Aan de slag met Power BI Desktop

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop Power BI-service

Welkom bij de gids Aan de slag met Power BI Desktop. Tijdens deze rondleiding ziet u hoe Power BI Desktop werkt, wat u ermee kunt doen en hoe u robuuste gegevensmodellen en fantastische rapporten kunt bouwen om uw business intelligence te versterken.

Als u snel een overzicht wilt hebben van hoe Power BI Desktop werkt en hoe u het kunt gebruiken, neem dan een paar minuten de tijd om een blik te werpen op de schermen in deze gids. Voor een uitgebreider inzicht kunt u elke sectie doorlezen, de stappen uitvoeren en uw eigen Power BI Desktop-bestand maken dat u in de Power BI-service kunt plaatsen en met anderen delen.

Schermopname van Power BI Desktop met een voorbeeldwerkitem.

U kunt ook de video Aan de slag met Power BI Desktop bekijken en het Excel werkmap - Financieel voorbeeld downloaden om mee te doen met de video.

Belangrijk

U kunt de meest recente versie van Power BI Desktop ophalen uit de Windows Store of als één uitvoerbaar bestand met alle ondersteunde talen die u downloadt en op uw computer installeert.

De werking van Power BI Desktop

Met Power BI Desktop kunt u het volgende doen:

 1. Verbinding maken met gegevens, ook als die uit meerdere gegevensbronnen afkomstig zijn.
 2. Vorm geven aan de gegevens met behulp van query's waarmee verhelderende, interessante gegevensmodellen kunnen worden gebouwd.
 3. De gegevensmodellen gebruiken om visualisaties en rapporten te maken.
 4. Uw rapportbestanden delen zodat anderen deze kunnen gebruiken, er verder aan kunnen werken en kunnen delen. U kunt .pbix- -bestanden van Power BI Desktop delen net als andere bestanden, maar de interessantste methode is die waarbij u de bestanden uploadt naar de Power BI-service.

In Power BI Desktop zijn beproefde Microsoft-technologieën op het gebied van queryengines, gegevensmodellering en visualisatie met elkaar geïntegreerd. Gegevensanalisten en anderen kunnen queryverzamelingen, gegevensverbindingen, modellen en rapporten maken en deze eenvoudig delen met anderen. Dankzij de combinatie van Power BI Desktop en de Power BI-service kunt u nieuwe inzichten op basis van gegevens eenvoudiger modelleren, bouwen, delen en uitbreiden.

Met Power BI Desktop centraliseert, vereenvoudigt en stroomlijnt u het ontwerpen en maken van opslagplaatsen en rapporten voor business intelligence, wat anders een verspreid, ongeorganiseerd en lastig proces kan zijn. Wilt u het proberen? Aan de slag.

Power BI Desktop installeren en starten

Als u Power BI Desktop wilt downloaden, gaat u naar de pagina Power BI Desktop downloaden en selecteert u Gratis downloaden. Of selecteer Download- of taalopties bekijken voor downloadopties.

U kunt Power BI Desktop ook uit de Power BI-service downloaden. Selecteer het pictogram Downloaden in de bovenste menubalk en selecteer vervolgens Power BI Desktop.

Schermopname van de Power BI-service met de optie Power BI Desktop downloaden.

Selecteer Downloaden op de pagina Microsoft Store en volg de aanwijzingen om Power BI Desktop op uw computer te installeren. Start Power BI Desktop vanuit het menu Start van Windows of met het pictogram in de Windows-taakbalk.

De eerste keer dat Power BI Desktop wordt gestart, wordt het welkomstscherm weergegeven.

In het welkomstscherm kunt u gegevens ophalen, recente bronnen bekijken, recente rapporten openen, andere rapporten openen of andere koppelingen selecteren. Selecteer het pictogram Sluiten om het welkomstscherm te sluiten.

Schermopname van Power BI Desktop met het Welkomstscherm.

Aan de linkerkant van Power BI Desktop staan pictogrammen voor de drie Power BI Desktop weergaven: Rapport, Gegevens en Model, van boven naar beneden. De huidige weergave wordt aangeduid met de gele balk aan de linkerkant. U kunt van weergave veranderen door een van de pictogrammen te selecteren.

Als u toetsenbordnavigatie gebruikt, drukt u op Ctrl + F6 om de focus te verplaatsen naar dat gedeelte met knoppen in het venster. Raadpleeg onze artikelen over toegankelijkheid voor meer informatie over toegankelijkheid en Power BI.

