Planowanie, implementowanie i administrowanie dostępem warunkowym

Zaawansowany
Administrator
Identity and Access Administrator
Security Engineer
Azure
Microsoft Entra
Identyfikator Microsoft Entra

Dostęp warunkowy zapewnia szczegółowość kontroli nad tym, którzy użytkownicy mogą wykonywać określone działania, uzyskiwać dostęp do zasobów oraz jak zapewnić bezpieczeństwo danych i systemów.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Zaplanuj i zaimplementuj wartości domyślne zabezpieczeń.
  • Planowanie zasad dostępu warunkowego.
  • Implementowanie kontroli i przypisań zasad dostępu warunkowego (określanie wartości docelowej, aplikacji i warunków).
  • Testowanie i rozwiązywanie problemów z zasadami dostępu warunkowego.
  • Implementowanie kontrolek aplikacji.
  • Implementowanie zarządzania sesjami.
  • Konfigurowanie progów blokady inteligentnej.

Wymagania wstępne

Brak