Dokumentacja środowiska Xamarin

Środowisko Xamarin pozwala tworzyć natywne aplikacje dla systemu Android, iOS i macOS przy użyciu kodu .NET i interfejsów użytkownika specyficznych dla platformy. Zestaw narzędzi Xamarin.Forms umożliwia tworzenie natywnych aplikacji ze współdzielonym kodem interfejsu użytkownika napisanym w języku C# lub XAML.

Rozpocznij pracę z platformą Xamarin.Forms

Kompiluj wieloplatformowe aplikacje dla systemów Android i iOS przy użyciu języka C# i platformy .NET w programie Visual Studio w systemach Windows i macOS.

Typowe zadania na platformie Xamarin.Forms

Ważne pojęcia dotyczące tworzenia aplikacji dla systemów Android i iOS przy użyciu platformy Xamarin.Forms

Omówienie platform Xamarin