Schermopname van Power BI Desktop met de pictogrammen voor Rapport, Gegevens en Model.

De standaardweergave is Rapport.

Schermopname van Power BI Desktop met de standaardweergave.

Power BI Desktop bevat ook de Power Query-editor, die in een afzonderlijk venster wordt geopend. In de Power Query-editor kunt u query's maken en gegevens transformeren, en het verfijnde gegevensmodel vervolgens in Power BI Desktop laden om rapporten te maken.

Verbinding maken met gegevens

Nu Power BI Desktop is geïnstalleerd, kunt u verbinding maken met de steeds verder uitbreidende wereld van gegevens. Voor een overzicht van de verschillende soorten gegevensbronnen die beschikbaar zijn, selecteert u Gegevens ophalen>Meer op het tabblad Start in Power BI Desktop, en bladert u in het venster Gegevens ophalen door de lijst met alle gegevensbronnen. In deze korte rondleiding gaat u verbinding maken met een aantal verschillende webgegevensbronnen.

Schermopname van Power BI Desktop met het hulpprogramma Gegevens ophalen.

Stel dat u een gegevensanalist bent die werkt voor een detailhandel in zonnebrillen. U wilt uw klant helpen zich te richten op de markten met de meeste zonuren. De pagina Best and worst states for retirement (De beste en slechtste staten om na uw pensionering te wonen) bevat interessante gegevens over dit onderwerp.

Selecteer op het tabblad Start in Power BI Desktop de optie Gegevens ophalen>Web om verbinding te maken met een webgegevensbron.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Internet van het hulpprogramma Gegevens ophalen.

Plak het adres https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ in het veld URL in het dialoogvenster Van web en selecteer OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Van internet.

Als u hierom wordt gevraagd, klikt u in het scherm Webinhoud openen op Verbinding maken om anonieme toegang te gebruiken.

De queryfunctionaliteit van Power BI Desktop gaat aan de slag en maakt verbinding met de webresource. Het venster Navigator retourneert wat het op de webpagina heeft gevonden, in dit geval een HTML-tabel met de naam Rangschikking van de beste en slechtste staten voor buitengebruikstelling, en vijf andere voorgestelde tabellen. U bent geïnteresseerd in de HTML-tabel, dus selecteer deze om een voorbeeld te bekijken.

Op dit punt kunt u Laden selecteren om de tabel te laden, of Gegevens transformeren om wijzigingen in de tabel aan te brengen voordat u deze laadt.

Schermopname van Power BI Desktop met een tabelweergave van geïmporteerde gegevens.

Wanneer u Gegevens transformeren selecteert, wordt de Power Query-editor gestart, met een representatieve weergave van de tabel. Het deelvenster Queryinstellingen bevindt zich aan de rechterkant, of u kunt het altijd weergeven door Queryinstellingen te selecteren op het tabblad Weergeven van de Power Query-editor.

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met Queryinstellingen wordt weergegeven.

Zie Verbinding maken met gegevens in Power BI Desktop voor meer informatie over het verbinding maken met gegevens.

Gegevens vormgeven

Nu u verbinding met een gegevensbron hebt gemaakt, kunt u de gegevens aan uw behoeften aanpassen. Als u vorm wilt geven aan gegevens, geeft u de Power Query-editor stapsgewijze instructies voor het aanpassen van de gegevens tijdens het laden en weergeven ervan. Door gegevens vorm te geven, wordt de oorspronkelijke gegevensbron niet beïnvloed, alleen deze specifieke weergave van de gegevens.

Notitie

De tabelgegevens die in deze handleiding worden gebruikt, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom kunnen de stappen die u moet volgen enigszins anders zijn. U zult dus creatief moeten zijn in het aanpassen van de stappen of resultaten; maar dat maakt het leren alleen maar leuker.

Vormgeven kan betekenen de gegevens transformeren, zoals het hernoemen van kolommen of tabellen, het verwijderen van rijen of kolommen of het wijzigen van gegevenstypen. De Power Query-editor legt deze stappen op volgorde vast onder Toegepaste stappen in het deelvenster Queryinstellingen. Steeds wanneer deze query verbinding maakt met de gegevensbron, worden die stappen uitgevoerd zodat de gegevens altijd op de door u opgegeven manier worden vormgegeven. Dit proces vindt plaats wanneer u de query in Power BI Desktop gebruikt, of als iemand gebruikmaakt van de door u gedeelde query, bijvoorbeeld in de Power BI-service.

