Dokumentacja usługi Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB — szybka baza danych NoSQL z gwarantowaną przez umowę SLA szybkością, dostępnością, natychmiastowym automatycznym skalowaniem oraz interfejsami API typu open source dla baz danych MongoDB i Cassandra.

Azure Cosmos DB

Interfejsy API

Migrowanie danych