemærk

  Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Standardopdateringstype i oversigtspanelet Katalogindstillinger er indstillet til Begge.

 6. Hvis kategorien kun er en genvejskategori, skal du markere afkrydsningsfeltet Genvejsvisning af kategori.

  Du kan bruge genvejskategorier til at få vist navigationsgenveje for en bestemt kategori på indkøbswebstedet. Du kan derefter få vist en underkategori med produkter under flere overordnede kategorier. Du kan f.eks. få vist en underkategori for computermus både under kategorien for computerhardware og under kategorien for kontorudstyr.

  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan konfigurere en genvejskategori i proceduren “Konfigurere en kategori for genvejsnavigation” i dette emne.

 7. Vælg den katalogkategori, der vises, når brugeren klikker på navigationsgenvejskategorien på indkøbswebstedet, i feltet Målnavigationskategori.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Skjul alle underkategorier for at begrænse antallet af indkøbskategorier for navigation, der vises på indkøbswebstedet for den valgte kategori.

 9. Markér afkrydsningsfeltet Få vist ordre fra kategori, hvis brugerne kan bestille produkter fra den valgte kategori på indkøbswebstedet, når de ikke kan finde det ønskede produkt i kataloget.

 10. Vælg den side, der som standard vises, når kunden klikke på kategorien på indkøbswebstedet, i feltet Standardbrowserside.

Oprette en kategori for genvejsnavigation

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil konfigurere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. I formen Kataloger i handlingsruden skal du under fanen Katalog klikke på Rediger.

 4. Vælg den overordnede kategori, som du vil føje din navigationsgenvej til.

 5. Klik på Ny underordnet under fanen Katalog i handlingsruden.

 6. Angiv et nyt navn og en ny beskrivelse til navigationsgenvejen i oversigtspanelet Indstillinger til artnavigation.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Genvejsvisning af kategori.

 8. Vælg den katalogkategori, der skal vises, når brugeren klikker på navigationsgenvejen på indkøbswebstedet, i feltet Målnavigationskategori.

  Bemærk

  Navigationsgenvejen vises som en kategorinode i den venstre rude. Når kataloget publiceres, vises kategorinoden dog som et link på indkøbswebstedet.

Føje produkter til en kategori

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil konfigurere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Vælg den kategori, du manuelt vil føje produkter til, i den venstre rude i formen Kataloger. Klik derefter på oversigtspanelet Produkter.

  Bemærk

  Hvis du har brugt indkøbskategorihierarkiet til at oprette din katalogstruktur, vises produkter, der er knyttet til indkøbskategorierne, i oversigtspanelet Produkter.

 4. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Produkter.

 5. Vælg de produkter, du vil føje til kategorien, i formen Tilføj produkter, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.

 6. Hvis du vil redigere detaljerne for et valgt produkt, skal du gøre følgende:

  1. Vælg et produkt i oversigtspanelet Produkter, og klik derefter på Detaljer.

  2. Klik på Rediger i handlingsruden i formen Produktdetaljer, og rediger oplysningerne. Du kan f.eks. redigere produktets attributter, tilføje relaterede produkter og redigere produktbeskrivelsen

 7. Hvis du ikke ønsker, at et produkt skal vises på indkøbswebstedet, skal du følge et af disse trin:

  • For produkter, der automatisk blev føjet til oversigtspanelet Produkter fra indkøbskategorien, skal du klikke på Skjul.

  • For produkter, du manuelt har føjet til oversigtspanelet Produkter, skal du klikke på Fjern.

 8. Hvis du vil have vist et produkt, der tidligere er blevet skjult, på indkøbswebstedet, skal du markere produktet og derefter klikke på Vis. Denne knap kan kun bruges til produkter, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Føje leverandøer til en kategori

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil konfigurere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Vælg den kategori, som du vil føje kreditorer til manuelt, i formen Kataloger, og klik derefter på oversigtspanelet Kreditorer.

  Bemærk

  Hvis du har brugt indkøbskategorihierarkiet til at oprette din katalogstruktur, vises alle kreditorer, der er knyttet til indkøbskategorierne, i oversigtspanelet Kreditorer.

 4. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Kreditorer.

 5. Vælg de kreditorer, du vil føje til kategorien, i formen Tilføj nye kreditorer, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Detaljeri oversigtspanelet Kreditorer for at få vist detaljerne for en valgt kreditor i formen Leverandører.

 7. Hvis du ikke ønsker, at en kreditor skal vises på indkøbswebstedet, skal du følge et af disse trin:

  • For kreditorer, der automatisk blev føjet til oversigtspanelet Kreditorer fra indkøbskategorien, skal du klikke på Skjul.

  • For kreditorer, du manuelt har føjet til oversigtspanelet Kreditorer, skal du klikke på Fjern.

 8. Hvis du vil have vist en kreditor, der tidligere er blevet skjult, på indkøbswebstedet, skal du markere kreditoren og derefter klikke på Vis. Denne knap kan kun bruges til kreditorer, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Tilføj adgang til eksterne kreditorkataloger

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil konfigurere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Vælg den kategori, som du vil manuel vil angive adgang til et eksternt kreditorkatalog for, i formen Kataloger, og klik derefter på oversigtspanelet Links til eksterne kataloger.

  Bemærk

  Hvis du har brugt indkøbskategorihierarkiet til at oprette din katalogstruktur, vises alle eksterne kreditorkataloger, der er knyttet til indkøbskategorierne, i oversigtspanelet Links til eksterne kataloger.

 4. Klik på Tilføj i oversigtspanelet Links til eksterne kataloger.

 5. Vælg de eksterne kreditorkataloger, som brugere kan få adgang til, for kategorien på indkøbswebstedet i formen Tilføj nyt link til eksternt katalog, klik på Vælg ->, og klik derefter på OK.