Zoals u ziet, worden er bij Toegepaste stappen in Query-instellingen al een aantal stappen vermeld. U kunt elke afzonderlijke stap selecteren om het effect ervan in de Power Query-editor te bekijken. Eerst hebt u een webbron opgegeven en vervolgens een voorbeeld van de tabel in het venster Navigator bekeken. Tijdens de derde stap, Gewijzigd type, herkende Power BI bij het importeren numerieke gegevens in de vorm van gehele getallen en wijzigde Power BI het oorspronkelijke webgegevenstype Tekst in het gegevenstypeGehele getallen.

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met het deelvenster Queryinstellingen wordt weergegeven, met de drie toegepaste stappen.

Als u een gegevenstype wilt wijzigen, selecteert u de kolom of kolommen die u wilt wijzigen. Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere aangrenzende kolommen te selecteren of houd CTRL ingedrukt om niet-aangrenzende kolommen te selecteren. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop, selecteer Type wijzigen en kies een nieuw gegevenstype in het menu, of open de vervolgkeuzelijst naast Gegevenstype en selecteer een nieuw gegevenstype in de groep Transformeren op het tabblad Start.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Gegevenstype wijzigen.

Notitie

De Power Query-editor in Power BI Desktop maakt voor beschikbare taken gebruik van het lint of de contextmenu's. De meeste taken die u kunt selecteren op de tabbladen Start of Transformeren van het lint zijn ook beschikbaar als u met de rechtermuisknop op een item klikt en een keuze maakt in het menu dat verschijnt.

U kunt nu uw eigen wijzigingen en transformaties toepassen op de gegevens en deze weergeven in Toegepaste stappen.

Bijvoorbeeld: voor de verkoop van zonnebrillen bent u het meest geïnteresseerd in lijstjes met de kwaliteit van het weer, dus besluit u om de tabel te sorteren op de kolom Weer in plaats van Algehele positionering. Klik op de pijl naast de kop Weer en selecteer Oplopend sorteren. De gegevens worden nu weergegeven gesorteerd op weerkwaliteit en de stap Rijen gesorteerd wordt weergegeven in Toegepaste stappen.

Schermopname van Power BI Desktop waarin Rijen gesorteerd worden weergegeven in Toegepaste stappen.

U bent niet geïnteresseerd in het verkopen van zonnebrillen in de staten met het slechtste weer, dus u besluit om deze uit de tabel te verwijderen. Selecteer op het tabblad Startde optie Rijen> verminderenRijen verwijderen>Onderste rijen verwijderen. Voer in het dialoogvenster Onderste rijen verwijderen10 in en selecteer vervolgens OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Onderste rijen verwijderen.

De onderste tien rijen met staten met het slechtste weer worden verwijderd uit de tabel en de stap Onderste rijen verwijderd wordt weergegeven in Toegepaste stappen.

U vindt dat de tabel meer informatie bevat dan u nodig hebt en besluit om de kolommen Betaalbaarheid, Criminaliteit, Cultuur en Welzijn te verwijderen. Selecteer de kolomkop van elke kolom die u wilt verwijderen. Houd de Shift-toets ingedrukt om meerdere aangrenzende kolommen te selecteren of houd CTRL ingedrukt om niet-aangrenzende kolommen te selecteren.

Ga vervolgens naar de groep Kolommen beheren van het tabblad Start en selecteer Kolommen verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde kolomkoppen klikken en Kolommen verwijderen in het menu selecteren. De geselecteerde kolommen worden verwijderd en de stap Verwijderde kolommen wordt weergegeven in Toegepaste stappen.

Schermopname van Power BI Desktop waarin wordt weergegeven dat Kolommen verwijderen is toegevoegd aan Toegepaste stappen.

Maar nu u er eens goed over nadenkt, is Betaalbaarheid misschien toch relevant voor de verkoop van zonnebrillen. U wilt die kolom terughalen. U kunt de laatste stap in het deelvenster Toegepaste stappen eenvoudig ongedaan maken door het pictogram voor verwijderen X naast de stap te selecteren. Voer de stap nu opnieuw uit en selecteer alleen de kolommen die u wilt verwijderen. Voor meer flexibiliteit kunt u elke kolom als een afzonderlijke stap verwijderen.

