Dokumentacja strategii migracji z języka Java do platformy Azure

Zalecane strategie migracji aplikacji Java na platformę Azure.

Migrowanie aplikacji Java na platformę Azure

Rozpocznij

Migrowanie rozwiązania Spring na platformę Azure

Przewodnik z instrukcjami

Migrowanie rozwiązania WildFly na platformę Azure

Przewodnik z instrukcjami