Tworzenie rzeczywistych aplikacji przy użyciu języka Python

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio Code

Chcesz nauczyć się tworzyć aplikacje w języku Python, które można obsługiwać? Poznasz składnię języka, ale także wzorce dotyczące sposobu struktury aplikacji.

Zawartość tej ścieżki szkoleniowej:

  • Pisanie pierwszych wierszy kodu w języku Python
  • Eksplorowanie wzorców, takich jak orientacja obiektu
  • Tworzenie rzeczywistych aplikacji

Po ukończeniu tej ścieżki szkoleniowej będziesz mieć doskonałą podstawę do tworzenia dużych aplikacji.

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, jak napisać kilka wierszy kodu w języku Python, zadeklarować zmienne i pracować z danymi wejściowymi i wyjściowymi konsoli

Z tego modułu dowiesz się, jak modelować problemy z zastosowaniem koncepcji związanych z programowaniem obiektowym. Dowiesz się również, jak przekształcić model w działający kod dzięki takim koncepcjom programowania obiektowego jak klasy, atrybuty i metody.

Tworzenie aplikacji internetowej wykorzystującej sztuczną inteligencję przy użyciu języka Python, platformy Flask i usług Azure Cognitive Services

Rozpocznij testowanie przy użyciu języka Python przy użyciu modułu unittest. Zapoznaj się z innymi pojęciami dotyczącymi testowania, takimi jak testowanie funkcjonalne i integracyjne.