U kunt met de rechtermuisknop op een willekeurige stap in het deelvenster Toegepaste stappen klikken om deze te verwijderen, de naam ervan te wijzigen, de stap omhoog of omlaag te verplaatsen in de rangorde, of om stappen na een stap toe te voegen of te verwijderen. Power BI Desktop waarschuwt u bij tussenliggende stappen als de wijziging invloed kan hebben op latere stappen en uw query onderbreekt.

Schermopname van Power BI Desktop waarin de wijzigingsopties voor Toegepaste stappen worden weergegeven.

Als u bijvoorbeeld niet meer wilt dat de tabel wordt gesorteerd op Weer, kunt u de stap Rijen gesorteerd proberen te verwijderen. Power BI Desktop waarschuwt u dat het verwijderen van deze stap ertoe kan leiden dat de query wordt onderbroken. U hebt de onderste tien rijen verwijderd nadat u had gesorteerd op weer, dus als u de sortering verwijdert, worden andere rijen verwijderd. U ontvangt ook een waarschuwing als u de stap Gesorteerde rijen hebt geselecteerd en probeert een nieuwe tussenliggende stap op dat punt toe te voegen.

Schermopname van Power BI Desktop met het dialoogvenster Stap verwijderen.

Ten slotte wijzigt u de titel van de tabel in iets dat verwijst naar de verkoop van zonnebrillen in plaats van naar pensioen. Vervang onder Eigenschappen in het deelvenster Queryinstellingen de oude titel door Beste staten voor verkoop van zonnebrillen.

De voltooide query voor de door u vormgegeven gegevens ziet er als volgt uit:

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide query voor vormgegeven gegevens.

Zie Gegevens vormgeven en combineren in Power BI Desktop voor meer informatie over het vormgeven van gegevens.

Gegevens combineren

De gegevens over de verschillende staten is interessant en nuttig voor aanvullende analyses en query's. Maar er is wel één probleem: de meeste van die gegevens gebruiken de tweeletterige afkorting als code voor staten, niet de volledige namen van de staten. Om die gegevens te kunnen gebruiken, hebt u een manier nodig om namen van staten te koppelen aan hun afkortingen.

U hebt geluk. Dat is nu precies wat een andere openbare gegevensbron doet. Er moet echter nog behoorlijk wat aandacht worden besteed aan het vormgeven van de gegevens voordat u deze kunt combineren met uw zonnebrillentabel.

Als u de afkortingen voor de staten in de Power Query-editor wilt importeren, selecteert u Nieuwe bron>Web in de groep Nieuwe query op het tabblad Start van het lint.

Schermopname van Power BI Desktop met de Power Query-editor waarin Internet is geselecteerd in Nieuwe bron.

Voer in het dialoogvenster Van web de URL in voor de site met afkortingen van de staat: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

Selecteer in het venster Navigator de tabel Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions en selecteer vervolgens OK. De tabel wordt geopend in de Power Query-editor.

Verwijder alle kolommen, met uitzondering van Naam en status van regio, Naam en status van regio en ANSI. Als u alleen deze kolommen wilt behouden, houdt u CTRL ingedrukt en selecteert u de kolommen. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op een van de kolomkoppen en selecteert u Overige kolommen verwijderen of selecteert u in de groep Kolommen beheren op het tabblad Start de optie Overige kolommen verwijderen.

Klik op de pijl naast de naam en status van region_1 kolomkop en selecteer Filters>is gelijk aan. In het dialoogvenster Rijen filteren opent u de vervolgkeuzelijst voor het veld Typ of selecteer een waarde naast Is gelijk aan en selecteert u Staat. Selecteer OK.

Schermopname van Power BI Desktop waarin het queryvak Rijen filteren van de Power Query-editor wordt weergegeven.

Nu u extra waarden als Federal district en island hebt verwijderd, beschikt u over een lijst met de 50 staten en hun officiële tweeletterige afkortingen. Omwille van de duidelijkheid kunt u de namen van de kolommen wijzigen, bijvoorbeeld in Naam van staat, Staat en Afkorting, door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en Naam wijzigen te selecteren.

Zoals u ziet worden al deze stappen vastgelegd bij Toegepaste stappen in het deelvensterQueryinstellingen.