 6. Klik på Detaljer i oversigtspanelet Links til eksterne kataloger. På listesiden Eksterne kataloger kan du redigere konfigurationsindstillingerne for det valgte eksterne kreditorkatalog. Hvis du foretager ændringer i konfigurationsindstillingerne for et eksternt kreditorkatalog, opdateres ændringerne på indkøbswebstedet, når katalogopdateringerne publiceres.

 7. Hvis du ikke ønsker, at et link til et eksternt kreditorkatalog skal vises på indkøbswebstedet, skal du følge et af disse trin:

  • For links til eksterne kreditorkataloger, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien, skal du klikke på Skjul

  • For links til eksterne kreditorkataloger, som du manuelt har føjet til oversigtspanelet Links til eksterne kataloger, skal du klikke på Fjern.

 8. Hvis du vil have vist et link til et eksternt kreditorkatalog, der tidligere er blevet skjult, på indkøbswebstedet, skal klikke på Vis. Denne knap gælder kun for link til eksterne kreditorkataloger, der automatisk er føjet til katalogkategorien fra indkøbskategorien.

Tilbage til toppen

Kopiere et katalog

Benyt denne fremgangsmåde for at oprette et nyt katalog ved at kopiere et eksisterende katalog. Når du kopierer et katalog, kopieres alle katalogkategorier og tilknyttede produkter til det nye katalog. Du kan derefter redigere det nye katalog, så det opfylder dine behov.

Bemærk

Når du opretter et nyt katalog ved at kopiere et eksisterende katalog, er der ingen relation mellem det nye katalog og det katalog, du har kopieret. De to kataloger er uafhængige af hinanden.

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Vælg det katalog, du vil kopiere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Klik på Kopiér katalog i gruppen Ny under fanen Katalog i handlingsruden.

 4. Når det nye katalog er oprettet, skal du dobbeltklikke på det nye katalog for at åbne det. Du kan derefter udføre eventuelle nødvendige ændringer.

Tilbage til toppen

Aktivere eller deaktivere et katalog

Hvis du vil gøre et katalog tilgængeligt på indkøbswebstedet, skal du aktivere det og sørge for, at det er tilknyttet en katalogpolitikregel. Du kan også deaktivere eventuelle kataloger, som ikke længere skal kunne benyttes af dine brugere.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer katalogpolitikregler, i Konfigurere en politikregel for indkøbskatalog.

Aktivere et katalog

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Vælg det katalog, du vil aktivere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Klik på Aktivér katalog i gruppen Publicer i handlingsruden.

Deaktivere et katalog

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Vælg det katalog, du vil deaktivere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Klik på Deaktiver katalog i gruppen Publicer i handlingsruden.

  Bemærk

  Når et katalog deaktiveres, behandles ventende transaktioner, der allerede er i gang, og som indeholder produkter fra kataloget. Produkter fra det deaktiverede katalog, som aktuelt ligger i indkøbskurven, er ikke længere gyldige, og brugeren får besked om, at produkterne ikke længere kan bestilles.

Tilbage til toppen

Vise eksempel af og publicere et katalog

Når du opretter et katalog, kan du få vist et eksempel af det på indkøbswebstedet, før du gør det tilgængeligt for dine medarbejdere. Det er kun katalogets ejer, der kan få vist et eksempel af kataloget.

Hvis du vil gøre kataloget tilgængeligt for dine medarbejdere på indkøbswebstedet første gang, skal du publicere kataloget. Når kataloget er blevet publiceret, vil eventuelle opdateringer, der foretages i kataloget, blive publiceret til indkøbswebstedet. Opdateringerne publiceres enten automatisk eller manuelt, afhængigt af de indstillinger der vælges for kataloget i feltet Standardopdateringstype i formen Kataloger. Der findes følgende standardopdateringstyper for kataloger:

 • Dynamisk – Kataloger opdateres automatisk, når der foretages en ændring i kataloget.

 • Statisk – Kataloger skal opdateres manuelt.

 • Begge – Kataloger, der indeholder produktkategorier, som har standardopdateringstypen Statisk, skal opdateres, når disse kategorier opdateres. Kataloger, der indeholder produktkategorier, der har standardopdateringstypen Dynamisk, opdateres automatisk, når der udføres en ændring i kataloget.

Benyt følgende fremgangsmåder for at få vist et eksempel af dit katalog på indkøbswebstedet, og hvis du vil opdatere kataloger med standardopdateringstypen Statisk manuelt.

Vise et eksempel af et katalog

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Vælg det katalog, du vil have vist et eksempel af, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. Klik på Gennemse katalog i gruppen Publicer i handlingsruden.

Kataloget vises i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal.

Publicere eller opdatere et katalog

 1. Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Kataloger > Indkøbskataloger.

 2. Dobbeltklik på det katalog, du vil publicere eller opdatere, på listesiden Indkøbskataloger.

 3. I formen Kataloger kan du opdatere produkter, kreditorer, eksterne kataloglink og andre indstillinger efter behov.

 4. Hvis kataloget har statussen Inaktiv skal du klikke på Aktivér katalog i handlingsruden i gruppen Publicer.

 5. Klik på Publicer katalog i gruppen Publicer i handlingsruden.

Gennemse kataloget, og bekræft katalogdataene i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal.

Tilbage til toppen

Søg efter hjælp til form

Kataloger (form)

Indkøbskataloger (listeside)

Tilføj link til nyt eksternt katalog (form)

Tilføj nye leverandører (form)

Tilføj produkter (form)

Søg efter relaterede opgaver

Konfigurere produktrelationstyper

Importere et katalog fra en kreditor

Konfigurere et eksternt kreditorkatalog