De door u vormgegeven voorbeeldtabel ziet er nu als volgt uit:

Schermopname van Power BI Desktop, waarin de Power Query-editor met het deelvenster Queryinstellingen wordt weergegeven, met de drie toegepaste stappen.

Geef de tabel de nieuwe titel Codes voor staten in het veld Eigenschappen bij Queryinstellingen.

Nu u de tabel Codes voor staten hebt vormgegeven, kunt u deze twee tabellen tot één tabel combineren. Omdat de tabellen die u nu hebt een resultaat zijn van de query's die u hebt toegepast op de gegevens, worden deze ook query's genoemd. Query's worden voornamelijk op twee manieren gecombineerd: door ze samen te voegen en door ze aan elkaar toe te voegen.

Wanneer u een of meer kolommen hebt die u wilt toevoegen aan een andere query gaat u de query’s samenvoegen. Wanneer u extra rijen met gegevens hebt die u aan een bestaande query wilt toevoegen, gaat u de query toevoegen.

In dit geval wilt u de query Codes voor statensamenvoegen met de query Beste staten voor zonnebrillen. Als u de query's wilt samenvoegen, gaat u naar de query Beste staten voor zonnebrillen door deze te selecteren in het deelvenster Query's aan de linkerkant van de Power Query-editor. Selecteer vervolgens Query's samenvoegen in de groep Combineren op het tabblad Start van het lint.

In het venster Samenvoegen opent u de vervolgkeuzelijst voor het veld om Codes voor staten te selecteren uit de andere query's die beschikbaar zijn. Selecteer de kolom van elke tabel die overeen moet komen, in dit geval is dat Staat in de query Beste staten voor zonnebrillen en Naam staat in de query Codes voor staten.

Als u een dialoogvenster Privacyniveaus ziet, selecteert u Controles van privacyniveaus voor dit bestand negeren en selecteert u vervolgens Opslaan. Selecteer OK.

Schermopname van Power BI Desktop met het venster Query's samenvoegen.

Er wordt een nieuwe kolom Codes voor staten weergegeven rechts van de tabel Beste staten voor verkoop van zonnebrillen. Deze bevat de query Code voor staten die u hebt samengevoegd met de query Beste staten voor verkoop van zonnebrillen. Alle kolommen van de samengevoegde tabel zijn gecomprimeerd tot de kolom Codes voor staten. U kunt de samengevoegde tabel uitvouwen en ervoor zorgen dat alleen de door u gewenste kolommen worden opgenomen.

Schermopname van Power BI Desktop met de kolom Codes voor staten.

Als u de samengevoegde tabel wilt uitvouwen en wilt aangeven welke kolommen u wilt opnemen, selecteert u het uitvouwpictogram in de kolomkop. Selecteer in het dialoogvenster Uitvouwen alleen de kolom Afkorting. Schakel het selectievakje bij Oorspronkelijke kolomnaam als voorvoegsel gebruiken uit en selecteer vervolgens OK.

Schermopname van Power BI Desktop met de kolom Afkorting van Codes voor staten.

Notitie

U kunt een beetje experimenteren met hoe u de tabel Codes voor staten kunt gaan gebruiken. U kunt wat experimenteren en als de resultaten u niet bevallen, kunt u die stap gewoon verwijderen uit de lijst Toegepaste stappen in het deelvenster Queryinstellingen. U kunt dit zo vaak doen als u wilt, totdat u met het uitvouwproces het gewenste resultaat hebt bereikt.

Zie Gegevens vormgeven en combineren in Power BI Desktop voor een gedetailleerde beschrijving van de stappen voor het vormgeven en combineren van gegevens.

U hebt nu één querytabel waarin twee gegevensbronnen met elkaar zijn gecombineerd, die elk volgens uw wensen zijn vormgegeven. Deze query kan dienen als basis voor meer interessante gegevensverbindingen, zoals demografische gegevens, rijkdomniveaus of recreatieve mogelijkheden in de staten.

Schermopname van Power BI Desktop met de Power Query-editor met vormgegeven en gecombineerde query's.

U hebt nu voldoende gegevens om een interessant rapport in Power BI Desktop te maken. Aangezien dit een mijlpaal is, past u de wijzigingen toe in Power Query-editor en laadt u deze in Power BI Desktop door Toepassen sluiten & te selecteren op het tabblad Start van het lint. U kunt ook alleen Toepassen selecteren om de query in de Power Query-editor open te houden terwijl u in Power BI Desktop werkt.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Sluiten en wijzigingen toepassen.

U kunt meer wijzigingen aanbrengen in een tabel nadat deze in Power BI Desktop is geladen en het model opnieuw laden om eventuele wijzigingen die u aanbrengt toe te passen. Als u Power Query-editor opnieuw wilt openen vanuit Power BI Desktop, selecteert u Gegevens transformeren op het tabblad Start van het lint Power BI Desktop.

Rapporten maken

In de weergave Rapport van Power BI Desktop kunt u visualisaties en rapporten maken. De weergave Rapport bevat zes hoofdgebieden:

Schermopname van Power BI Desktop met de weergave Rapport.

 1. Het lint bovenaan, waarop de algemene taken worden weergegeven die betrekking hebben op rapporten en visualisaties.
 2. Het canvasgebied in het midden, waar u visualisaties maakt en rangschikt.
 3. Het tabblad Pagina's onderaan, waar u rapportpagina's kunt selecteren of toevoegen.
 4. Het deelvenster Filters, waarin u gegevensvisualisaties kunt filteren.
 5. Het deelvenster Visualisaties, waar u visualisaties kunt toevoegen, wijzigen of aanpassen, en drillthrough kunt toepassen.
 6. Het deelvenster Opmaak , waarin u het rapport en de visualisaties ontwerpt.
 7. Het deelvenster Velden, waarin de beschikbare velden in uw query's worden weergegeven. U kunt deze velden naar het canvas slepen, naar het deelvenster Filters of naar het deelvenster Visualisaties om visualisaties te maken of te wijzigen.

U kunt de deelvensters Filters, Visualisaties en Velden uitvouwen en samenvouwen door de pijlen boven in de deelvensters te selecteren. Als u de deelvensters samenvouwt, beschikt u over meer ruimte op het canvas om fraaie visualisaties te bouwen.

Schermopname van Power BI Desktop met het deelvenster Velden.

Als u een eenvoudige visualisatie wilt maken, selecteert u een willekeurig veld in de lijst met velden of sleept u het veld vanuit de lijst Velden naar het canvas. Sleep bijvoorbeeld het veld Staat van Beste staten voor verkoop van zonnebrillen naar het canvas en kijk wat er gebeurt.

Schermopname van Power BI Desktop met het veld Staat slepen om een kaartvisualisatie te maken.

Kijk wat er gebeurt. Power BI Desktop heeft herkend dat het veld Staat geolocatiegegevens bevat en heeft daarom automatisch een visualisatie gemaakt op basis van een kaart. De visualisatie toont gegevenspunten voor de 40 staten van uw gegevensmodel.

In het deelvenster Visualisaties ziet u informatie over de visualisatie. U kunt deze hier wijzigen.

Schermopname van Power BI Desktop met het deelvenster Visualisatie.

 1. Met de optie Velden in het deelvenster Visualisatie kunt u gegevensvelden naar Legenda en andere veldbronnen in het deelvenster slepen.
 2. Met de optie Opmaak kunt u opmaak en andere besturingselementen op visualisaties toepassen.
 3. De pictogrammen bevatten het type visualisatie dat is gemaakt. U kunt het type van een geselecteerde visualisatie wijzigen door een ander pictogram te selecteren, of u kunt een nieuwe visualisatie maken door een pictogram te selecteren zonder dat er een bestaande visualisatie is geselecteerd.

De beschikbare opties in de gebieden Velden en Opmaak zijn afhankelijk van het type visualisatie en gegevens die u hebt.

U wilt dat in de kaartvisualisatie alleen de top 10 van staten met het beste weer wordt weergeven. Als u wilt dat alleen de top 10 van staten met het beste weer wordt weergegeven in het deelvenster Filters, plaatst u de muisaanwijzer op Staat is (Alle) en klikt u op de pijl die wordt weergegeven. Open de vervolgkeuzelijst voor Filtertype en selecteer Bovenste N. Selecteer onder Items weergeven de optie Onderste, omdat u de items die numeriek het laagst scoren wilt weergeven, en voer 10 in het volgende veld in.

Sleep het veld Weer vanuit het deelvenster Velden naar het veld Op waarde en selecteer Filter toepassen.

Schermopname van Power BI Desktop met het filter Weer.

U ziet in de kaartvisualisatie nu alleen de top 10 van staten met het beste weer.

U kunt de titel van uw visualisatie wijzigen. Selecteer het pictogram Opmaak in het deelvenster Visualisatie en typ titel in het vak Zoeken . Typ in de kaart Titelde tekst Top 10 weerstatussen onder Tekst.

Schermopname van Power BI Desktop met het veld Titel wijzigen in het deelvenster Visualisatie.

Als u een visualisatie wilt toevoegen met de namen van de tien beste weerstatussen en hun rangschikkingen van 1 tot 10, selecteert u een leeg gebied van het canvas en selecteert u vervolgens het pictogram Gegroepeerd kolomdiagram in het deelvenster Visualisatie . Selecteer in het deelvenster Velden de items Staat en Weer. Een kolomdiagram toont de 40 staten in uw query, gerangschikt op hun numerieke waarde van hoog naar laag, of van staat met het slechtste naar staat met het beste weer.

Schermopname van Power BI Desktop met de kaartvisualisatie Kolom.

Als u de volgorde van de rangschikking wilt wijzigen zodat nummer 1 als eerste wordt weergegeven, selecteert u Meer opties (...) in de rechterbovenhoek van de visualisatie en selecteert u Oplopend sorteren in het menu.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Oplopend sorteren.

Als u de tabel wilt beperken tot de bovenste tien staten, past u hetzelfde filter toe dat u voor de onderste tien staten hebt gebruikt, net zoals u voor de kaartvisualisatie hebt gedaan.

Wijzig de titel van de visualisatie zodat deze gelijk is aan de titel van de kaartvisualisatie. Wijzig ook in de sectie Opmaak van het deelvenster VisualisatieY-as>Astitel van Weer in Weerkwaliteit om alles begrijpelijker te maken. Zet vervolgens de Y-askiezer op Uit. Zoek naar de schuifregelaar Zoom en stel deze in op Aan en zet Gegevenslabels op Aan.

Nu worden de tien staten met het beste weer op volgorde weergegeven, samen met het getal dat hun positie in de rangorde aangeeft.

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide kaartvisualisatie.

U kunt vergelijkbare of andere visualisaties maken voor de velden Betaalbaarheid en Algehele positionering, of verschillende velden samenvoegen tot één visualisatie. U kunt allerlei interessante rapporten en visualisaties maken. In deze visualisaties in de vorm van tabellen en lijndiagrammen en gegroepeerde kolomdiagrammen worden de tien staten met het beste weer weergegeven, samen met betaalbaarheid en hun algehele positionering:

Schermopname van Power BI Desktop met de visualisaties Tabel, Lijn en Geclusterde kolom.

U kunt verschillende visualisaties op verschillende rapportpagina's weergeven. Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen, selecteert u het symbool + naast de bestaande pagina's op de paginabalk of selecteert u Invoegen>Nieuwe pagina op het tabblad Start van het lint. Als u de naam van een pagina wilt wijzigen, dubbelklikt u op de paginanaam in de paginabalk of klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Naam van de pagina wijzigen en typt u de nieuwe naam. Als u naar een andere pagina van het rapport wilt gaan, selecteert u de pagina in de paginabalk.

Schermopname van Power BI Desktop met de balk Pagina's.

U kunt tekstvakken, afbeeldingen en knoppen toevoegen aan uw rapportpagina vanuit de groep Invoegen op het tabblad Start. Als u opmaakopties voor visualisaties wilt instellen, selecteert u een visualisatie en selecteert u vervolgens het pictogram Opmaak in het deelvenster Visualisaties. Als u paginaformaten, achtergronden en andere pagina-informatie wilt configureren, selecteert u het pictogram Opmaak zonder dat er een visualisatie is geselecteerd.

Schermopname van Power BI Desktop met de voltooide rapportpagina.

Wanneer u klaar bent met het maken van uw pagina's en visualisaties, selecteert u Bestand>Opslaan om het rapport op te slaan. Zie Rapportweergave in Power BI Desktop voor meer informatie over rapporten.

Uw werk delen

Nu u een Power BI Desktop rapport hebt, kunt u het met anderen delen. Er zijn een aantal manieren om uw werk te delen. U kunt het .pbix-rapportbestand net als elk ander bestand distribueren, u kunt het .pbix-bestand uit de Power BI-service uploaden of u kunt het rechtstreeks vanuit Power BI Desktop publiceren naar de Power BI-service. U moet een Power BI-account hebben om rapporten te kunnen publiceren of uploaden naar de Power BI-service.

Selecteer Publiceren op het tabblad Start van het lint als u vanuit Power BI Desktop naar de Power BI-service wilt publiceren.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Publiceren.

U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Power BI of om een bestemming te selecteren.

Als het publiceren is voltooid, ziet u het volgende dialoogvenster:

Schermopname van Power BI Desktop met het bericht Publiceren voltooid.

Wanneer u de koppeling selecteert om het rapport te openen in Power BI, wordt uw rapport geopend op de Power BI-site onder Mijn werkruimte>Rapporten.

Een andere manier om uw werk te delen, is om het te laden vanuit de Power BI-service. Ga naar https://app.powerbi.com om Power BI in een browser te openen. Selecteer Gegevens ophalen links onder op de Startpagina van Power BI om het laden van uw Power BI Desktop-rapport te starten.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Gegevens ophalen.

Selecteer op de volgende pagina de optie Ophalen in de sectie Bestanden.

Schermopname van Power BI Desktop met het scherm Gegevens ophalen.

Selecteer op de volgende pagina Lokaal bestand. Blader naar en selecteer uw .pbix-bestand van Power BI Desktop en selecteer Openen.

Nadat het bestand is geïmporteerd, wordt dit weergeven onder Mijn werkruimte>Rapporten in het linkerdeelvenster van de Power BI-service.

Schermopname van Power BI Desktop met een bestand dat is geïmporteerd in Power BI.

Als u het bestand selecteert, wordt de eerste pagina van het rapport weergegeven. U kunt andere pagina's selecteren via de tabbladen links van het rapport.

U kunt wijzigingen aanbrengen in een rapport in de Power BI-service door bovenaan het rapportcanvas Meer opties>Bewerken te selecteren.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Bewerken.

Als u de wijzigingen wilt opslaan, selecteert u Bestand>Een kopie opslaan.

Schermopname van Power BI Desktop met de optie Opslaan.

U kunt allerlei interessante visuals maken vanuit uw rapport in de Power BI-service, die u aan een dashboard kunt vastmaken. Als u meer informatie wilt over dashboards in de Power BI-service, bekijkt u Tips voor het ontwerpen van een geweldig dashboard. Zie Een dashboard delen voor meer informatie over het maken, delen en wijzigen van dashboards.

Als u een rapport of dashboard wilt delen, selecteert uRapportdelen> boven aan de geopende rapport- of dashboardpagina of selecteert u het pictogram Delen naast de naam van het rapport of dashboard in de lijsten Mijn werkruimte>Rapporten ofMijn werkruimtedashboards>.

Vul het scherm Rapport delen of Dashboard delen in om een e-mail de verzenden of een koppeling te ontvangen waarmee u uw rapport met anderen kunt delen.

Schermopname van Power BI Desktop met het scherm Rapport delen.

U kunt veel interessante aan gegevens gerelateerde combinaties en visualisaties maken met Power BI Desktop en met de Power BI-service.

Overwegingen en beperkingen

 • Power BI Desktop wordt maandelijks bijgewerkt en uitgebracht, waarin de feedback van klanten en nieuwe functies zijn verwerkt. Alleen de meest recente versie van Power BI Desktop wordt ondersteund. Als u contact opneemt met de ondersteuning voor Power BI Desktop, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren naar de meest recente versie.
 • Voor gegevens die on-premises moeten blijven, is er een afzonderlijke en speciale versie van Power BI met de naam Power BI Report Server. Power BI Report Server gebruikt een afzonderlijke en gespecialiseerde versie van Power BI Desktop genaamd Power BI Desktop voor Power BI Report Server, die drie keer per jaar wordt bijgewerkt. In dit artikel wordt de standaard Power BI Desktop omschreven.

Volgende stappen

Power BI Desktop ondersteunt verbindingen met een poort voor diagnostische gegevens. Via de poort voor diagnostische gegevens kunt u verbinding maken met andere hulpprogramma's en traceringen uitvoeren voor diagnostische doeleinden. Wanneer u de poort voor diagnostische gegevens gebruikt, wordt het aanbrengen van wijzigingen in het model niet ondersteund. Wijzigingen in het model kunnen leiden tot beschadiging en gegevensverlies.

Raadpleeg de volgende resources voor meer informatie over de vele mogelijkheden die Power BI Desktop biedt: